Jiří Valoch

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2009   Lubomír Přibyl: Grafika
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
2006   Bílá místa, Dybbuk, Jan Šavrda, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1967   Proti klapkám na očích, Výtvarná práce, 15, 18, 1967/09/07, 2-
1968   Šestá výstava Klubu konkretistů... / Concretist Club Exhibition No. 6..., Klub konkretistů, , , 1968, 0-0
1968   Umění bez pocitu marnosti, Lidová demokracie, , , 1968/07/18, 5-5
1968   Klub mladých přátel výtvarného umění..., Výtvarná práce, 15, 25-26, 1969/03/05, 2-
1968   Computer Graphic, Výtvarná práce, 16, 5, 1968/03/27, 5-
1968   V Oblastní galérii Vysočiny v Jihlavě uvedli..., Výtvarná práce, 16, 7, 1968/04/20, 2-
1968   U příležitosti výstavy "Nová citlivost" v Brně uspořádal..., Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 2-
1969   La presente mostra del Club Concretisti - ..., Klub konkretistu Cekoslovacchia, , , 1969, 0-0
1970   Konkretisté v Brně, Výtvarná práce, 18, 10, 1970/05/12, 4-4
1988   Jazyk geometrie v současném umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 11, 1988/08/16, 4-4
1988   Čtverece, kruhy a spol., Lidová demokracie, , , 1988/08/11, 0-0
1989   Generace (střední) pod střechou domu U kamenného zvonu, Tvorba, , 19, 1989, 8-8
1989   Con amore na Sovinci, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 22, 1989/10/31, 4-
1990   Výtvarné umění 80. let (2) (Svět střední generace), Tvar, 1, 38, 1990/11/22, 0-0
1990   Umění v sedmdesátých letech, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 22-25
1990   ...a dvě naše výstavy v Drážďanech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 5, 1990/03/05, 6-
1990   Avantgardistische Kunst aus der ČSSR (Zu einer Ausstellung im Kupferstich-Kabinett Deresden), , , , , 3-
1991   Diagonály porozumenia, Národná obroda, , , 1991/09/10, 0-0
1991   La Galerie d´art d´Opatov, Revue K, , 42, 1991, -
1993   Rádcové všech zemí, spojte se! (aneb Šedá cihla potřetí), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 20, 1993/09/30, 4-4
1994   Nová citlivost (Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Nová figurace, 30. 6. - 11. 9. Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Nová citlivost, 23. 6. - 12. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 16-16
1994/02/03   Básnický experiment jako hra, Národní 9, , , 1994/02/03, -
1995   Opět Nová citlivost, Lidové noviny, , , 1995/02/28, 8-8
1996   Čas zastavený, čas běžící (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 16-16
1997   Říkali, že su divné, Večerník Praha, , , 1997/05/23, 12-12
1997   Přelom tisíciletí ve světle teorie komplexity, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 5, 1997/03/06, 1-1
1997/04/09   Vykřikující písmena, Literární noviny, 8, 14, 1997/04/09, 15-15
1999   Sbírka Nadace pro současné umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 6, 1999/03/18, 4-4
1999   Česká vizuální poezie 60. let, Literární noviny, , 29, 1999/07/21, 9-9
2001   Síň patří abstrakci, Mladá fronta Dnes, 12, 164, 2001/07/17, 3-3
2001   Sedmdesát konkrétistů vystavuje v Opavě, Právo, 11, 167, 2001/07/20, 14-14
2001   Objekt a Objekt / objekt (Praha, České muzeum výtvarných umění, Dům u Černé Matky Boží, 31.5. - 26.8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 14 - 15, 2001/07/12, 16-
2002   Třetí Nový zlínský salon jako zrcadlo doby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 18, 2002/09/12, 1-
2003   O strukturách vizuálního myšlení (Klatovy, Galerie U bílého jednorožce, 12.4.-4.6.; Klenová, Zámek, 12.4.-9.7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 12, 2003/06/12, 16-16
2003   O strukturách vizuálního myšlení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 12, 2003/06/12, 16-
2006   Slepí muži přeměřují slona (Praha, Galerie c2c, 17. 5. - 3. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 12, 2006/06/08, 5-5
2009   Lettrismus v Čechách, Revue Art, , 1, 2009, 36-41
2011   Vzpomínání na brněnská osmdesátá, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 4, 2011/02/24, 2-
2013   Rodina současného uměnní, Nový prostor , , 417, 2013, 25-
2020   Počátky českého kurátorství: předběžné ohledání, Tvůrce jako předmět dějin umění, , , 2020, 126-133
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1990   Stanislav Kolíbal: Kresby
1995   Stanislav Kolíbal (Česká kresba 3)
1999   Stanislav Kolíbal: Kresba- prostor
2008   Miloš Urbásek
2008   Eduard Ovčáček: Metamorfózy E. O.
2013   Milan Bočkay pohľadom Jiřího Valocha
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1970   Originaux, multiples et sérigraphies
2001   Klub konkrétistů 2 Brno
2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art
Periodical
published, title (subtitle)
1968/06   Sešity pro mladou literaturu
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1971   land art etc (od minimal artu k land artu a ars povera)
Text
published, title (subtitle)
2008   Petr Veselý žije a pracuje v Jundrově...
2009   Výtvarník Pavel Hayek je zvláštní případ