Felix Jenewein

* 4. 8. 1857, Kutná Hora (Kutná Hora), Česká republika (Czech Republic)
2. 1. 1905, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
pedagogue, graphic artist, painter, draghtsman, illustrator, decorator

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Felix Jenewein
Významný, avšak v minulosti opomíjený český malíř a ilustrátor vyrůstal v Kutné Hoře. Město plné architektonických památek na vnímavého chlapce značně zapůsobilo. Přestože většinu svého života nakonec prožil v Praze, na Kutnou Horu nikdy nezapomněl. Jeho manželka proto městu odkázala celou Jeneweinovu uměleckou pozůstalost.
Autor sugestivních figurálních náboženských a historických výjevů studoval malířství na pražské a vídeňské akademii. Po studiích působil v Praze, kde se několikrát marně ucházel o místo profesora na akademii. Veřejnosti se poprve představil na výstavě Krasoumné jednoty v r. 1878.Felix Jenewein patřil ke generaci Národního divadla, tedy k českým umělcům, kteří se svou tvorbou zapsali do dějin české první scény. Veřejnost ale nedokázala přijmout jeho realistické a chmurné obrazy s náboženskou tematikou, jako například Dopoledne Velkého pátku, Stěhování Židů nebo cykly Jidáš Iškariotský, Daň z krve a Mor. Jeneweinův příliš osobitý výklad biblických námětů navíc vadil církevním hodnostářům. Poslední tři roky života malíř strávil v Brně, kde učil na vysoké škole technické.
Jeho pozdně romantická tvorba navazuje na nazarenismus a J. Mánesa. Soustředil se na figurální výjevy s historickou a náboženskou tematikou.
Jeneweinovo dílo bylo plně oceněno až koncem 20. století. Kutná Hora pojmenovala po svém rodákovi městskou galerii, ve které uspořádala několik souborných výstav Jeneweinových obrazů. V současné době je v Galerii Felixe Jeneweina umístěna malířova stálá expozice. Díky vlastnictví více než dvou set děl z jeho pozůstalosti předčí galerijní sbírka i reprezentativní soubor Jeneweinových prací Národní galerie v Praze. Na počest osobitého malíře pořádá Kutná Hora sympozia současného výtvarného umění, na kterých mladí umělci tvoří soudobé reflexe na jeneweinovské téma.
zdroj - www.centralbohemia.cz

-