Miklós Erdély

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1977   Sorozatmüvek / Serial Works
1978   Międzynarodowe triennale rysunku / The international drawing triennial
1987   Expressiv (Mitteleuropäische Kunst seit 1960 / Central European Art since 1960)
1991   DAgegen: Verbotene Ostkunst 1948-1989
1995   L´art du tampon
1999   Aspekte / Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999 / Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999
2010   Pont, vonal mozgásban / Point, line in movement
2015   Siliconvalse. Hungarian Reality
2016   Art in Europe 1945-1968: Facing the Future
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)