Artuš Černík

* 26. 7. 1900, Vyšehněvice (Pardubice), Česká republika (Czech Republic)
25. 12. 1953, Praha, Česká republika (Czech Republic)
critic, translator, dramaturgist, writer

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Na počátku dvacátých let působil jako novinář a vedoucí kulturní rubriky brněnského deníku Rovnost. Zde užíval šifer: Č; ač; A. Č.; A-K. Svými překlady představil některé z autorů tehdejší francouzské literatury (časopisecky). Knižně vyšel překlad B. Travena z němčiny (Loď mrtvých, 1931) a z angličtiny L. O’Flahertyho (Hollywoodský hřbitov, 1936, společně s A. J. Urbanem). Byl spoluzakladatelem Děvětsilu a vydavatelem revue Pásmo. V období let 1925–1926 se po krátkou dobu se živil jako železniční úředník. Po svém odchodu z Brna v roce 1926 se stal redaktorem ČTK.
Systematicky se věnoval filmové a divadelní kritice. Přispíval do řady deníků a kulturních revuí a některé i spoluredigoval: Český filmový svět (1926)]; Filmová tribuna. Jako filmový referent psal pro především Lidové noviny a zde kde užíval šifer: Če, če. Některé jeho články nalezneme v kulturních a literárních revuích: Prospekt (1930–1931), Rozpravy Aventina, Salon. Krátce působil, jako filmový referent Práva lidu (1932), kde užíval šifry: -čk-, dále také v periodikách jako byl Moravský přítel lidu (1933–1934) nebo České slovo. Od roku 1939 byl vrchním tiskovým radou v ČTK. V období Protektorátu Čechy a Morava psal do časopisu Filmový kurýr, (1940–1944). V roce 1944 se stal lektorem National filmu. Od podzimu 1945 byl dramaturgem Československého filmu. V období let 1945–1947 psal příspěvky o zahraničních filmových festivalech do Svobodných novin, Tvorby a Nedělních novin. Po roce 1948 stal vedoucím dokumentace Československého filmu. Zemřel v roce 1953.
c.wikipedia.org, 2014/04/20

notes:
Redaktor, filmový pracovník a dramaturg, literární, divadelní a filmový kritik, básník, propagátor avantgardních směrů a teoretik poetismu, překladatel z francouzštiny, angličtiny a němčiny.