Ivana Šrámková Šolcová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Ivana Šolcová-Šrámková: obrazy
1997   Ivana Šrámková: Sochy
2011   Ivana Šrámková: Nemohu přestat /I Can't Stop
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1987   Užité umění výtvarných umělců do 35 let
1989   Současná česká grafika
1991   Sklářský ateliér VŠUP 1982-1990
1991   Hans Hančová, Zdeněk Lhotský, Oto Macek, Michal Machat, Ivana Mašitová, Jiří Nekovář, Jaroslav Róna, Ivana Šrámková, Kryštof Trubáček, Martin Velíšek
1992   Souvztažnosti (Skleněná plastika a vitráže 1992)
1993   Zeitgenössische tschechische und slowakische Glasplastik
1996   B. Eliáš, J. Exnar, V. Kopecký, J. Matouš, E. Rožátová, J. Rybák, G. Šabóková, I. Šrámková, K. Vaňura
2003   Pragas - Rigas makslas dialogs / Dialog umění Prahy a Rigy / Prague - Riga Art Dialogue
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2009   Galerie Dion (2007-2008)
2009   Connections 2009 (Contemporary European Glass Sculpture/ Současná evropská skleněná plastika)
nedat.   Pavla Soukupová, Ivana Šrámková, Kamila Najbrtová, Christine Gaussot, Michal Šarše ((katalog Galerie S))
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1989   Verres de Bohême (1400-1989 chefs-d'œuvre des musées de Tchécoslovaquie), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
1990   Bohemian Glass (1400-1989), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
2001   České sklo, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2001   Stanislav Libenský a jeho škola / and His School / et son école, Popi, s.r.o., Praha
2018   České sklo, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018   Czech Glass, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 (XVI. Šan - Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1988   Talenty a naděje II., Umění a řemesla, , 4, 1988, 60-66
1989   Rozčarování a úspěch (Z pražských výstavních síní), Rudé právo, , , 1989/04/13, -
2008   Lidský svět, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, , 24, 2008/12/04, 5-
2011   Ivana Šrámková v DOXu, Art + Antiques, , 10, 2011/10/07, 74-74
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2002   Ivana Šrámková: Zvířata a marťani
2011   Ivana Šrámková: Nemohu přestat / I can't stop
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1995   Das Gefäss (Künstlerischer Umgang mit dem Hohlraum)
2008   Výběr z tvorby (Jiřina Žertová, Dana Zámečníková, Anna Matoušková, Ivana Šrámková, Eva Vlčková)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
2019   Zahradní aukce
Yearbook
published, title (subtitle)
2012   Centrum současného umění DOX: Výroční katalog 2011 / Center for Contemporary Art DOX: Annual Catalogue 2011