Bohuslav Reynek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Jiří Lacina: Výběr z díla (1962 - 1990)
2008   Silvia Billeter: Lepty z cyklu / Radierungen aus dem Zyklus Hledat Petrkov
2015   Jaroslav J. Alt: Obrazy
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
  V domě Pánů z Kunštátu v Brně..., Tvorba, , , 1985/03/06, 0-0
1948   Poznámky životopisné a knihopisné, Moderní člověk a křesťanství, , , 1948, 296-307
1955   182. výstava členů a hostů Hollara, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 5-5
1966   Anketa: objevy roku, Výtvarná práce, 14, 25, 1966/12/15, 1-11
1970   Josef Šíma: Ilustrace, Výtvarná práce, 18, 6, 1970/03/18, 5-
1970   Nepřicházejí vhod, Texty, 2, 3, 1970, 38-38
1981   Expresionismus, Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, 5-11
1984   Petr Král: Le surréalisme en Tchécoslovaquie; choix de textes 1934-1968, Gallimard, Paris, 1983. (Recenze), Paternoster, 1, 4-5, 1983-1984, 152-154
1986   Rozhovor s Jiřím Davidem, Někdo něco 3, , , 1986, 41-46
1986   Výstava k Měsíci knihy, Lidová demokracie, 42, 63, 1986/03/15, 5-
1990   Avantgardistische Kunst aus der ČSSR (Zu einer Ausstellung im Kupferstich-Kabinett Deresden), , , , , 3-
1991   Alén Diviš a české umění (přednáška), Revolver Revue, , 17, 1991, 73-80
1992   Básník přírody (Životní dílo Jiřího Johna. Výstava Národní galerie v Jízdárně Pražského hradu), Večerník Praha, , , 1992/03/30, -
1994/06   Na okraj Divišových pozdních kreseb, Revolver Revue, , 26, 1994/06, 7-26
1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 8-19
1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 26-32
1995   Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, , , 1995, 11-18
1995   Přírůstky sbírek Oblastní galerie Vysočiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 12, 1995/06/08, 5-5
1998   Galerie výtvarného umění, Halíčkův Brod, Státní galerie České republiky: Průvodce, , , 1998, 23-24
1999   Prozařování (Roudnice na Labem, Galerie moderního umění, 16. 9. - 14. 11. Karlovy Vary, Galerie umění, 25. 11. 1999 - 31. 1. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 25-26, 1999/12/16, 12-12
2000   Alfa a Omega Aléna Diviše (Klatovy, Galerie U bílého jednorožce, 5.12.1999 - 30.1.2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 3, 2000/02/10, 6-6
2001   Uhlové kresby Aléna Diviše (1900-1956), Kulturní život Šumperka, , 9, 2001, -
2001   Jílkova galerie láká tentokrát na fotografie, Moravský sever, , , 2001/03/12, 6-6
2001   Jiří Kolář, sběratel, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 25 - 26, 2001/12/20, -
2002   Různorodá tvář české moderní grafiky (V obou patrech výstavní síně Mánes se otvírá pohled na českou grafiku posledních padesáti let), Lidové noviny, , , 2002/03/18, 30-30
2004   Originál do každé rodiny (Nemusíte zrovna zaplatit milion za Fillu. Seznamte se s tvorbou (a cenami) špičky našich současných malířů, o které je zájem i v cizině.), Pátek Lidových novin, , 8, 2004/02/20, 11-13
2004   Nečekaný zájem o české krajiny (Březnová aukce v Dorotheu), Art & Antiques, , 5, 2004/05/02, 20-21
2005   Kdo je Alén Diviš?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 7, 2005/03/31, 16-16
2006   Rozhovor s Martinem Dostálem ředitelem Východočeské galerie v Pardubiích (Pardubice, Východočeská galerie, 5. 10. - 12. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 22, 2006/11/09, 4-4
2007   Zimní krajina, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 3, 2007/02/08, 3-
2010   Pocta B. Reynkovi, Pocta Bohuslavu Reynkovi, , , 2010, -
2011   Štyrský a Schikaneder, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 14-15
2011   Nejdražší a nejvýnosnější, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 23-23
2011   Dvě florianovská výročí, Psalterium, 5, 6, 2011, 8-9
2012   Kvalitní maličkosti, Art + Antiques, , 11, 2012/11/08, 22-22
2012   František Křelina (Jistota jediného bodu), Český historický román v období protektorátu, , , 2012, 247-
2013   Klub milionářů, Art + Antiques, , 3, 2013/03/08, 20-22
2013   První známky světa, Magazín Víkend, , 33, 2013/08/16, 32-33
2013   Sázka na jistý růst? Díla českých výtvarných klasiků, Ekonom, 57, 6, 2013/02/07, -
2014   Jan Franz, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, , , 2014, 26-30
2016   Stephan překvapil, Sutnar nezklamal, Art + Antiques, , 4, 2016/04/08, 21-
2018   Drahý Matal, Petrbok a rekordní Kupka, Art + Antiques, , 2, 2019/02/07, 19-19
2019   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2019, 29-32
2019   Milionové hodiny a drahý Sutnar, Art + Antiques, , 6, 2019/06/07, 18-19
2019   Rekordní Libor Fára a Jiří Krejčí, Art + Antiques, , 4, 2019/04, 15-16
2021   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2021/03, 16-20
2021   Desetimilionový Wachsman a vrcholný Slavíček, Art Antiques, , 12 + 1, 2021/12/10, 14-15
WWW
published, title (subtitle)
2008   TZ: Hluboká tajemnost (artalk.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1985   Fotografie Jaroslava Krejčího (Setkání s Bedřichem Stefanem, Zdenkem Seydlem, Janem Sládkem, Bohuslavem Reynkem a Janem Zrzavým)
Drawing
published, title (subtitle)
1910   Portrét Bohuslava Reynka
Funeral Card
published, title (subtitle)
2008   Jiří Mrázek (akademický malíř)
New Years Greeting
published, title (subtitle)
1999   PF 2002 (Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brode)
Poster
published, title (subtitle)
2010   Pocta Bohuslavu Reynkovi (Výstava členů a hostů výtvarného odboru Umělecké besedy)
Press News
published, title (subtitle)
2002   Nové přírůstky GFJ z let 1996-2001