Pavel Rudolf

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1973   Pavel Rudolf: Grafika
1980   Pavel Rudolf: Kresby
1981   Pavel Rudolf
1982   Pavel Rudolf: Kresby
1984   Pavel Rudolf: Kresby a grafika
1986   Pavel Rudolf: Prostor 2
1987   Pavel Rudolf
1989   Pavel Rudolf: Rysunki
1989   Pavel Rudolf
1990   Pavel Rudolf: Kresby, grafiky, koláže
1992   Pavel Rudolf: Transformace, determinace
1996   Pavel Rudolf: Zeichnungen
1996   Pavel Rudolf
2000   Pavel Rudolf: Obrazy
2000   Pavel Rudolf: Obrazy a reliéfy
2002   Pavel Rudolf
2002   Pavel Rudolf: Rytmy a struktury
2003   Pavel Rudolf
2004   Pavel Rudolf: Kresby tuší a akrylem
2007   Pavel Rudolf: Uspořádání
2014   Pavel Rudolf: Bilder und Texte
2014   Pavel Rudolf: Bilder und Texte
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1969   SČVU / Členská výstava (Malba, grafika, plastika)
1971   Perspektivy 2 (Druhý ročník výstavy mladých jihomoravských výtvarníků)
1972   Trienále 15/30 (Festival zájmové umělecké činnosti. II. národní soutěž mladých výtvarníků)
1981   Brněnská malba 1981
1982   The magic Show
1983   Moravská grafika
1984   Obal a značka ´84 (Výstava obalové grafiky a podnikových symbolů vytvořených pro československou výrobu a obchod)
1984   Fotografie jako dokument a artefakt (Konceptuální fotografie)
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1987   That´s What I Like About The West
1988   Geometrie v současném výtvarném umění
1988   ...Igorovi Kalnému
1988   Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa)
1988   I Mostra internacional de poesia visual de São Paulo / I International exhibition of visual poetry of São Paulo
1989   Současná česká grafika
1989   Projekt: Slavkov (S/5 - 89 - 10 - 01)
1989   Neue Blätter aus der ČSSR
1989   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava
1989   Moravská grafika 1989
1989   30 let MPVU
1989   Petr Kvíčala, Pavel Rudolf: Dvě možnosti geometrického umění
1990   Brněnský okruh: Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté
1990   Geometrie und Poesie
1990   Současná česká kniha
1990   Současná česká kresba
1990   90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Knihy - objekty
1991   Malý formát 91
1991   2.členská výstava Sdružení českých grafiků František Kupka
1991   Ve vztahu k prostoru / In Relation to Space
1992   Minisalon
1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
1992   Sovinec 1989/91
1992   Písmo v obraze (Doprovodná výstava Bienále Brno ´92)
1992   Pavel Rudolf, Jiří Valoch
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1993   Ze současné brněnské malby
1994   W kręgu Galerii H
1994   Současná česká grafika
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Písmo ve výtvarném umění
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Báseň, obraz, gesto, zvuk (Experimentální poezie 60. let)
1998   Pohyb kolem středu (Téma středovosti a souměrnosti v tvorbě autorů Olomouckého okruhu a hostů)
1998   Das befreite Wort im Offenen Buch der Stadt Hünfeld (125 Textformen auf Hausfassaden und Objekten)
1998   Česká serigrafie
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Česká serigrafie
1999   Podoby sdělení
2001   Milan Dobeš
2001   Klub konkrétistů
2001   Klub konkrétistů 2 Brno
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2003   Grafix 2003 (Bienále drobné grafiky Grafix - Břeclav 2003)
2003   Brněnský okruh
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček
2005   Hudba ve výtvarném umění
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2008   Práce na počítačích
2008   Velké prádlo (200. výstava Galerie Caesar)
2008   Ladislav Daněk: Projekt - Neprojekt 2 x 50
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   Druhotvary (Interpretace Janáčkových partitur)
2008   Tomáš Hlavina, Pavel Rudolf
2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
2010   Pont, vonal mozgásban / Point, line in movement
2010   Galerie Beseda (Osobnosti Galerie Beseda - Portréty (březen 2005 - březen 2010))
2010   Osobnosti Galerie Beseda (Díla (březen 2005 - březen 2010)
2011   Plocha, hloubka, prostor (Perspektivní motivy a principy v umění)
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   Okamžité chrámy (Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění)
2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s
2019   Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces (Okruh výtvarníků Musea Kampapracující s konkrétním uměním a jazykem geometrie / Circle of Artists in Museum Kampa Working with Specific Art and the Language of Geometry)
nedatováno   De Spelregels: 8 Tsjechische Kunstenaars uit Brno
nedatováno   Ars geometrica
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Sonety (Ivan Wernich, Pavel Rudolf, Jiří Hůla, Václav Vokolek), Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2013   Proto (Grafický design a současné umění ), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1980   Partitury (Grafická hudba, fónická poezie, akce, parafráze, interpretace), Jazzová sekce, Praha
1989   Opatov 1989, Kulturní středisko Opatov, Praha
2000   Radek Kratina in memoriam (Sborník autorských tisků ze setkání výtvarníků konstruktivní orientace v Dejvické galerii Vincence Kramáře v květnu 2000), ,
2010   Rovnoběžky a průsečíky, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIII. Ro - Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1980   Výstavy v Jihomoravském kraji (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 4, 1980, -
1982   Česká vizuální poezie sedmdesátých let, Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví, , , 1982, 42-51
1982   Charakteristickým rysem tvorby brněnského výtvarníka Pavla Rudolfa..., Karel Adamus, Pavel Rudolf, Jan Wojnar, , , 1982, 6-10
1984   Pavel Rudolf (Svět, v němž a jímž žijeme...), Pavel Rudolf: Kresby a grafika, , , 1984, -
1984   Umělecké tendence šedesátých a sedmdesátých let..., Fotografie jako dokument a artefakt, , , 1984, 1-5
1987   Struktura sonetu, čtrnáct řádků..., Sonety, , , 1987, -
1987   K nejosobitějším představitelům českého konstruktivně orientovaného umění..., Pavel Rudolf: Transformace, projekce, , , 1987, -
1988   České vizuální texty šedesátých až osmdesátých let (náčrt přehledu), Sborník památce Olega Suse, , , 1988, 59-69
1989   Pavel Rudolf (V tvorbě Pavla Rudolfa dlouho domoinoval...), Projekt: Slavkov, , , 1989, 0-0
1990   Několik poznámek k moravské kresbě, Současná česká kresba, , , 1990, 0-0
1991   Prostor pro devět (Výstava mírně úkolová), Lidové noviny, 4, 104, 1991/05/10, 9-
1992   Geometrie ´na druhou´, Rovnost, , , 1992/06/20, 7-7
1992   Téma naší výstavy je zdánlivě jednoduché..., Písmo v obraze, , , 1992, 3-12
1992 -   Con amore - Brno, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1993   Pošta a výtvarní umělci (Pavel Rudolf), Poštovní kurýr, 2, 2, 1993, -
1998   Úsečky a písmena (Pavel Rudolf), Vesmír, 77, 3, 1998/03, 178-
1998   Pavel Rudolf, Umění a řemesla, 40, 2, 1998, 62-63
1998   Konceptuální konstruktivismus Pavla Rudolfa, Bulletin Moravské galerie v Brně, , , 1998, 163-166
2002   Žhavá exprese a chladní konstruktivisté, Pavel Rudolf, , , 2002, -
2002   Pavel Rudolf: Kresby a obrazy (Olomouc, Galerie Caesar, 5. 2. - 1. 3.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 7, 2002/04/04, 5-
2003   V roce 1983 vytvořil Pavel Rudolf…, Pavel Rudolf: Rytmy a struktury, , , 2002, -
2004   Znám Pavla Rudolfa už řadu let..., Pavel Rudolf: Kresby tuší a akrylem, , , 2004, -
2004   k nejpodstatnějším hodnotám soudobého českého umění..., Pavel Rudolf: Kresby tuší a akrylem, , , 2004, -
2007   Uspořádání (Pavel Rudolf vstoupil do československé výtvarné kultury...), Pavel Rudolf: Uspořádání, , , 2007, 0-0
2007   Pavel Rudolf, Pandora / Experiment, , 14, 2007/08, 96-103
2010   Pavel Rudolf: Podle pravidel / By the rules, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, , , 2010, 200-200
WWW
published, title (subtitle)
  Pavel Rudolf (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1980   Pavel Rudolf: Obrazy
1986   Pavel Rudolf: Prostor dvě
1987   Pavel Rudolf: Transformace, Projekce
1987   Pavel Rudolf
1989   Pavel Rudolf: Kresby, koláže
1989   Pavel Rudolf: Kresby
1992   Pavel Rudolf: Transformace, determinace
1994   Pavel Rudolf: Kresby a grafika (T.T. klub Brno)
1996   Pavel Rudolf: Zeichnungen
1996   Pavel Rudolf
1999   Pavel Rudolf: Uspořádání
1999   Pavel Rudolf: Brno, ČR
2000   Pavel Rudolf: Obrazy
2000   Pavel Rudolf
2001   Pavel Rudolf: Arbeiten auf leinwand
2001   Pavel Rudolf: Uspořádání
2002   Pavel Rudolf: Arrangements / Uspořádání
2002   Pavel Rudolf: Obrazy
2003   Pavel Rudolf
2004   Pavel Rudolf: Kresby tuší a akrylem
2006   Pavel Rudolf: Podle pravidel
2006   Pavel Rudolf: Výběr z díla
2007   Pavel Rudolf: Uspořádání
2009   Pavel Rudolf: Partitury
2012   Pavel Rudolf: Grafické partitury
2018   Pavel Rudolf: Grafické partitury
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1984   Pavel Rudolf: Kresby a grafika, Jan Beran
1984   Realizace ´84 (Olga Karlíková, Josef Krupka, Pavel Rudolf)
1988   ...Igorovi Kalnému
1989   Projekt: Slavkov (S/5 - 89 - 10 - 01)
1989   Con amore
1990   90 autorů v roce ´90
1990   Geometrie und Poesie (Dalibor Chatrny - Pavel Rudolf - Vladmira Sedláková - Jan Steklik)
1990   Brněnský okruh (Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté)
1990   Les règles du jeu (Sept artistes tchèques de Brno)
1991   Ve vztahu k prostoru
1991   8 Tsjechische kunstenaars
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   Klub konkrétistů
1998   Pohyb kolem středu (Olomoucký okruh a hosté)
1999   Súčasné české umenie (zo súkromnej zbierky)
1999   Česká serigrafie, Instalace: Studenti ateliéru intermediálních forem Mgr. Petra lysáčka katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity, Petr Kalmus: Partitury - básně
1999   Klub konkrétistů / Klub konkrétistov
1999   Podoby sdělení
2001   Súčasná česká serigrafia
2001   Klub konkrétistů 2 Brno
2001   Grafické listy Galerie H
2001   Setkání XI - Hra
2004   Pocta Leoši Janáčkovi - Hommage à Leoš Janáček
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2008   Tomáš Hlavina a Pavel Rudolf
2008   Druhotvary (Interpretace partitur Leoše Janáčká)
2010   U dUbU tU bUdU
2014   Vy troubo! pro Jiřího Koláře
2017   Pavel Rudolf & Alojz Klimo
2018   Slavnostní otevření přednáškového sálu geofyzikálního ústavu AVČR
2020   Výstava obrazů
Directory
published, title (subtitle)
1994   Partitury, adresář autorů
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
Diary
published, title (subtitle)
2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
Work
published, title (subtitle)
1989   Komentář
Letter
published, title (subtitle)
1989   Přihlašujeme Svazu českých výtvarných umělců,...
Postcard
published, title (subtitle)
1992   Pavel Rudolf: Interpretace partitury, 1979
1994   Pavel Rudolf: Violino, 1979 (kresba tuší, 302 x 229 mm)
2013   abART - z Čech do světa (Pavel Rudolf: Komentář, 1979)
2017   Galerie H (Prostor 2 (Pavel Rudolf), 1986)
nedatováno   Pavel Rudolf (Dessin, 1980)
Graphics
published, title (subtitle)
1987   Bez názvu
Handout
published, title (subtitle)
2007   Sbírka černokostelecké školy (dar Galerie H)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2007   Prague Biennale 3 (Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe)
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2013   Pavel Rudolf: Obrazy, kresby, texty
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2009   Vizuální poezie
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
1987   Pavel Rudolf: Transformace, projekce
Collective Catalogue List
published, title (subtitle)
[2010]   U dUbU tU bUdU
1984   Proměny knižní značky
Collective Catalogue of Posters
published, title (subtitle)
2010   U dUbU tU bUdU
Drawing
published, title (subtitle)
1964   Bez názvu
1980   Bez názvu
1980   Bez názvu
1980   Bez názvu
1982   Bez názvu - Náhodné délky oblouků
1982   Bez názvu - Náhodné délky oblouků
1982   Bez názvu - Promítaní vrcholu čtverce do jednoho bodu
1982   Bez názvu - Promítaní vrcholu trojúhelníku k vrcholu čtverce
1982   Bez názvu - Promítání vrcholu čtverce k vrcholu trojúhelníku
1982   Bez názvu - Promítání vrcholu trojúhelníku k vrcholu trojůhelníku
1982   Bez názvu - Promítání přímky k vrcholům čtverce
1982   Bez názvu - Promítání přímky k bodům na křivce
1984   Transformace A - A´
1984   Transformace A - A´
1984   Transformace A - A´
1984   Transformace A - A´
1984   Transformace A - A´
1984   Transformace A - A´
1985   Transformace A - A´
1985   Transformace A - A´
1985   Transformace A - A´
1985   Transformace A - A´
1985   Transformace A - A´
1985   Transformace A - A´
1985   Transformace A - A´
1985   Transformace A - A´
1985   Transformace A - A´
1985   Transformace A - A´
1985   Transformace A - A´
1985   Transformace A - A´
1985   I - 25
1985   I - 25
1985   Transformace s pomocnými body
1985   Bez názvu - Promítání čtverce k bodům čtverce
1985   Promítání trojúhelníku
1985   Promítání trojúhelníku
1985   Promítání trojúhelníku
1985   Bez názvu - Posouvání vrcholu čtverce
1985   Bez názvu - Posouvání vrcholu čtverce
1985   Bez názvu - Rozvíjení čtverce
1985   Bez názvu - Posouvání čtverce
1985   Průměr mezi A a B
1986   Kostelec nad Černými lesy
1986   Kostelec nad Černými lesy
1987   Čtverec, trojúhelník
1987   Čtverec, trojúhelník
1987   Promítání trojúhelníku k bodům 1-9
1989   Bez názvu
1991   Bez názvu
1997   Bez názvu
Publishing Prospectus
published, title (subtitle)
2015   Hommage to the Black Square
Picture
published, title (subtitle)
1978-2001   Time
1989   Valcha
1998   Uspořádání
1998   Bez názvu
1999   Bez názvu
2000   Bez názvu
2000   Bez názvu
2000   Bez názvu
2001   Dada
2001   Uspořádání
2001   Bez názvu
Samiizdat
published, title (subtitle)
1982   Karel Adamus, Pavel Rudolf, Jan Wojnar
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
List of Reproductions
published, title (subtitle)
1994   Partitury, popisky na pohlednice
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1994   Partitury, soupis vystavených (přijatých) prací
2007   Sbírka černokostelecké školy (Vystavená díla)
2019   Sounds Codes Images (Accoustic Experimentation in the Visual Arts)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1994   Partitury
Text
published, title (subtitle)
1979   Pavel Rudolf
1994   Galerie H (V beznadějném čase konce 70. a počátku 80. let...)
nedatováno   Geometrie und Poesie (Zehn Künstler aus Brno und Umgebung mit zur Visuellen Poesie und zum Konstruktivismus)
Press News
published, title (subtitle)
2010   U dUbU tU bUdU (Group exhibition)
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
1989   Čs. konstruktivní a geometrická tvorba (Havířov - 1990)