Herbert Marshall McLuhan

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
  L´artalenvers, L´Amour de l´Art, , , 1991, 332-333
1999   Umění 1967, Cestou necestou, , , 1999, 71-80
1999   Umění v našem věku, Cestou necestou, , , 1999, 123-133
1999   a.s.p.p., Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 19-22
2013   Environment a antienvironment (afinní struktury), Česká a slovenská architektura 1971-2011, , , 2013, 15-18