zdroj: http://wwg.cz/WWG.cz/repository/Image/aktuality/2011/201104/20110427%20-%20SUDEK%209/gabriela-gernat-ksandr-seidling-clifford.jpg

Clifford Seidling

* 3. 7. 1933, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Restaureteur, Pedagogue, Illustrator, Photographer,

 

sex: Male

NK AUT: jn20000604821

Clifford Seidling

vyučil se fotografem v ateliéru Šlár v Praze

Clifford Seidling

zdroj: http://wwg.cz/WWG.cz/repository/Image/aktuality/2011/201104/20110427%20-%20SUDEK%209/gabriela-gernat-ksandr-seidling-clifford.jpg
 

Clifford Seidling

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1975   Akademie múzických umění, Praha, Filmová fakulta
???? - 1951   Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha

Clifford Seidling

from - to   institution, city, notes
1967 - ????   Akademie múzických umění, Praha, externě přednášel na filmové fakultě
1975 - ????   Uměleckoprůmyslové museum, Praha, 17.listopadu 2, restaurování a konzervování v oboru historické tvůrčí fotografie

Clifford Seidling

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Clifford Seidling

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2019/02/21 - 2019/06/02   Clifford Seidling: Fotografie / Photographs, Galerie Josefa Sudka, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/06/04 -   Celostátní výstava mladého umění, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1959/06/04 - 1959/06/22   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1965/11/12 - 1965/11/28   Wystawy fotografiki Czechosłowackiej republiki socjalistycznej, Pałac Kultury i Nauki, Varšava (Warszawa)
1984/03/27 - 1984/05/01   Česká výtvarná fotografie: Oborová výstava, Praha, Praha
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1989/08/01 - 1989/09/30   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Mánes, Praha
1989/08/09 - 1989/09/30   Československá fotografie 1945 - 1989, Valdštejnská jízdárna, Praha
2000/11/30 - 2001/02/04   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2001/06/14 - 2001/09/30   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/04/16 - 2004/06/13   Akt v české fotografii 1900 - 2000, Dům umění, Opava (Opava)
2004/11   Akt v české fotografii 1900 - 2000, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2008/11/14 - 2009/02/15   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall: Fotografie v Československu 1969 - 1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/03/13 - 2009/07/26   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2009/07/16 - 2009/10/18   Příjemné závislosti / Sweet Fixation, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/11/04 - 2012/02/05   V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)

Clifford Seidling

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIII. Ro – Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
  1965   Wystawy fotografiki Czechosłowackiej republiki socjalistycznej, Związek Polskich Artystów Fotografików
  1980   Navráceno životu (Výstava restaurátorských prací ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea k 35. výročí osvobození naší vlasti), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Videopress, Rudná (Praha-západ)
  1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
  2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Příjemné závislosti / Sweet Fixations (Inscenovaná fotografie 70. let / Staged Photography of the 1970s), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Clifford Seidling: Fotografie / Photographs, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Československá fotografie (Pražský fotosalon 1965), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1972   Současná fotografie v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Mladé umění na festivalu ve Vídni, Výtvarná práce
  1991   Mužský akt - ano či ne?, Česká a slovenská fotografie dnes, 62-67
  2004   Akt v české fotografii 1960 - 2000, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2007   Přehled závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964-2006, Historická fotografie 2007, 72-79
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Clifford Seidling

magisterská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Německá portrétní fotografie koncem minulého století a počátkem tohoto století

Clifford Seidling

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Navráceno životu (Výstava restaurátorských prací ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea k 35. výročí osvobození naší vlasti), Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Clifford Seidling

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Labyrint srdce (Dramata), Mladá fronta, nakladatelství, Praha

Clifford Seidling

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Pocta Jiřímu Johnovi, člověku, příteli, malíři a grafikovi, samizdat
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Načeradský: Kresby, grafiky (Práce z let 1956-2013), Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   A pásly by se tam ovce..., Torst, Praha
  2010   Kateřina Černá, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha

Clifford Seidling

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Tváře tvůrců, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 21

Clifford Seidling

institution, city  
Bibliothèque nationale de France, Paříž (Paris)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Národní galerie v Praze, Praha
Uměleckoprůmyslové museum, Praha