Vladimír Novotný

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1950/05 - 1950/06   Výstava životního díla sochaře Jana Štursy, Praha