Jana Klusáková Zvoníčková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1990   Český sochař Olbram Zoubek o sobě a o době, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
2005   Rok s Kokoliou, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)