Aleksandr Aleksandrovič Blok

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Říjen 1917 - 1967 (Sborník poezie), Československý spisovatel, Praha
1968   Sto tváří lásky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
1971   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
1973   Mé rozmluvy s básníky (Výbor z výborů sovětských básníků), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1978   Rok v přírodě, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1937   O lásce, poesii a státní službě, Kvart, 3, 2, 1937, 147-155
1937   Báseň. (Akord 1937/5), Poesie, , , 1937, 99-
1945   Na Kulikovském poli, Kvart, 4, 2, 1945, 120-120
1945   Skythové, Kvart, 4, 3-4, 1945, 191-193
1994   Der Dämon, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 22-22
1994   Zum gedächtnis an Michail Vrubeľ, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 23-24
Periodical
published, title (subtitle)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu)