Hana Hamplová Hovorková

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1966 - 1969   Střední všeobecně vzdělávací škola, Praha ,
1971 - 1978   Akademie múzických umění, Praha (Filmová fakulta, kamera),