Jan Zahradníček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2009   Jiří Sozanský: Sutiny (Plastiky, grafiky, obrazy, koláže)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Zakázané světlo (Výbor z korespondence z let 1930 - 1939), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1939   Svatý Vojtěch v umění, Národní noviny, , , 1939/09/24, -
1970   Je lákavým thematem ten neobyčejně intensivní..., Jan Hladík: Grafika, , , 1970, 0-0
1990   Vycházejí Zvonky, , , , , -
1991   Dopisy Bohuslava Reynka Janu Zahradníčkovi (dosud nepublikováno), Kabinet múz, , 6, 1991/12, 0-0
2003   Sochař Ladislav Janouch, Bulletin, XI, 3, 2003/06-07, -
2010   Čtyři generace Janouchů, Cesta vrchovinou, , , 2010, -
2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Výstavy: Kvart, 1935; Svatý Kopeček u Olomouce 1938, 1939, 1940), Černá slunce, , , 2012, 143-146
2012   Obrysy společenské a kulturní situace v Protektotátě Čechy a Morava, Český historický román v období protektorátu, , , 2012, 5-23
2012   Karel Schulz (Přelomové torzo), Český historický román v období protektorátu, , , 2012, 175-214
2014   Jan Hertl a revue Řád, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, , , 2014, 14-21
2014   Jan Franz, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, , , 2014, 26-30
2018   Pravda a lež jako rozbuška ve skleníku, MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, , 11, 2018/11/8, 40-42
2020   Svatý Václav v díle architekta Břetislava Štorma, Posel z Budče 37, , , 2020!09/26, 34-35