Ľubomír Kellenberger

* 23. 11. 1921, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
† 13. 4. 1971, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
painter, Illustrator, graphic artist

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: kup20020000047504

Ľubomír Kellenberger

 

Ľubomír Kellenberger

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1940 - 1942   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1945 - 1946   České vysoké učení technické, Praha, Bouda Cyril, *1901

Ľubomír Kellenberger

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)

Ľubomír Kellenberger

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Club grafikov, *
???? - ????   Porota výstavy 2. Bienále grafiky Brno 1966, *1966

Ľubomír Kellenberger

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1956/10/05 - 1956/10/25   Kresby Ľubomíra Kellenbergera, Výstavná miestnosť, Bratislava (Bratislava)
1960/08/28 - 1960/09/18   Ľubomír Kellenberger: Vietnam, Výstavná miestnosť, Bratislava (Bratislava)
1964/12/06 - 1964/12/31   Ľubomír Kellenberger, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968/02   Ľubomír Kellenberger: Grafika, Bagdád, Bagdád (Baghdad)
1986/09/18 - 1986/10   Ľubomír Kellenberger, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1950/12/18 - 1951/01/15   Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1955/10/15 - 1955/11/10   Desať rokov slovenského plagátu, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Ilustrace, Palác Kinských, Praha
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1960/01/18 - 1960/02/07   Cez žiale a boje k slobode, Krajská galéria, Košice (Košice)
1960/05 - 1960/07   Súčasná slovenská grafika 1945-1960, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1961/03/31 - 1961/04/23   Současná slovenská grafika 1945-1960, Galerie Hollar, Praha
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/07/03 - 1965/08/08   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Messehaus, Lipsko (Leipzig)
1965/08/08 - 1965/09/12   Celoslovenská výstava kresieb a komornej plastiky, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1966/06/24 - 1966/09/20   2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1967/09/09 - 1967/10/08   Prvá výstava Clubu grafikov, Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1968/04   Výstava československých grafiků, Kunstmuseum Solingen, Solingen
1968/10/05 - 1968/11/10   Druhá výstava Clubu grafikov, Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1969   Tretia výstava Clubu grafikov, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1969/09/28 - 1969/10/28   Maľba, plastika, grafika 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1970   Club grafikov, Audiovizuální síň Závodního klubu ROH ČKD Blansko, Blansko (Blansko)
1970/10/09 - 1970/11/08   Club grafikov, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1971/12/18 -   Piata výstava Clubu grafikov: Pocta Kellenbergerovi, Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1975/10/09 -   Csehszlovák grafika és kisplasztika kiállítás, Csonváry Terem, Budapešť (Budapest)
1977/03 - 1977/10   Slovenská grafika 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1977/11 - 1977/12   L'art graphique tchécoslovaque, Tunis, Tunis
1979/08/16 - 1979/09/30   Slovenská grafická tvorba 1970 - 1978, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/04/29 - 1984/11/30   Slovenská grafika ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/10/09 - 1984/11/11   Slovenská knižní ilustrace, Galerie Václava Špály, Praha
1989/03 - 1989/04   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/04 - 1989/05   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/05 - 1989/06   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/11 - 1989/12   XX. rokov slovenskej grafiky, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/06/27 - 2008/10/05   60 rokov otvorené, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)

Ľubomír Kellenberger

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Ľubomír Kellenberger: Kresby, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1960   Ľubomír Kellenberger: Vietnam, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1964   Ľubomír Kellenberger, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1986   Ľubomír Kellenberger, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   Výtvarná úroda 1950
  1955   Desať rokov slovenského plagátu, Ústredný sväz československých výtvarných umelcov - slovenská sekcia, Bratislava (Bratislava)
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1960   Súčasná slovenská grafika, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1961   Súčasná slovenská grafika (1945 1960), Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Club grafikov, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1968   Druhá výstava Clubu grafikov, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1969   Tretia výstava Clubu grafikov
  1971   Piata výstava Clubu grafikov (Pocta Kellenbergerovi), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1975   Csehszlovák grafika és kisplasztika kiállítás
  1977   L'art graphique tchécoslovaque
  1977   Slovenská grafika 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1979   Slovenská grafická tvorba 1970/1978, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1984   Slovenská grafika ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1984   Slovenská knižní ilustrace
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1989   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (V. Ka – Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce
  1960   Bratislavské výstavy v září a říjnu, Výtvarná práce, 10
  1965   Diskusia na sjazde SSVU, Výtvarná práce, 13, 6-7-11
  1965   K výstave kresieb a komornej plastiky v Bratislave, Výtvarná práce, 13, 22
  1968   Lubomír Kellenberger vystavuje v únoru..., Výtvarná práce
  1968   V západoněmeckém Solingenu prebieha..., Výtvarná práce, 11
  1970   Club grafikov Bratislava, Výtvarná práce
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Kresby Ľubomíra Kellenbergera, Výstavná miestnosť, Bratislava (Bratislava)
  1986   Ľubomír Kellenberger, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Club grafikov (Prvá výstava), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1971   Club grafikov: Pocta Kellenbergerovi, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)

Ľubomír Kellenberger

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Ľubomír Kellenberger: Kresby, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1960   Ľubomír Kellenberger: Vietnam, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)

Ľubomír Kellenberger

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   U zakleté řeky, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1988   Rande s básnikmi, Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
  2015   Súdružka moja vlasť (Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu na Slovensku), Filozofická fakulta, Trnava (Trnava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Sluneční prsten / Slnečný prsteň (Čeští a slovenští umělci dětem 1945-1975 / Českí a slovenskí umelci deťom 1945-1975), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958/10   Květen (Literatura, umění, život), 3, 12, Svaz československých spisovatelů, Praha

Ľubomír Kellenberger

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Delegáti SČSVU na Sjezd socialistické kultury, Výtvarná práce
  1966   Ceny Víta Nejedlého, Výtvarná práce, 11
  1968   Slováci do zahraničí, Výtvarná práce