Petr Veselý

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Jiří Krtička: Kresby - obrazy
1985   Petr Kvíčala: Obrazy, kresby
1986   Petr Kvíčala: Obrazy, kresby
1986   Petr Veselý: Kresby, obrazy
1986   Svatopluk Otisk: Obrazy
2006   Petr Veselý: Pokoje
2008   Petr Veselý: Deště, slova, stopy, fragmenty, krajiny (kresby od r. 1983)
2010   Svatopluk Otisk
2015   Tomáš Němec: Zrcátko
2018   Svatopluk Otisk: Stůl na Vagoně s přáteli
2020   Marie Kapounová: Střídmé doteky
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Jan Jemelka, Pavel Mühlbauer, Petr Veselý
2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase)
2011   ...a jiné věci
2014   Zlatý věk (Reminiscence kubismu v současném výtvarném umění)
2014   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2014   Divnej ročník / An Odd Year (21. Mikulovské výtvarné sympozium dílna 2014)
2016   Hommage à Zbyněk Sedláček (Výstavy v kapli svatého Izidora v Kovárech)
2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Difficult Ceremony
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2019   Raději sbírat motýly?, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Umění v dialogu s veřejností (Sborník z mezinárodního sympozia o zprostředkování současného umění), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2005   Petr Veselý: Můj vztah k Rabasovi, Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 64-64
2006   Z rozhovoru s Tizianem Cadalarou (únor 2006), Petr Veselý: Pokoje, , , 2006, 0-0
2007   U řeky..., Život, 3, 5, 2007, 41-41
2008   Ořezaný strom, který je..., Petr Veselý: Deště, slova, stopy, fragmenty, krajiny (kresby od r. 1983), , , 2008, 0-0
2010   Bohuslav Reynek patří mezi ty osobnosti..., Pocta Bohuslavu Reynkovi, , , 2010, -
2017   Petr Veselý, Prostor Zlín, 24, 2, 2017, 60-61
2018   Za podstatný prvek pro pochopení..., Svatopluk Otisk: Stůl na Vagoně s přáteli, , , 2018, -
WWW
published, title (subtitle)
2013/12/21   Malíř Veselý. Na obraze ponechám jen to co tam vydržím (brnenskydenik.cz)
Periodical
published, title (subtitle)
2007   Život (Revue Umělecké besedy)