Vladimír Novotný

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
2006   Light Art from Artificial Light: Light as a Medium in 20th and 21st Century Art/ Licht Kunst aus Kunst Licht: Licht als Medium der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (X. Nov - Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1938   Prameny, sv. 26.: Francisco Goya. (Vydal Melantrich, Praha, 19 Kč., str. 30.), Jitro, 20, 2, 1938/10/01, 64-
1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 8-
1955   Ztížení koordinační komise pro výtvarné výstavy, Výtvarná práce, 3, 8, 1955/04/22, 2-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1968   Jaký hrnec - taková poklička, Výtvarná práce, 16, 12-13, 1968/07/18, 6-
2009   Profily riaditeľov Slovenskej národnej galérie 1948-1999, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 83-92
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)