Sławomir Mrożek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Slon, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Mrožek čili Mrožek (Sborník her Sławomira Mrożka), Orbis, Praha
1966   Věrný strážce, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
2009   Kohout, Lišák a Já, Agite/Fra, Praha