Vladimír Kokolia

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1987   Vladimír Kokolia
1987   Vladimír Kokolia ( Mezi českými představiteli…)
1988   Vladimír Kokolia: Kresby - grafiky - obrazy 1981 - 1988
1990   Vladimír Kokolia: Kresby
1990   Vladimír Kokolia (Česká malba 80. - 90. let)
1991   Vladimír Kokolia
1992   Vladimír Kokolia: Uprostřed pole
1992   Vladimír Kokolia
1993   Vladimír Kokolia: Práce
1995   Vladimír Kokolia: Obrazy, kresby
1995   Vladimír Kokolia: Výběr z nejnovější tvorby
1997   Vladimír Kokolia: Jeden nahoře - druhý dole
1998   Vladimír Kokolia
1998   Vladimír Kokolia: Čáry
1999   Vladimír Kokolia: Nová emise cenných papírů
2002   Vladimír Kokolia: Energie
2004   Dům umění, zima 2004, www.kokolia.cz
2011   Vladimír Kokolia: Přenos síly
2013   Vladimír Kokolia: No problem
2018   The Essential Kokolia
2018   Vladimír Kokolia: To nezbytné z Kokolii / The Essential Kokolia
2018   Vladimír Kokolia: To nezbytné z Kokolii / The Essential Kokolia
nedatováno   Vladimír Kokolia: Obrazy, grafika
nedatováno   Vladimír Kokolia - 9 grafů
nedatováno   Vladimír Kokolia
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Brněnská malba 1981
1981   1. Bienále tvorby mladých výtvarníků jihomoravského kraje
1983   20 mladých malířů, sochařů, architektů, absolventů AVU v Praze
1983   II. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1983   Vladimír Kokolia: Obrazy, grafika, Roman Wenzel: Drobná plastika, keramika, kresby
1984   Přehlídka mladých brněnských výtvarníků 1984
1985   3. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1986   Brněnští výtvarníci
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století
1987   4. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1987   Mladé setkání 87 (IV. trienále tvorby mladých výtvarníků regionu a jejich hostů)
1988   Výstava patnácti (Generace osmdesátých let)
1988   Humor ´88 (Kresby, obrazy, plastiky, objekty)
1988   Prešparty '88 (Stretnutie československých výtvarníkov)
1988   8 (Jiří Beránek, Kurt Gebauer, Jozef Jankovič, Vladimír Kokolia, Karel Nepraš, Jiří Sobotka, Jiří Sopko, Laco Teren)
1988   ...Igorovi Kalnému
1988   Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa)
1988   21 zeitgenössische Maler aus Südmähren
1988   Výstava pätnástich (Mladí českí a moravskí výtvarníci)
1989   Mladé ateliéry 1989
1989   Popis jednoho zápasu (Česká výtvarná avantgarda 80. let)
1989   Malba a plastika mladých
1989   Dialog Praha Los Angeles / Dialogue Prague Los Angeles
1989   Tschechische Malerei heute
1989   Výstava pěti v Kolíně (Sochy, obrazy, grafika)
1989   Moravská grafika 1989
1989   Přírůstky umělecké sbírky obrazů a kreseb v roce 1989
1990   Brněnský okruh: Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté
1990   Inoffiziell (Kunst der ČSSR 1968 69)
1990   Czech Introspective (Contemporary Works on Paper)
1990   Polymorphie (Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990)
1990   Současná česká kresba
1990   Czech Art in the Velvet Revolution
1990   Úsměv, vtip a škleb
1990   Dialogue Prague - Los Angeles
1990   Jiří David, Stanislav Diviš, Vladimír Kokolia
1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990
1990   Z tvorby mladých výtvarníků
1991   Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1990 (Vladimír Kokolia, Jan Ambrůz, František Skála jr.: )
1991   Beitrag zum Glück / Příspěvek ke štěstí (Junge Kunst der 80er Jahre aus der Tschechoslowakei)
1991   Hapestetika 2
1991   Dal grottesco al magico (Grafica cecoslovacca contemporanea)
1991   V dimenzích prázdna / In the Void
1991   Ze současné kresby
1992   Situace 92
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   Minisalon
1992   Sovinec 1989/91
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992)
1992   Behémót
1992   Documenta IX
1992   Drogerie Zlevněné zboží (1986-1989)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1993   Krajina / Landscape (1. výstava Sorosova centra současného umění / 1st exhibition of the Soros Center for Contemporary Arts Prague)
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1993   Mona Lisa (Mail-artový projekt: Ray Carter-Mandad K.Š, Canada, Ed Varney, Canada se spoluúčstí K.Š., ČR)
1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1993   Zweiter Ausgang / Second Exit (Tschechiche und Slowakische Künstler)
1993   Hermit (Letokruhy / Growthrings)
1993   Ze současné brněnské malby
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst)
1994   Mánes Mánesu
1994   Tovaryšstvo malířské (Vladimír Kokolia, Petr Kvíčala, Jan Steklík, Petr Veselý)
1994   Z českého výtvarného umění
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Sovinec 1992-1994
1995   Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution (Tšekkiläistä nykytaidetta / Contemporary Czech Art)
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1995   Kosmos Topos (Interventi di arte contemporanea)
1995   Ze současné tvorby (90. léta)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten (Tradice v novém)
1996   Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award (Vladimír Kokolia, František Skála, Michal Nesázal, Martin Mainer, Michal Gabriel, Petr Nikl)
1996   Aktuelle Tschechische Zeichnung
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996)
1996   Fineart ´96
1996   Jitro kouzelníků? (Umění, věda, společnost na přelomu tisíciletí)
1996   Jitro kouzelníků? II (Ztráty a nálezy)
1996   Vladimír Kokolia, Michal Gabriel
1996   Ticho pro dvanáct hlasů
1996   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition (1996-1997)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1997   Chalupecký- díj / The Chalupecký Prize
1997   Kořeny / The Roots
1997   Made in CZ (Aktuelle Tschechische Zeichnung)
1997   Česká groteska / Czech Grotesque
1997   Velký formát / Large format
1997   Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku)
1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships)
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Umělecká beseda ´98 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
1998   Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury
1998   Moravská gobelínová manufaktura ve Valašské Meziříčí 1898-1998 (Dokumenty, texty, realizace)
1998   Tichý život věcí (Podoby zátiší v současném českém umění)
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1998   ...o přírodě... / ...About Nature... (Několik pohledů na současné české výtvarné umění)
1998   Vladimír Kokolia, Nikos Armutidis
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   Cyklus dvanáct ročních období / Twelve seasons cycle (Dvanáct mandal)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Následují zprávy ze sportu …
1999   Jindřich Chalupecký Award Against all (Young Czech Visual Art of the 90´s)
1999   Pocta Františku Antonínu hraběti Šporkovi významnému mecenáši barokní kultury v Čechách
1999   Světla - stíny - odlesky
2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
2000   ... a poletíme dál...
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   Sorosovo centrum současného umění - Praha 1993-1998 / Soros Centre for Contemporary Arts - Prague 1993-1998
2000   Melancholie
2001   Výtvarné doteky visegrádské čtyřky / Art contacts of the Visegrad four
2001   New Connection
2001   Knihy Aulos
2001   300 Years of Czech Decorative Art
2001   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   L´art contemporain tcheque
2002   Prostor pro tapiserii / Space for Tapestry
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2002   Možnosti proměny II
2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure, Structure as Image
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Ejhle světlo
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2003   Brněnský okruh
2004   3 Czech Artists (Michael Rittstein, Boris Jirků, Vladimír Kokolia)
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   La boite en valise - oder die neue welt liegt mitten in Europa (Nový svet leží uprostred Evropy)
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2005   Hudba ve výtvarném umění
2005   Les
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2005   International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní bienále současného umění 2005 (A Second Sight / Druhý pohled)
2005   Prostor a čas
2005   Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let / Jindřich Chalupecký Award: Fifteen Years
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   Dary & nedary (Díla 55 výtvarníků vystavuje nakladatelství Trigon / The publishing house Trigon exhibits the works of 55 artists)
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2006   Strukturní směřování / Structural Drift
2006   Galerie Šternberk 2006
2006   Česká malba 1985-2005 (Sbírka Richarda Adama)
2006   Kacíř & spol. (Montáž na ose Brno-Berlín)
2006   ± 50 (Generace osmdesátých let / The Generation of the 1980s)
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   Členská výstava Umělecké besedy
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2010   Shopping 2000 / 2010 (Přírůstky do galerijní sbírky)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2010   ...a nezapomeňte na květiny
2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt)
2010   Cena Jindřicha Chalupeckého 20 let / Jindřich Chalupecký Award 20 Years (MCMXC - MMX)
2010   1984-1995: Česká malba generace 80. let / Czech Painting of the 1980s Generation
2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010
2010   Brněnská osmdesátá
2011   Šestý Nový zlínský salón 2011 / 6th New Zlin Salon 2011 (Společná přehlídka současného českého a slovenského umění / Joint exhibition of contemporary Czech and Slovak visuat art)
2011   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011 (Galerie hlavního města Prahy, 2/2-1/5 2011)
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Knihy Aulos
2013   Výzva
2014   Zlatý věk (Reminiscence kubismu v současném výtvarném umění)
2014   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Sbírka Magnus Art
2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   Nepolapitelná struktura (Ze sbírky Miroslava Velfla)
2018   Transformace geometrie / The Transformation of Geometry (Sbírka Siegfried Grauwinkel, Berlín; Sbírka Miroslav Velfl, Praha / Siegfried Grauwinkel Collection, Berlin; Miroslav Velfl Collection, Prague)
2019   Návraty
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
2019   The Last 30 Years of Emancipation
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
2020   Diplomanti AVU & hosté / AVU graduates & guest 1970 - 2020
2020   20. století, 80. - 90. léta / The 1980s and 1990s (1)
2020   Posledních padesát let
nedatováno   Desetkrát žena (Vladimír Boudník, Tomáš Císařovský, Rudolf Fila, Vladimír Kokolia, Jiří Petrbok, Michael Rittstein, Otakar Slavík, Jiří Sopko, Antonín Střížek, Mirek Tichý)
nedatováno   Cena Jindřicha Chalupeckého. Senzibility současnosti (1990-1992)
nedatováno   Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
1997   Kresby (z Většího cyklu), Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
2000   Skoč do propasti! (Dialogy s démony českého divadla), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2005   Rok s Kokoliou, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2007   Tajnosti depozitářů aneb Předměty s příběhem, Regionální muzeum, Teplice (Teplice)
2008   Slovem i obrazem, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
2012   Czech Contemporary Art Guide, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
2013   Pořád něco (Rozhovory s umělci), Ambit Media, a. s., Praha 5
2014   Mezera (Mladé umění v Česku 1990-2014), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
2019   Raději sbírat motýly?, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1989   Opatov 1989, Kulturní středisko Opatov, Praha
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
1999   Sokolská 26 (1993 1998), Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (V. Ka - Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2000   alt.divadlo (Slovník českého alternativního divadla), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1985   Vladimír Kokolia, Někdo něco 2, , , 1985, 43-46
1988   Názorová pluralita umění dnešní éry postmodernismu..., Prešparty '88, , , 1988, 0-0
1988   Proměny V. Kokolii, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 18, 1988/11/22, 4-
1989   Vladimír Kokolia, Malba a plastika mladých, , , 1989, 0-0
1989   Tschechische Malerei heute (Der Versuch einer Deutung), Tschechische Malerei heute, , , 1989, 14-20
1989   Úsměv, vtip a škleb, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 14, 1989/07/11, 4-
1989   Mezi skutečností a podobenstvím, Výstava pěti v Kolíně, , , 1989, -
1989   Vladimír Kokolia (Jestliže v případě jeho přátel...), Výstava pěti v Kolíně, , , 1989, -
1990   O výstavách Kreslení, Česká alternativa a o úkolech výtvarné kritiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 13, 1990/06/25, 1-2
1990   Několik poznámek k moravské kresbě, Současná česká kresba, , , 1990, 0-0
1990   Vladimír Kokolia zaujal nejprve kresbami..., Vladimír Kokolia: Grafika, , , 1990, -
1991   Příspěvek ke štěstí, Beitrag zum Glück / Příspěvek ke štěstí, , , 1991, 0-0
1991   Ročník 1956, Literární noviny, , 23, 1991/06/06, 0-0
1991   Vladimír Kokolia, Výtvarné umění, , 2, 1991, 51-57
1991   Cena Jindřicha Chalupeckého, Lidové noviny, , , 1991/04/16, 16-
1991   Pětatřicátníci (Mladí laureáti ve Špálově galerii), Lidové noviny, , , 1991, -
1992 -   Con amore - Brno, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1993   Vladimír Kokolia, Krajina / Landscape, , , 1993, 62-63
1993   Vladimir Kokolia, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 62-65
1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 210-217
1993   Biography, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 218-235
1993   Vladimír Kokolia - Práce (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, , 5-6, 1993, 85-87
1993   Nacházení české grotesky, Český deník, , , 1993/04/21, -
1994   Dan Mahaltianu, Tomasz Ciecierski, László Lakner, István Nádler, Vladimír Kokolia, Flutura Preka, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 396-403
1994   Chronologie Tovaryšstva malířského, Tovaryšstvo malířské, , , 1994, 0-0
1994   Návštěva v hlavě Vladimíra Kokolii, Umění a řemesla, 36, 1, 1994, 53-55
1995   Nuorten tšekkiläisten taiteilijoiden näyttely Suomessa / Exhibition of Young Czech Artists in Finland, Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, , , 1995, 19-30
1995   Vize umění nezmění, umění změní televize (Text je připsán Yvonně Boháčové), Yvonna Boháčová, , , 1995, -
1996   Na tělo (Praha, Galerie Behémót, 10. 12. 1996 - 10. 1. 1997), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 26, 1996/12/19, 1-1
1996   Nekonečný příběh, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, , , 1996, 45-48
1996   K výstavě Vladimíra Kokolii v galerii Caesar, Prostor Zlín, 4., 1, 1996, 6-7
1996   Malířství souvisí s malířstvím, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 5, 1996/02/29, 16-16
1997   Vysoká hra (Praha, Pražský hrad, Románské podlaží Starého královského paláce, 26. 11. 1996 - 2. 2 .1957), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 4-4
1997   Mystická generac?, UNI, 7, 1, 1997/01/22, 23-24
1997   Ha megróbáljuk egybevetni... / If we attempt to compare..., Chalupecký- díj / The Chalupecký Prize, , , 1997, 0-0
1997   Vladimír Kokolia (1956), Česká groteska / Czech Grotesque, , , 1997, 0-0
1997   Doplňkový průvodce výstavami, Mladá fronta Dnes, , , 1997/11/07, 19-
1998   Vidění vidění (Vladimír Kokolia), Vesmír, 77, 5, 1998/05, 298-
1999   Kandidáti na titul osobnost 90. let, Lidové noviny, 12, 291, 1999/12/14, 18-19
2000   Mýtus / Myth (1987 - 1994), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 212-229
2000   Motiv létání v mýtech, pohádkách i snech (V horním sále pražského Mánesa vystavuje své práce Papiriál, volné tvůrčí sdružení neortodoxních výtvarníků), Lidové noviny, , , 2000/04/06, 17-
2000   Škola české grotesky, Grapheion, , 15-16, 2000, 114-115
2001   Vladimír Kokolia (Malba vypadá zoufale pasivne,... / Painting looks hopelessly passive...), New Connection, , , 2001, 30-32
2001   K výstavě 100 + 1 uměleckých děl (Praha, ČMVU, Dům U Černé Matky Boží, 13. 12. 2000 - 11. 2. 2001), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 4, 2001/02/22, 12-12
2001   Vladimír Kokolia, Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000, , , 2001, 30-35
2001   Česká účast na výstavě Doteky Visegrádské čtyřky / The Czech Participation at the Exhibition: Contact of the Visegrad Four, Výtvarné doteky visegrádské čtyřky / Art contacts of the Visegrad four, , , 2001, 5-11
2003   O strukturách vizuálního myšlení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 12, 2003/06/12, 16-
2003   Umění na koberci (Moravská gobelínová manufaktura), Art & Antiques, , 9, 2003/09, 106-113
2003   Osobnost roku 2003, Pars pro toto, , 4, 2004/01/17, 20-23
2003   Malý svět podle Kokolii a šest stupňů odloučení (Malíř střední generace, který nyní vystavuje v Mánesu, říká že už deset let maluje jeden obraz), Lidové noviny, 16, , 2003/06/12, -
2004   Zastoupení děl z let 1994-2004 ve veřejných sbírkách / Representatioin in public collections (Výstavy / Exhibiton, Restaurování historických gobelínů / Restoration), Sladké zboží, sugar stuff, , , 2004, 0-0
2004   300 vyšťavených obrazů se slevou (Vladimír Kokolia (47) o životě se třiceti korunami a nedostatku úleťáků), Pátek Lidových novin, , 8, 2004/02/20, 16-17
2005   Vladimír Kokolia je osobnost s mimořádnou invencí..., České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 273-
2005   Vladimír Kokolia se od počátku osmdesátých let..., České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 273-
2005   Vladimír Kokolia, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 486-487
2005   Galerie představuje slavné české umělce, Mladá fronta Dnes, 16, , 2005/06/30, 5-5
2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 13-15
2006   Zlomky kánonu Grafiky 2 a inkrustační sada Šternberk (Úvodní slovo k výstavě Kokolia & druhá grafika), Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 69-72
2007   Malíři (Silná česká sedma), Mladá fronta Dnes, 18, 65, 2007/03/17, -
2008   Já jsem Zoufalec (Vladimír Kokolia), Revue Art, , 2, 2008/2, 10-17
2009   Informační otylost nevylučuje podvýživu, Art + Antiques, , 2, 2009/02/05, 32-39
2009   Manuál pro milovníky současného umění (Lekce 13. - Výtvarnické etudy I. (Muži)), Art + Antiques, , 11, 2009/11, 69-69
2010   Podivnost v české postmoderně, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 154-167
2010   Strangeness in Czech Post - Modernism, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 154-167
2010   Malba 80. let v Čechách, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 208-213
2010   Příspěvek ke štěstí, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 233-241
2010   Druhý východ, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 246-253
2010   Na bidýlku: Umělci z okruhu brněnské galerie Na bidýlku / Artists from the circle of the Brno gallery Na bidýlku, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, , , 2010, 242-245
2011   Nový zlínský salon 2011 (Recyklace, nebo Inovace? A pro koho přesně?), Prostor Zlín, 18, 3, 2011, 3-5
2011   Tři věty (Vladimír Kokolia v Špálovce), Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 106-107
2011   Současné umění, Ročenka ART+, , , 2011, 63-64
2012/01/12   Opravdu nejistá jistota (Rozhovor s Vladimírem Kokoliou), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 1, 2012/01/12, 6-
2013   Současné umění, Ročenka ART+, , , 2013/02, 57-58
2013   Kokolia u Topiče, Art + Antiques, , 6, 2013/06/07, 75-75
2013   Informační otylost nevylučuje podvýživu, Pořád něco, , , 2013, 54-61
2013   No Problem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 13, 2013/06/21, 5-5
2018   To nezbytné z Kokolii, Art + Antiques, , 12 + 1, 2018/12/11, 66-69
2020   Vladimír Kokolia. Prodat obraz mi už nevadí, Ročenka ART+, , , 2020, 50-52
2020   Vladimír Kokolia, Flash Art, 15, 59, 2021/03/30, 54-
WWW
published, title (subtitle)
  Vladimír Kokolia (cs.wikipedia.org)
  Vladimír Kokolia (artlist.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1988   Vladimír Kokolia: Kresby - grafiky - obrazy
1988   Vladimír Kokolia: Žeň 100 hodin na bidýlku, Grafika, Obrazy, kresby
1989   Vladimír Kokolia: Grafika (Veverské Knínice)
1989   Vladimír Kokolia: Kresby
1989   Vladimír Kokolia: Kresby - obrazy
1990   Vladimír Kokolia: Grafika
1992   Vladimír Kokolia
1993   Vladimír Kokolia: Práce
1994   Vladimír Kokolia
1994   Vladimír Kokolia (vernisáž výstavy)
1995   Vladimír Kokolia: Doporučené obrazy
1995   Vladimír Kokolia
1995   Vladimír Kokolia: Obrazy, kresby
1996   Vladimír Kokolia
1997   Vladimír Kokolia: Grafiky 1981-85
1997   Vladimír Kokolia, Arjanne Van Der Spek
1997   Vladimír Kokolia
1998   Vladimír Kokolia: Prsa
1998   Vladimír Kokolia: Obrazy 1987 - 97
1998   Vladimír Kokolia: Čáry
1999   Vladimír Kokolia: Nová emise cenných papírů
2002   Vladimír Kokolia - obrazy, kresby, akvarely
2002   Vladimír Kokolia: Energie
2003   Vladimír Kokolia: Akvarely
2003   Vladimír Kokolia: Vidění
2008   Vladimír Kokolia: Bordel
2009   Vladimír Kokolia: 1992: Italské prázdniny
2018   Vladimír Kokolia: Epiphany
2018   Vladimír Kokolia: To nezbytné z Kokolii
nedatováno   Vladimír Kokolia: Světlocitlivá vrstva
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1988   Prešparty '88
1988   Výstava patnácti
1988   8 (Jiří Beránek, Kurt Gebauer, Jozef Jankovič, Vladimír Kokolia, Karel Nepraš, Jiří Sobotka, Jiří Sopko, Laco Teren)
1988   ...Igorovi Kalnému
1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu
1989   Con amore
1989   Dialog Praha Los Angeles / Dialogue Prague Los Angeles (Sympozium konané u příležitosti výstavy Dialog Praha/Los Angeles)
1989   Mladé ateliéry 89
1990   Inoffiziel - Kunst de CSSR 68-89, Fotografien von Jaroslav Kreičí, Kunst und Revolution
1990   Brněnský okruh (Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté)
1990   Dialogue Prague - Los Angeles
1990   Dialogue Prague Los Angeles (Monoprints)
1991   Laureáti ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1990 (Vladimír Kokolia, Jan Ambrůz, František Skála jr.)
1991   V dimenzích prázdna
1991   Gravure Tchèque au XXe siècle
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   Behémót 1992
1992   V dimenzích prázdna
1993   Cena Jindřicha Chalupeckého: Senzibility současnosti
1993   Marian Palla, Přírůstky
1994   Konec sezóny 93 / The End of the Season 93
1994   Situace Brno (Jan Ambrůz, Vladimír Kokolia, Petr Kvíčala, Dalibor Chatrný)
1995   Vladimír Kokolia, Arjanne Van Der Spek
1995   Ze současné tvorby (90. léta)
1996   Na tělo (Díla dvanácti českých malířů objektivem Alexandra Janovského)
1996   Ticho pro dvanáct hlasů
1997   Jan Ambrůz: O lehkosti a tíži: Přírůstky
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Na tělo
1997   Desetkrát žena (Setkání s českou ženou ve více podobách)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1998   Tichý život věcí
1998   Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury
1999   Tetraeder (Jiří Sobotka, Petr Veselý, Petr Kvíčala, Vladimír Kokolia)
2000   Moderní česká kresba
2000   Na cestě ke stálé expozici (Současná česká malba, plastika...)
2000   ...a pooletíme dál...
2001   Druhá modrá 11 - 3D
2002   Černá a bílá (Svitavy)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2002   Černá a bílá (Bruntál)
2002   Černá a bílá (Šternberk)
2002   Obrazy ze soukromé sbírky (Pictures from the private collection)
2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure Structure as Image
2003   Česká malba dnes
2003   Speculare
2004   Certain Traces (Dialogue Los Angeles / Prague 2004)
2004   Jisté stopy / Certain Traces (Prague Los Angeles)
2004   Jisté stopy / Certain Traces (Dialogue: Los Angeles / Prague)
2005   Les
2005   Prostor a čas
2005   ´La boîte en valise´- oder ´Die Neue Welt liegt mitten in Europa´
2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
2005   Seskupení 12
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   ± 50 (Generace osmdesátých let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2006   Kacíř & spol. (Montáž na ose Brno - Berlín)
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   kokolia & druhá grafika (výstava Vladimíra Kokolii a studentů ateliéru grafika 2 Akademie výtvarných umění v Praze)
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   His Master´s Freud
2007   Kacíř & spol. / Heretic & Co. (Zlaté město / The Golden City)
2008   Slovem i obrazem
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2009   Mémy Grafiky 2 (Ateliér Grafika 2 profesora Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2011   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011
2013   Sedm (Michal Gabriel, Pavel Hayek, Patrik Hábl, Vladimír Kokolia, Libor Jaroš, Tomáš Medek, Miroslav Štolfa)
2014   Strom / Tree (Pocta Jindřichu Pruchovi / Homage to Jindřich Prucha)
2015   Kvalitář: Výstava, kde hanba nebýt a chyba vystavovat
2016   Ticho kresby
2016   Meziprostory: 2. mezinárodní sympozium absolventů vysokých uměleckých škol
2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2017   Nepolapitelná struktura / Ticklish Structure
2018   Hry a sny
nedatováno   Vladimíra Sedláková: Obrazy, Vladimír Kokolia: Obrazy a kresby
Almanach
published, title (subtitle)
2004   Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Program, informace / Programme, Informations)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   3. aukce moderního umění
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (28. 4. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   19. aukce
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011)
2011   20. aukce
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010 (7. 6. 2012)
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2014   Večerní aukce - České a slovenské současné umění (27. 11. 2014)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2015   129. aukce, 23.4.2015 od 18 hodin
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brut private collection)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2020   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění
Thesis
published, title (subtitle)
2012   Galerie Drogerie Zlevněné zboží. Neoficiální prezentace výtvarného umění v80. letech v Brně
Diary
published, title (subtitle)
2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
Postcard
published, title (subtitle)
1989   Vladimír Kokolia: Kresba, 1985 (tuš, papír, 42 x 29,7 cm)
1994-   Argument
1997-   At Home Gallery
Email
published, title (subtitle)
2004   V Canbeře dnes vernisáží…
2005   Velvyslenctví České republiky uspořádalo…
Film
published, title (subtitle)
2011   Cena Jindřicha Chalupeckého
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
2004   Katalog bude! (Barevný katalog Vladimíra Kokolii)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1995   České umění 1960-1995
1996   Exchange Czech Lithuania Japan Contemporary print exhibition
1996   Exchange Czech Lithuania & Japan Contemporary print exhibition
2010   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award (Finále 2010, Laureáti 20 let, Archiv Chalupecký / Final 2010, Prize-Winners 20 Years, Archive Chapupecký)
2015   Silver Lining (25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého / 25th Anniversary of Jindřich Chalupecký Award)
2016   Galerie NoD (Art Prague 2016)
Calender
published, title (subtitle)
2006   Jindrovi
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1991   6 tschechische grafiker
1993   Krajina v současném výtvarném umění / Landscape in Contemporary Art
1994   Symbolistní figurace v českém umění přelomu 80. a 90. let
1997   Picturale, Est (Les centres des marges - Vers un itineraire culturel europeen)
1998   Iniciace (Učitel a žák)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Možnosti proměny II. (České výtvarné umění 1980-2000 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
2005   Český linoryt ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová a výsledky Mezinárodních sympozií linorytu na Klenové 2001-2004
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
1990   Vladimír Kokolia: Grafika
Catalogue Poster
published, title (subtitle)
1989   Vladimír Kokolia: Kresby
Drawing
published, title (subtitle)
1987   Ptáci
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
Periodical
published, title (subtitle)
1996/10/17   Jitro kouzelníků
1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda)
Poster
published, title (subtitle)
1983   Člověk a svět
1988   Výstava patnácti
1988   8
1992   Vladimír Kokolia: Obrazy - kresby, Nikos Armutidis: Sochy - obrazy
1992   Šedá cihla 35/1992
1995   Vladimír Kokolia: Kresba
1998   Léčivé obrazy v Galerii Mánes na výstavě V. Kokolii Prsa
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2011   Aukce výtvarného umění (dražba 20. listopadu 2011 od 13.30 hodin)
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedatováno   111 kreseb
Program
published, title (subtitle)
1995   Muzeum umění Olomouc (červenec-září)
2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache
2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006)
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
2018   Ikon
2018   Fait Gallery
Guide
published, title (subtitle)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
Offprint
published, title (subtitle)
1988   Three contemporary czechoslovakian artists
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1995   Seznam vystavených děl na výstavě Umělecká beseda 1995 v Rabasově galerii v Rakovníku
1995   Umělecká beseda 1995 (Rabasova galerie, Rakovník)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Text
published, title (subtitle)
1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století
2003   Brandýské Mámení 2003
2005   Neilustrovaný průvodce výstavou
Press News
published, title (subtitle)
1996   Výstava laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého
1999   Brno - Vídeň - Praha (Výstava 12 pedagogů tří uměleckých vysokých škol)
2006   Kacíř & spol. (Montáž na ose Brno - Berlín)
2010   21. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého v centru DOX
2011   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011
2011   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011 ((Dlouhá))
2018   Vladimír Kokolia: Epiphany
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)