Jan Zahradníček

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1969   Dvacátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2000   Osobnosti Třebíčska, Vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč (Třebíč)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. ( Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1938   J. Zahradníček: Pozdravení slunci, Jitro, 19, 6, 1938/02/01, 187-189
1938   Zahradníčkovo "Pozdravení slunci. (Akord 1938/2), Poesie, , , 1938, 42-44
1941   Aktiviste odmítají J.Zahradníčka, Řád, VII., 4, 1941/05/05, 223-224
1941   Zahradníčkovy korouhve, Akord, VIII., 4-5, 1941/01/30, 134-139
1946   Na okraj Holanovy Panichidy a Zahradníčkova Žalmu, Akord, XII., 3, 1946/01, 104-111
1946   Zahradníčkovy Korouhve a válečná censura, Akord, XII., 4-5, 1946/02, 185-189
1946   Názory z K.P., Akord, XII., 6, 1946/04, 234-236
1946   Pásmo válečné lyriky, Akord, XII., 9-10, 1946, 356-366
1988   Poezie programní (Jan Zahradníček: Pozdravení slunci), Obhajoba umění, , , 1988, 394-397
1991   Poezie programní (Jan Zahradníček: Pozdravení slunci), Obhajoba umění, , , 1991, 217-218
2000   Jan Zahradníček, Osobnosti Třebíčska, , , 2000, 212-217
2012   Zahradníček Jan (17.1.1905 Mastník u Třebíče - 7.10.1960 Uhřínov u Velkého Meziříčí), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., , , 2012, 451-452
WWW
published, title (subtitle)
  Jan Zahradníček (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2006   Básník Jan Zahradníček( 1905 - 1960):...bývalo u mne zotvíráno
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990)
Theatre Program
published, title (subtitle)
1989 -   Tíha let
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
nedatováno   Tvar (sbírka poesie)
Periodical
published, title (subtitle)
1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
1941/01/30   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1941/05/05   Řád (revue pro kulturu a život)
1946   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1946/01   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1946/02   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)