Ján Šmok

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2000   Ján Šmok
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava)
1997   Nestoři české fotografie konce 20. století (Fotografové a učitelé)
2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography
2001   Galéria F 1980 - 1990 (Spomienka na režimu nepohodlnú galériu)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 (XVI. Šan - Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2004   Akt v české fotografii 1960 - 2000, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17, 10, 2004/05/13, 7-
2012   Studio výtvarné fotografie v Liberci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 10, 2012/05/17, 6-
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2000   Ján Šmok
2001   Ján Šmok: Fotografie
2002   Prof. Ján Šmok: Fotografie
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích)
Photography
published, title (subtitle)
1940   Ulička v Bratislavě
1941   Na Františku
1961   Portrét v plenéru (Věra)
1961   Portrét v plenéru (Věra)
1967   Akt
1967   Akt
1969   Bez názvu
1969   Žena a strom
1969   Bez názvu
1970   Akt
1974   Bez názvu
1974   Bez názvu
1974   V Krčském lese
70. léta   Akt
70. léta   Akt
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
nedatováno   Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2003   Reality Check
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích)
Funeral Card
published, title (subtitle)
1997   Prof. Ján Šmok
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Press News
published, title (subtitle)
2001   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie