Gabriela Nováková Varmužová

* 13. 4. 1964, Ostrava (Ostrava-město), Česká republika (Czech Republic)
Painter, Graphic Artist, Illustrator

 

nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jo20000082734
WIKIDATA: Q95138421
VIAF: 84120645

notes:
Nováková, Gabriela 1964-

Gabriela Nováková Varmužová

Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1982) a poté VŠUP v Praze u prof. M. Jágra (1984–1990). V rámci studia absolvovala v roce 1989 roční stáž v ateliéru prof. Jeana Gianini na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paříži. Výtvarný cit a vzdělání získávala již v rodině prostřednictvím svého otce, keramika a pedagoga Vratislava Varmuži. Profesionálně se vedle volné malířské a grafické tvorby věnuje knižní i časopisecké ilustraci a užité grafice, spolupracuje s řadou zavedených nakladatelství, výtvarně spolupracovala s Československou televizí Brno. Je členkou Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava. Od roku 2005 učí na Fakultě architektury ČVUT v Praze.
Základním výtvarným prostředkem Gabriely Novákové-Varmužové je kresba, bezpečně zvládnutá ve své imitační zobrazující funkci a výrazové schopnosti. Autorčin kreslířský cit navazuje v tomto smyslu na odkaz renesanční kresby, svým syrově realistickým expresivním akcentem evokuje zaalpskou kresbu 15.–16. století. S výrazovými prostředky pak zajímavě koresponduje tematizace prostých motivů rozpracovávaných v cyklech (Otepi, Ostrovy, Mapy). Charakterově výrazná kresba představuje jakési monické celky, fenomény, které získávají variačním opakováním zvláštní významovou poetiku a utkvělost. Autorka přitom rozšiřuje výrazovou a estetickou škálu kresebných prostředků různě kombinovanými, často vrstvenými postupy.
artotekaplzen.cz, 23.6.218

Gabriela Nováková Varmužová

 

Gabriela Nováková Varmužová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1978 - 1982   Střední uměleckoprůmyslová škola (1952-1960, 1962 - ), Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1984 - 1990   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, filmová a televizní grafika, Jágr Miloslav, *1927

Gabriela Nováková Varmužová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Galerie 7, zastoupení umělci, *
???? - ????   Galerie Losín, zastoupení umělci, *

Gabriela Nováková Varmužová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/06/25 - 2001/08/31   Gabriela Nováková: Ostrovy a města, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
2004/05/12 - 2004/06/05   Gabriela Nováková: Česká a německá města / Deutsche und Tschechische Städte, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
2004/06/29 - 2004/10/02   Gabriela Nováková: Textura Regensburgu, Kunstkontor Westerwacht, Řezno (Regensburg)
2004/07/30 - 2004/09/19   Gabriela Nováková: Deutsche und Tschechische Städte, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
2004/11/02 - 2004/12/03   Gabriela Nováková: Hlavně Prahy, Obchod s ručním papírem, galerie a písařství, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/05/03 - 1994/05/29   Situace ´94. Současné proudy ve výtvarném umění členů SVUT - Ostrava, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
1995/01/07 - 1995/02/12   Současné křesťanské umění z České republiky / Zeitgenössische christliche Kunst aus der Tschechischen Republik, Diözesanmusseum Regensburg, Řezno (Regensburg)
1995/10/03 - 1995/11/12   630 cm2 Mail-art Ostrava ´95, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1997/10/07 - 1997/11/16   630 cm2 Mail-art Ostrava 1997, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1998/11/12 - 1998/12/06   Středoevropské bienále kresby Plzeň '98, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1999/08/13 - 1999/09/10   Intersalon AJV 1999: 3. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky výtvarného umění dneška, Dům kultury Metropol, České Budějovice (České Budějovice)
2000/11/01 - 2000/11/25   II. středoevropské bienále kresby Plzeň 2000, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2001/06/14 - 2001/09/09   Návraty III.: Práce absolventů SUPŠ v Uherském Hradišti (1981 - 1995), Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2002/10/24 - 2002/11/17   III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2004/10/21 - 2004/11/13   IV. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2005/06 - 2005/07   Gabriela Nováková, Vratislav Varmuža, Galerie 7, Ostrava (Ostrava-město)
2005/11/22 - 2005/11/26   Galerie 2005, První prezentace galerií příhraničních regionů České republiky a Polska, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
2008/09/04 - 2008/10/05   Ostrava Art 2008, Ostravské muzeum, Ostrava (Ostrava-město)
2008/10/11 - 2008/11/09   12. trienále českého ex libris Chrudim 2006–2008, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
2010/05/12 - 2010/06/27   UVU - SVUT Ostrava, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2010/07/01 - 2010/10/10   Gabriela Nováková - Varmužová: Kresba, Vratislav Varmuža: Plastika, grafika, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2011/10/08 - 2011/11/13   XIII. Trienále ex libris: Přehlídka českého ex libris Chrudim 2009–2011, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
2011/10/08 - 2011/11/13   XIII. Trienále ex libris: Přehlídka českého ex libris Chrudim 2009–2011, Nová výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
2012/09/20 - 2012/10/28   Ostrava Art 2012, Slezskoostravská galerie, Ostrava-Slezská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
2015/10/15 - 2015/11/29   Jiný pohled: Tvorba laureátů bienále kresby Plzeň 1996–2014, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2019/04/03 - 2019/07/07   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic, Poštovní muzeum, Praha
2020/06/09 - 2020/07/26   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2022/05/11 - 2022/06/24   Gabriela Nováková a spoluautoři: Megallan, Walk Thru Gallery, Hradec Králové (Hradec Králové)
2022/10/12 - 2022/11/06   Silkscreen Blues: Současná česká serigrafie ze sbírek Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2014–2022, Galerie Hollar, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/12/12   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2006/12/02   8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce, Karolinum, Praha
2008/12/06   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, dražba, Karolinum, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/11/23 - 2004/12/11   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
2006/11/15 - 2006/12/01   8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2008/11/21 - 2008/12/04   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha

Gabriela Nováková Varmužová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Gabriela Nováková: Česká a německá města / Deutsche und Tschechische Städte. Textura Regensburgu
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Současné křesťanské umění z České republiky / Zeitgenössische christliche Kunst aus der Tschechischen Republik (Zvěst evangelia v českém výtvarném umění / Verkündigung des Evangeliums in der tschechischen Kunst heute), Verlag Schnell & Steiner, Řezno (Regensburg)
  1996   Přírůstky 1991 - 1995, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1997   630 cm2 (Mail-art Ostrava 95/97; Katalog výstav v letech 1995 a 1997), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Středoevropské bienále kresby Plzeň '98, Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
  1999   Intersalon AJV 99 (3. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška), Artypa, Holubov (Český Krumlov)
  2000   II. středoevropské bienále kresby Plzeň 2000, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2002   III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002 / The Third Central European Biennial of Drawing Pilsen 2002, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   IV. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004 / IV. International Biennial of Drawing Pilsen 2004, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   (1.) Prezentace galerií příhraničních regionů České republiky a Polska / (1.) Prezentacja galerii regionów przygranicznych Republiki Czeskej i Polski, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Gabriela Nováková, Vratislav Varmuža, Galerie 7, Ostrava (Ostrava-město)
  2008   Ostrava Art 2008 (Projekt zviditelnění výtvarných umělců moravskoslezského regionu), Unie výtvarných umělců - Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2008   XII. Trienále ex libris Chrudim (Přehlídka současné tvorby českého ex libris 2006–2008), Památník národního písemnictví, Praha
  2011   XIII. Trienále ex libris Chrudim (Přehlídka současné tvorby českého ex libris 2009–2011), Památník národního písemnictví, Praha
  2015   Jiný pohled / A Different Perspective (Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň / Artwork by the Laureates of the Biennal of Drawing Pilsen), Bienále kresby Plzeň, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic, Poštovní muzeum, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (X. Nov – Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Gabriela Nováková: Ostrovy a města, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
  2004   Gabriela Nováková: Česká a německá města / Deutsche und Tschechische Städte, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Gabriela Nováková: Deutsche und Tschechische Städte, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
  2004   Gabriela Nováková: Hlavně Prahy, Obchod s ručním papírem, galerie a písařství, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Situace ´94 (Současné proudy ve výtvarném umění členů SVUT - Ostrava), Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
  2001   Návraty III.: Práce absolventů SUPŠ v Uherském Hradišti (1981 - 1995) (Malba, plastika, instalace, kresba, grafika, keramika), Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Ostrava Art
  2010   Gabriela Nováková - Varmužová: Kresba, Vratislav Varmuža: Plastika, grafika, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2010   Sdružení výtvarných umělců moravských: Výstava k výročím a životním jubileím; Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava
  2019   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic, Poštovní muzeum, Praha
  2022   Gabriela Nováková a spoluautoři: Megallan (Podchodem choď), Walk Thru Gallery, Hradec Králové (Hradec Králové)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Gabriela Nováková: Textura Regensburgu, Kunstkontor Westerwacht, Řezno (Regensburg)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Silkscreen Blues (Současná česká serigrafie ze sbírek Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2014–2022), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha

Gabriela Nováková Varmužová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/10/02 - 2012/10/26   Pawel Warchol: Kresby / Drawings - Grand Prix 2010, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)

Gabriela Nováková Varmužová

institution, city  
Artotéka města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)