Henry James

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Joska Skalník (Sny - situace - hry), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha