Petr Rošický

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1990   Občanské fóry (Pražský podzim 1989), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha