Vladimír Kokolia

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1984   Karel Rossí: Obrazy
1985   Petr Kvíčala: Obrazy, kresby
1987   Vladimír Kokolia
1987   Zdeněk Řehořík
1988   Roman Wenzel: Zlomky Satipatthány Sutty
1993   Václav Vaculovič: Obrazy, grafika
1995   Vladimír Kokolia: Obrazy, kresby
1998   Vladimír Kokolia
2003   Josef Sodomka
2004   Dům umění, zima 2004, www.kokolia.cz
2012   Kateřina Šedá: Talk to the sky ’cause the ground ain’t listening
2013   Vladimír Kokolia: No problem
2016   Dalibor Chatrný: Tak Teď Tu
2018   The Essential Kokolia
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Tovaryšstvo malířské (Vladimír Kokolia, Petr Kvíčala, Jan Steklík, Petr Veselý)
1994   Z českého výtvarného umění
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1998   Moravská gobelínová manufaktura ve Valašské Meziříčí 1898-1998 (Dokumenty, texty, realizace)
1999   Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1939 - 1999
2001   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000
2003   Diplomanti AVU 2003
2005   Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let / Jindřich Chalupecký Award: Fifteen Years
2010   Cena Jindřicha Chalupeckého 20 let / Jindřich Chalupecký Award 20 Years (MCMXC - MMX)
2010   Brněnská osmdesátá
2010   Smalt Art Vítkovice 2010
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Skoč do propasti! (Dialogy s démony českého divadla), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2005   Rok s Kokoliou, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
2010   (Ne)očekávané náhody (Třicet rozhovorů o umění), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
2012   Školy umění, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2013   Pořád něco (Rozhovory s umělci), Ambit Media, a. s., Praha 5
2018   Šárka Trčková, Akademie výtvarných umění, Praha
2019   Povolání: Šedá, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Podoba a smysl malby v současném umění, Akademie výtvarných umění, Praha
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Mosty a propasti mezi vědou a uměním, Občanské sdružení Dialog vědy s uměním, Rudolfov (České Budějovice)
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1987   Diskusní příspěvek malíře V. Kokolii na aktivu výtvarníků jihomoravského kraje v Brně - čteno, Dokumenty I 1987, , , 1987, 82-85
1993   Vladimír Kokolia, Krajina / Landscape, , , 1993, 62-63
1993   Z Čech až na konec světa, Výtvarné umění, , 2-3, 1993, 98-100
1994   Tovaryšstvo malířské (Návrh jehos stanov), Tovaryšstvo malířské, , , 1994, 0-0
1994   Návštěva v hlavě Vladimíra Kokolii, Umění a řemesla, 36, 1, 1994, 53-55
1995   Kokolia Vladimír (Tilanne on sama kuin aina ennenkin,... / The situation is just as it was before;...), Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, , , 1995, 60-60
1998   Iniciace /Učitel a žák/, Iniciace, , , 1998, 0-0
2001   Diskusní příspěvek na Aktivu výtvarníků jihomoravského kraje v Brně, České umění 1938-1989, , , 2001, 412-413
2001   Vladimír Kokolia (Malba vypadá zoufale pasivne,... / Painting looks hopelessly passive...), New Connection, , , 2001, 30-32
2001   Vladimír Kokolia, Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000, , , 2001, 30-35
2005   Nenávidím umění, umění je pouhá dohoda o umění..., České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 273-
2005   20 bodů ke kresbě, Revue art, , 4, 2005/4, 42-45
2007   Jak je na tom umění?, Revue Art, , 3, 2007/3, 4-11
2008   Já jsem Zoufalec (Vladimír Kokolia), Revue Art, , 2, 2008/2, 10-17
2009   Jak je na tom ČMVU? (Anketa), Revue Art, , 2, 2009, 4-7
2010   Zpětné zrcátko (20 let s Chalupeckého cenou), Art + Antiques, , 11, 2010/11, 42-46
2010   Já jsem zoufalec, (Ne)očekávané náhody, , , 2010, 262-275
2011   Úžas. Habilitační přednáška, České umění 1980-2010, , , 2011, 446-455
2012/01/12   Opravdu nejistá jistota (Rozhovor s Vladimírem Kokoliou), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 1, 2012/01/12, 6-
2013   Informační otylost nevylučuje podvýživu, Pořád něco, , , 2013, 54-61
2015   Vidět svět jinak (Dalibor Chatrný v GHMP), Art + Antiques, , 2, 2015/02/09, 10-16
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
Periodical
published, title (subtitle)
1996/10/17   Jitro kouzelníků