D. Žofková

Text Author

 

sex: female

notes:
NKP ne 2023/03

D. Žofková

periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954/09   Naše řeč (Ústav pro jazyk český Čs. akademie věd), 37.ročník, 7-8.číslo, Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha