Ján Šmok

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1965   Diapozitiv, Orbis, Praha
1968   Akt vo fotografii, Osveta, Martin (Martin)
1975   Barevná fotografie, Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
1984   Začněte fotografovat, Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
1986   Akt vo fotografii, Osveta, Martin (Martin)