Jiří Valoch

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1967   VCH 64/67
1988   Jiří Valoch
1988   Jiří Valoch
1989   Jiří Valoch: Texty (Kámen a kameny)
1990   Jiří Valoch: Barvy
1995   Jiří Valoch
1997   Jiří Valoch: Die Bedeutung der Worte
2005   Jiří Valoch: Dvě instalace a několik projektů
2006   Jiří Valoch: Instalace / Installation (Artprojekt / Artproject)
2015   Jiří Valoch (Bílé listy (1964-1966))
2015   Jiří Valoch: Slova
nedatováno   Jiří Valoch
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Poesía concreta i internacional
1968   Klub konkrétistů
1968   Nová citlivost (Křižovatka a hosté)
1968   Klub konkretistů
1968   Klub konkrétistů
1969   Chatrný Dalibor, Chatrný Ivan, Valoch Jiří
1969   Klub konkretistů
1969   Klub konkrétistov
1969   Partitury
1970   Konkrétistická grafika
1970   Text Buchstabe Bild (Zürcher Kunstgesellschaft, Helmhaus Zürich 1970)
1971   Snow
1971   Konkrétistická a postkonkrétistická tvorba
1975   Česká vizuální poezie / Czech Visual Poetry
1976   Czeska i słowacka poezja konkretna
1976   Příroda Nature
1977   Sorozatmüvek / Serial Works
1977   Projects / Performances (Czechoslovakia / Poland)
1977   Body as a Visual Language
1977   Haruyama, Kovanda, Langer, Miler, Mlčoch, Plíva, Richtr, Steklík, Ström, Štembera Valoch
1978   Strom (Fotografie)
1978   Teksty wizualne - Visual texts
1982   Aktuální fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1984   Fotografie jako dokument a artefakt (Konceptuální fotografie)
1984   Am Anfang war das Wort
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1986   V čase
1988   Geometrie v současném výtvarném umění
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1988   ...Igorovi Kalnému
1988   I Mostra internacional de poesia visual de São Paulo / I International exhibition of visual poetry of São Paulo
1989   Neue Blätter aus der ČSSR
1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
1989   30 let MPVU
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1990   Brněnský okruh: Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté
1990   90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Knihy - objekty
1991   Umění akce
1991   V dimenzích prázdna / In the Void
1991   Détente
1991   Kresba III
1991   Konfrontace x partnerství
1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
1992   Sovinec 1989/91
1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w.
1992   Pavel Rudolf, Jiří Valoch
1992   Hommage à John Cage
1993   Šedá cihla 34/1993
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1993   Rysunki artystóv czeskich (Z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi)
1995   Spor o figuru (Dvojí pojetí figurální tematiky)
1995   Slovo v prostoru
1995   Ze současné tvorby (90. léta)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996)
1996   Písmo ve výtvarném umění
1997   Klub konkrétistů
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   630 cm2 (Mail-art Ostrava 95/97; Katalog výstav v letech 1995 a 1997)
1997   Báseň, obraz, gesto, zvuk (Experimentální poezie 60. let)
1998   NestandARTní formáty
1998   Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury
1998   Das befreite Wort im Offenen Buch der Stadt Hünfeld (125 Textformen auf Hausfassaden und Objekten)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Podoby sdělení
2000   Živly
2001   Milan Dobeš
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2001   Klub konkrétistů
2001   Klub konkrétistů 2 Brno
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2002   Christmas (Výročná cena Združenia A-R)
2003   Retroperspektiva / Retroperspective
2003   Brněnský okruh
2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art)
2005   Hudba ve výtvarném umění
2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2005   3 + 1 (Nikos Armutidis, Dalibor Chatrný, Jiří Valoch, Irena Armutidisová)
2007   Fluxus East (Fluxus-Netzwerke in Mittelosteuropa / Fluxus Networks in Central Eastern Europe)
2007   Príbeh skupiny A-R
2008   Velké prádlo (200. výstava Galerie Caesar)
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008   Ladislav Daněk: Projekt - Neprojekt 2 x 50
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Veronika Rónaiová - Sociálna sonda (Sociálny projekt Veroniky Rónaiovej)
2008   Básnivá koláž
2008   Druhotvary (Interpretace Janáčkových partitur)
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2009   Prague Biennale 4 / Prague Biennale Photo 1
2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2009   Měkkohlaví
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2010   AIR Štefle 2010 (Rezidenční pobyt pro umělce a teoretiky)
2010   Eduard Ovčáček, Zdeněk Šplíchal, Jiří Valoch: 01 + 01 + 01 = 03
2010   Galerie Beseda (Osobnosti Galerie Beseda - Portréty (březen 2005 - březen 2010))
2010   Brněnská osmdesátá
2011   V plném spektru (Fotografie 1841 - 2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2011   Bronislava Šnajdrová: Podle Slavíka, Jiří Valoch: ga
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Element F. (Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století)
2013   Klub konkretistů: 45 let poté
2014   VII. Nový zlínský salon / 7th New Zlín Salon
2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998
2015   Konkret / ism 1967-2015 (Katalog k výstavě Klub u konkretistů v Topičově salonu a klubu)
2015   Schreibmaschinenkunst
2016   Jiří Šigut, Jiří Valoch: Horizont
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   Nový zlínský salon 2017 / New Zlin Salon 2017 (Trienále současného umění / Triennale of Contemporary Art)
2017   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
2017   Okamžité chrámy (Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění)
2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s
2018   1968: Computer.art (Pravá hemisféra / Levá hemisféra)
2018   Under the Aegis of the KK3 (Club of czech concretists / Český konkret pod egidou KK3)
2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění)
2018   Avant Garde (Velká hra na budoucnost)
2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
nedatováno   De Spelregels: 8 Tsjechische Kunstenaars uit Brno
nedatováno   (Radek Kratina,..). (Klub konkrétistů)
nedatováno   Ars geometrica
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1979   L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1983   Jiří Valoch: Semantic study (1975/1983), ,
1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1999   Akční umění, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
2004   Kytička (více či méně nepřesných haiku), Vetus Via, nakladatelství a agentura přátel, Brno (Brno-město)
2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
2007   Milostné básně , Agite/Fra, Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2013   Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70.-80. let 20. století, tranzit.cz, Praha
2014   The Czech Files, JRP/Ringier, Curych (Zürich)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   Jiří Valoch: Curator, Theoretician, Collector (Years 1965-1980), Národní galerie v Praze, Praha
2018   Networking the Bloc (Experimental Art in Eastern Europe 1965-1981), MIT Press, Cambridge (Massachusetts)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Experimentální poezie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   Olive Dachsund (3), ,
1968 - t.a.q.   Olive Dachsund (2), ,
1980   Partitury (Grafická hudba, fónická poezie, akce, parafráze, interpretace), Jazzová sekce, Praha
1988   Opatov 1988, Kulturní středisko Opatov, Praha
1993   Vrh kostek (Česká experimentální poezie), Torst, Praha
1995   Galéria Palisády (Škola úžitkového výtvarnictva Josefa Vydru, Palisády 51, Bratislava), Vydavateĺstvo SAPAC, spol. s. r. o., Bratislava (Bratislava)
2000   Radek Kratina in memoriam (Sborník autorských tisků ze setkání výtvarníků konstruktivní orientace v Dejvické galerii Vincence Kramáře v květnu 2000), ,
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2016   Třídit slova (Literatura a konceptuální tendence 1949-2015), tranzit.cz, Praha
2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2008 (XIX. V - Vik), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   Malá antologie konkrétní poezie, Obraz a písmo, , , 1966, 0-0
1968   Happening ve smyčce, Výtvarná práce, 16, 15, 1968/08/16, 1-
1979   Jiří Valoch développe les voies..., L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 85-86
1982   Česká vizuální poezie sedmdesátých let, Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví, , , 1982, 42-51
1982   Současná naše civilizační poezie, Civilizační poezie, , , 1982, -
1984   Návraty k přírodě, Sborník památce Alberta Kutala, , , 1984, 20-31
1984   Umělecké tendence šedesátých a sedmdesátých let..., Fotografie jako dokument a artefakt, , , 1984, 1-5
1985   Zajímaly mne možnosti vizuálního uspořádání..., Jiří Valoch: Vizuální poezie, , , 1985, -
1988   Výstavy na Opatově, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 20, 1988/12/20, 3-
1989   KK po dvaceti letech, Revue K, , 32-33, 1988-89, 0-0
1990   Návraty k přírodě, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 15-21
1990   Zásadní význam měla pro Chatrného léta 1960-1963..., Dalibor Chatrný, , , 1990, -
1991   Galerie, Playboy, časopis životního stylu, 1, 1, 1991/05, 16-17
1992   Jiří Valoch, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, , , 1992, 45-45
1992   Šedá cihla podruhé, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 19, 1992/09/17, 8-8
1992 -   Con amore - Brno, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1994   Charakteristiky umělců (Jiří Valoch (1946)), Nová citlivost, , , 1994, 27-27
1995   Jiří Valoch - Texty (14. 1. - 14. 2. 1992), Galéria Palisády, , , 1995, 45-46
1996   Poštovní umění neboli mail-art (Mail-art se nejvíc podobá tomu, co najdete ve své poštovní schránce), Denní telegraf, 5, 184, 1996/08/08, 10-
1997   Učitelé a pracovníci Semináře dějiny umění, Almanach , , , 1997, 89-
2004   Valoch Jiří, Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, , , 2004, 144-145
2005   Armutidis, Chatrný, Valoch (K výstavě 3 koncept - duben 2002), Recenze texty rozhovory 1995 - 2004, , , 2005, 172-173
2006   Artprojekt Jiří Valoch - instalace / Artproject Jiří Valoch - installation, Jiří Valoch: Instalace / Installation, , , 2006, 0-0
2006   biografie / biography, Jiří Valoch: Instalace / Installation, , , 2006, 0-0
2007   Jiří Valoch, Pandora / Experiment, , 14, 2007/08, 124-127
2007   Pokus o charakteristiky české experimentální básnické tvorby (III. kapitola diplomové práce s názvem experimentální poezie a její české realizace (1970)), Pandora / Experiment, , 14, 2007/08, 153-166
2007   Poznámka k diplomové práci J. Valocha, Pandora / Experiment, , 14, 2007/08, 165-166
2007   now art is here: jiří valoch, Umělec / Artist, 11, 1, 2007, 42-51
2008   Lettrismus se objevil v Paříži v roce 1942..., Lettrismus, , , 2008, -
2009   Jiří Valoch / Jiří Valoch, Listování / Turning pages, , , 2009, 144-144
2009   Autorské knihy a já / Artists´ Books and Me, Listování / Turning pages, , , 2009, 145-149
2010   Nová citlivost, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 88-107
2010   New Sensitivity, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 88-107
2010   Jiří Valoch: Project, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, , , 2010, 196-196
2010   Na bidýlku: Umělci z okruhu brněnské galerie Na bidýlku / Artists from the circle of the Brno gallery Na bidýlku, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, , , 2010, 242-245
2011   01+ 01+ 01 = 03, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 1, 2011/01/13, 7-
2011   Text ke čtení / text ke koukání, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 2, 2011/01/27, 4-
2011   Nový zlínský salon 2011 (Recyklace, nebo Inovace? A pro koho přesně?), Prostor Zlín, 18, 3, 2011, 3-5
2011   Bronislava Šnajdrová - Podle Slavíka a Jiří Valoch - Ga, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 14-15, 2011/07/14, 6-6
2011   Bronislava Šnajdrová: Podle Slavíka, Jiří Valoch: ga, Bronislava Šnajdrová: Podle Slavíka, Jiří Valoch: ga, , , 2011, -
2011   Česká postfotografie. Pokus o pracovní terminologii, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, , , 2011, 147-154
2011   Czech Post-Photography. An Attempt at a Working Terminology, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, , , 2011, 155-159
2011   Galerie představuje tvůrčí rozmanitost, Domažlicko, 5, 20, 2011/05/24, 2-
2011   Tucet umělců vystavuje v domažlické galerii, Domažlický deník, , 111, 2011/05/12, 2-2
2012   Textová instalace, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 9, 2012/05/03, 9-
2013   Jiří Valoch (Word is Word), Fotograf, 12, 22, 2013, 14-21
2013   Jiří Valoch (Slovo jako slovo), Fotograf, 12, 22, 2013, 14-21
2013   Česká vizuální poezie šedesátých let, Česká vizuální poezie, , , 2013, 7-42
2013   Diskuse a materiály (1964-1969), Česká vizuální poezie, , , 2013, 250-289
2013   Jiří Valoch (Pozice kurátora v období tzv. normalizace), Umění a politika, , , 2013, 307-314
2015   Jiří Valoch, Art + Antiques, , 11, 2015/11/10, 60-61
2015   Jiří Valoch: Merde, A2: Kulturní čtrnáctideník, 11, 24, 2015/11/25, 31-31
2015   Jiří Valoch (Merde), Flash Art, 8, 38, 2015, 16-17
2015   Slova obsahují slova, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 18-19, 2015/09/10, 1-1
2015   Jiří Valoch - Slova, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 18-19, 2015/09/10, 1-
2016   Barevný koncept mezi černou a bílou (Poznámky k lyrických prvkům v konceptualismu Jiřího Valocha), Třídit slova, , , 2016, 140-155
2017   Výbuch experimentů (Obraz a slovo v Plzni), Art + Antiques, , 7-8, 2017/07/14, 12-19
2019   Současná česká kresba, 1980, Dům umění města Brna - Dům Pánů z Kunštátu (Jiří Valoch a možnost realizace kolektivní výstavy v období tzv. normalizace), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, , 26, 2019, 64-85
WWW
published, title (subtitle)
  Jiří Valoch (artlist.cz)
  Měkkohlaví (artlist.cz)
  Jiří Valoch (artlist.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1970   Konkrétistická grafika
1985   Jiří Valoch: Vizuální poezie
1988   Jiří Valoch: Konceptuální poezie
1989   Valoch: Texty
1996   Jiří Valoch: Texty
1999   Jiří Valoch: Texty
1999   Jiří Valoch
2005   Jiří Valoch: Dvě instalace a několik projektů
2006   Jiří Valoch: Slova jako slova
2006   Jiří Valoch: Instalace
2006   Jiří Valoch: Instalace / Installation (Artprojekt / Artproject)
2015   Jiří Valoch: Slova
2019   Trojí koncert (Nikos Armutidis, Dalibor Chatrný, Jiří Valoch)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1968   Club der Konretisten Prag
1969   Klub konkretistu Cekoslovacchia
1969   Jiří Valoch, Dalibor Chatrný, Ivan Chatrný: Kokretistické realizace ´68 ´69
1971   Konkrétistická a postkonkrétistická tvorba
1978   Konfrontace 20
1988   ...Igorovi Kalnému
1989   Con amore
1990   90 autorů v roce ´90
1990   Brněnský okruh (Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté)
1990   Hommage aan Henryk Stażewski
1990   Les règles du jeu (Sept artistes tchèques de Brno)
1991   Détente
1991   V dimenzích prázdna
1991   Konfrontace
1992   V dimenzích prázdna
1993   Šedá cihla 34/1993
1994   Zwischen zeit raum (Tendenzen mitteleuropäischer Kunst in den 60er bis 80 er Jahren Tel I, konstruktiv)
1995   Ze současné tvorby (90. léta)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Klub konkrétistů
1997   Klub konkrétistů
1997   Klub konkrétistů
1998   Klub konkrétistů ((Galerie Klatovy - Klenová))
1998   Klub konkrétistů (Oblastní galerie v Liberci)
1998   Klub konkrétistů (Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1998   Nestandartní (Formáty!)
1998   Nestandartní (Formáty!)
1998   Poesia totale (1897-1997 Dal colpo di dadi alla poesia visuale)
1999   Súčasné české umenie (zo súkromnej zbierky)
1999   Klub konkrétistů / Klub konkrétistov
1999   Podoby sdělení
2000   Výstava pro Ladislava Nováka
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2001   Klub konkrétistů 2 Brno
2002   Trojí koncept: Nikos Armutidis, Dalibor Chatrný, Jiří Valoch
2002   Christmas (Výstava držiteľov výročnej ceny Združenia A-R)
2003   Křesťanská tématika ve sbírkách KGVUZ, Dílo Dalibora Chatrného ve sbírce Jiřího Valocha,
2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2004   Poesia totale
2005   Argumenta z kolekcji Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkovskiego
2005   3 + 1 (Nikos Armutidis, Dalibor Chatrný, Jiří Valoch, Irena Armutidisová)
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008   Druhotvary (Interpretace partitur Leoše Janáčká)
2010   U dUbU tU bUdU
2010   Řeč umění IV: Umění od sedmdesátých let až po současnost; Eduard Ovčáček, Zdeněk Šplíchal, Jiří Valoch: 01 + 01 + 01 = 03
2011   Bronislava Šnajdrová: Podle Slavíka, Jiří Valoch: ga
2011   AIR 2010 Chodská Lhota Na Šteflích (Výstava věnovaná rezidenčnímu pobytu)
2015   Konkret / ism 1967-2015
2017   Nový zlínský salon 2017
2017   Hry a sny (Práce na papíře)
2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění
2019   České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb / Tschechische bildende Kunst in der Sammlung Galerie Goller Selb
2019   Kuna nese nanuk: The Art of Reading Art
Directory
published, title (subtitle)
1994   Partitury, adresář autorů
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
2017   Etcetera 2½
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
Author's Book
published, title (subtitle)
nedatováno   Unlucky number (13 Minipoempamphs)
Work
published, title (subtitle)
1989   novákubíček (Konstelace)
2000   sémantické cvičení pro jiřího kubového
Exhibition Documentation
published, title (subtitle)
2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška
Letter
published, title (subtitle)
1989   Přihlašujeme Svazu českých výtvarných umělců,...
Postcard
published, title (subtitle)
nedatováno   jiří valoch: paměť / memory
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
2007   Vážení kolegové, zasílám několik informací: ...
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2009   Prague Biennale 4 / Prague Biennale Photo 1
2017   Album 76
2018   Wer war 1968? (Kunst, Architektur, Gesellschaft)
2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989
Calender
published, title (subtitle)
2006   Jindrovi
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1970   Jiří Valoch: Vizuální poezie
2008   Jiří Valoch: Konceptuální tvorba ze sbírek přátel
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1971   Klub der Konkretisten Objekte und Graphik
2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2009   Vizuální poezie
2011   Měkkohlaví
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
1985   Jiří Valoch: Vizuální poezie
Collective Catalogue List
published, title (subtitle)
[2010]   U dUbU tU bUdU
1984   Proměny knižní značky
Collective Catalogue of Posters
published, title (subtitle)
2010   U dUbU tU bUdU
Drawing
published, title (subtitle)
nedatováno   Memory
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Love time dream
nedatováno   Bez názvu
nedatováno   Love time dream
nedatováno   There
nedatováno   R I
nedatováno   Pearing
nedatováno   Wanishing
nedatováno   Love
nedatováno   Time
nedatováno   Love time
nedatováno   Dream
Map/Plan
published, title (subtitle)
2016   Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru)
Visitor's Book
published, title (subtitle)
1975   Návštěvní kniha (Mikuláš Medek: Obrazy, Atelér Mikuláše Medka, 20. - 22. 9. 1975)
objekt
published, title (subtitle)
1983   Skryté
Picture
published, title (subtitle)
1983   Skryté
1983   Chvějící se
Periodical
published, title (subtitle)
1969/06/17   Bollettino tool (Aperiodico di informazione sulle forme e le attività della poesia avanzata)
1970   Neue Texte (Experimentelle Poesie aus der Tschechoslowakei)
1988-89   Revue K
1992   Iniciály - Experiment a literatura (Sešity nezavedené literatury)
2006/12   Pandora / Ticho (Kulturně-literární revue)
New Years Greeting
published, title (subtitle)
1969   Orientované texty (pf 70)
1985   Z poetiky (pf '86)
Poster
published, title (subtitle)
1966   Jiří Valoch: plakat 6 hommage to vietnam
1975   Kortárs müvészet magángyüjteményekben
1993   Šedá cihla 34/1993
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1971   land art etc (od minimal artu k land artu a ars povera)
1983   Beseda nad froasážemi Ladislava Nováka
Occassional Print
published, title (subtitle)
2011   Barbara Klímová: Slovo pro Jiřího Valocha
nedat.   O 50 let později / 50 Years Later (Fotoreport z výstavy)
Program
published, title (subtitle)
1994   BESEDA - přednášky, koncerty ('94 listopad)
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 červenec - srpen
2013   Fotograf festival 2013 (Mezi znaky (text, obraz a fotografie) / Between the Signs (text, image and photography))
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1967   Klub der Konkretisten
1997   Klub konkrétistů
1998   Seznam vystavených děl v Oblastní galerii Liberec
1999   Umění pro nemocnici: Seznam vystavených děl
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
2019   Kuna nese nanuk (Seznam vystavených děl)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
Text
published, title (subtitle)
2006   Slepí muži přeměřují slona
nedatováno   Geometrie und Poesie (Zehn Künstler aus Brno und Umgebung mit zur Visuellen Poesie und zum Konstruktivismus)
Press News
published, title (subtitle)
1992   Arte Contemporanea Ceca e Slovacca: 1950 - 1992
2003   Jiří Valoch: Pouze tři slova
2010   U dUbU tU bUdU (Group exhibition)
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
1989   Čs. konstruktivní a geometrická tvorba (Havířov - 1990)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)