František mladší Skála

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1989   František Skála Jr.
1992   František Skála jr.: Staré a nové práce
1993   František Skála Jr.
1994   František Skála Jr.: Práce z Headlands / Works from Headlands
1995   František Skála Jr.
1996   František Skála Jr.
2004   František Skála
2010   František Skála: Zátiší z atelieru
2012   František Skála: Muzeum
2012   František Skála: Září
2012   František Skála: Headlands / Země hlav
2012   František Skála
2015   František Skála: Zři ke kořeni
2015   František Skála: Tribal
2020   František Skála: Dva roky prázdnin / Two Years' Vacation
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1987   Tvrdohlaví
1988   Výtvarníci animované tvorby
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
1988   Výstava patnácti (Generace osmdesátých let)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Humor ´88 (Kresby, obrazy, plastiky, objekty)
1988   Barevná plastika
1988   Výstava pätnástich (Mladí českí a moravskí výtvarníci)
1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
1989   Popis jednoho zápasu (Česká výtvarná avantgarda 80. let)
1989   Súčasná československá ilustrácia detskej knihy
1989   2. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví
1989   Tvrdohlaví
1989   Tvrdohlaví
1989   Bienále ilustrácií Bratislava
1990   Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes Dures
1990   Současná česká kniha
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1990   Úsměv, vtip a škleb
1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990
1991   Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1990 (Vladimír Kokolia, Jan Ambrůz, František Skála jr.: )
1991   Flash
1991   Dialog '92 (K poctě Jana Amose Komenského)
1991   3. výstava umělecké skupiny Tvrdohlaví
1991   Europäische Dialoge 1991 (1. festival Des Europäischen Kulturklubs)
1991   17 let tajné organizace B.K.S.
1992   Situace 92
1992   František Skála jr., Michal Gabriel, Petr Kvíčala: Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1991
1992   Mezi Ezopem a Mauglím
1992   Sovinec 1989/91
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1992   Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (Přírůstky sbírek z let 1986–1991 )
1993   Šedá cihla 34/1993
1993   Krajina / Landscape (1. výstava Sorosova centra současného umění / 1st exhibition of the Soros Center for Contemporary Arts Prague)
1994   Generation der Prager 5 (Bildende Kunst)
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1996   Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award (Vladimír Kokolia, František Skála, Michal Nesázal, Martin Mainer, Michal Gabriel, Petr Nikl)
1996   Fineart ´96
1996   Jitro kouzelníků? (Umění, věda, společnost na přelomu tisíciletí)
1996   Jitro kouzelníků? II (Ztráty a nálezy)
1997   Ouplná lůna
1997   Dílna 97 (Mikulovské výtvarné sympozium, čtvrtý ročník)
1997   Chalupecký- díj / The Chalupecký Prize
1997   Česká groteska / Czech Grotesque
1997   In - Tensione II (Dialog s prostředím - Dialogue with Our Surroundings)
1997   Očima Arcimboldovýma
1998   Touha stát se Indiánem
1998   ...o přírodě... / ...About Nature... (Několik pohledů na současné české výtvarné umění)
1998   La nature, en dix chapitres (Artistes contemporains tcheques)
1998   Die natur in zehn Kapiteln (Zeitgenössische tschechische Künstler)
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Jindřich Chalupecký Award Against all (Young Czech Visual Art of the 90´s)
1999   Hommage à Franz Kafka
1999   Signum design (Český design 1980-1999)
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
2000   Pohádkový svět komiksu
2000   ... a poletíme dál...
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art)
2000   Sorosovo centrum současného umění - Praha 1993-1998 / Soros Centre for Contemporary Arts - Prague 1993-1998
2000   Melancholie
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2001   ...o lidech... / About People... (Několik pohledů na sopučasné české výtvarné umění / Several views of contemporary Czech art)
2001   New Connection
2001   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Český komiks (?) a výtvarné umění
2002   Možnosti proměny II
2002   5° stupňů pod rovníkem
2002   10 let Galerie Caesar v olomoucké radnici
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art inspired by Beer)
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Ejhle světlo
2003   ...o technice... / ...about technology... (několík pohledů na současné české umění / several views of contemporary Czech art)
2003   Z pohádky do pohádky / A Fairy-Tale Parade
2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
2004   Český filmový plakát 20. století
2004   Bylo, nebylo… (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
2005   Les
2005   Florálie (Mezi idylou a halucinací)
2005   Bylo, nebylo... / Es war einmal... (Pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách / Märchenmotive in der modernen und zeitgenössischen Kunst in Böhmen)
2005   Pohádkové bytosti
2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2005   Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let / Jindřich Chalupecký Award: Fifteen Years
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích)
2006   ± 50 (Generace osmdesátých let / The Generation of the 1980s)
2007   Amaro Jilo
2007   Světlo a stín
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   Tvrdohlaví po 20 letech
2007   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Skála Skála Skála (Výtvarné práce tří generací)
2009   16 fig. (Czech Illustrators from the Last Decade)
2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
2009   My Europe / Moje Evropa (Contemporary Czech Art and Design)
2009   Čtrnáct S / fourteen S
2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti)
2009   Ikebana B.K.S. včera a dnes
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2010   Cena Jindřicha Chalupeckého 20 let / Jindřich Chalupecký Award 20 Years (MCMXC - MMX)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2011   Současná česká krajina (Krajinomalba a jiné cesty ke krajině)
2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Zbraně B.K.S. / B.K.S. Weapons
2012   12 let Galerie v Kapli
2013   Doteky hudby
2013   2. návštěva sbírky manželů Zemanových
2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998
2014   Plakát v souboji ideologií 1914-2014
2014   The Poster in the Clash of Ideologies 1914-2014
2015   Tvrdohlaví 2015
2015   Sbírka Magnus Art
2015   Srdceráj
2015   Fragmenty množin: Výběr ze sbírky Fait Gallery
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   GAML 20 výstav
2017   Přírůstky do sbírek 2006-2016 aneb Co je u nás nového
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění)
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
2019   Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2020   Šero i jas
nedatováno   Český komiks / Czech comics
nedat.   2. výstava domácích prací posluchačů všup
nedatováno   Cena Jindřicha Chalupeckého. Senzibility současnosti (1990-1992)
nedatováno   Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1990   Výtvarníci animovaného filmu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
1994   Bulletin Praha - Venezia, Verlag Pakesch & Schlebrügge, Vídeň (Wien)
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1997   Velké putování Vlase a Brady, Nakladatelství Divus, Praha 3
1998   František Skála jr., Nakladatelství Divus, Praha 3
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2000   101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, Nakladatelství Argo, Praha
2001   Rozhovory, Dauphin, Praha
2001   Picasso byl monstrum, Nakladatelství Primus, Praha
2004   Šark a jiné fotografické cykly 1990-2004, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2006   Vzrušení (Rozhovory o umění z let 1995-2005), BB art, s.r.o., Praha
2008   Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory (Česká kniha pro děti a mládež 2007 / Czech books for children and young people 2007), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
2008   Slovem i obrazem, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, o.p.s., Písek (Písek)
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   Czech Contemporary Art Guide, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
2012   František Skála: Headlands / Země hlav, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2014   Mezera (Mladé umění v Česku 1990-2014), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Klacky v galerii, obrazy za miliony a co znamená krabice od pracího prášku (Odpovědi na nejčastější otázky o současném výtvarném umění), Galerie Rudolfinum, Praha
2018   Ahoj socho (Městem s otevřenýma očima), Galerie hlavního města Prahy, Praha
2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2006   Palác Akropolis Rozhovory, Nakladatelství Labyrint, Praha
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2000   alt.divadlo (Slovník českého alternativního divadla), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIV. Sh - Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. ( Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1986   Výstava obrazů a plastik Františka Skály ml. (Ústav makromolekulární chemie Na Petřinách, 16.6.-27.6. 1986), Někdo něco 5, , , 1986, 43-47
1988   Tvrdohlaví, Československý architekt, 34, 12, 1988, -
1988   Zpráva o založení umělecké skupiny "Tvrdohlaví" (publikováno v Flash Art No 139, March - April 1988), Někdo něco 11, , , 1988, 37-37
1989   Tvrdohlaví podruhé, Tvorba, , 38, 1989/09/20, 8-8
1989   Tvrdohlaví (Bílá vrána ´88), Mladý svět, 31, 15 (1571), 1989/03/28, 7-12
1989   Kdo měl 22. 12. 1987 v 17 hodin čas a chuť..., Tvrdohlaví, , , 1989, 0-0
1989   Skok mladých výtvarníků z periférie do centra Prahy aneb Podruhé Tvrdohlaví, Mladá fronta, , , 1989, -
1989   Tvrdě o Tvrdohlavých, Svobodné slovo, , , 1989, -
1989   Opět Tvrdohlaví, Lidová demokracie, , , 1989/09/13, -
1989   Tvrdohlaví - čas (národní) sebereflexe (K výstavě v pražské výstavní síni ÚLUV), Rudé právo, , , 1989/09/13, -
1989   Tvrdohlaví kriticky, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, 3-
1989   Tvrdohlaví podruhé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, 3-
1989   Tvrdohlaví znovu na scéně, Zemědělské noviny, , , 1989/09/16, -
1989   Úsměv, vtip a škleb, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 14, 1989/07/11, 4-
1989   Opět Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 18, 1989/09/05, 3-3
1989   Přírodní tvar v díle Františka Skály (Text k výstavě Františka Skály jn. v Pelhřimově, od 17.3. 1989), Někdo něco 12, , , 1989, 43-46
1990   II. výstava Tvrdohlavých, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 37-40
1990   De Hårde Hoveder / Les Tetes Dures (Kort historie, Personerne / Brève histoire, Personnages), Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes Dures, , , 1990, -
1991   Ročník 1956, Literární noviny, , 23, 1991/06/06, 0-0
1991   Stále Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 22, 1991/10/31, 1-4
1991   Národní Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 22, 1991/10/31, 1-4
1991   Ztvrdlí Tvrdohlaví, Občanský deník, , , 1991/09/30, 0-0
1991   Současná výstava v nejvyšším patře Městské knihovny v Praze je Hledání Tvrdohlavých, Práce, , , 1991/10/09, 0-0
1991   Tvrdohlaví napotřetí (Tajná znamení a Kašpárkův pád), Lidové noviny, , , 1991/06/30, 0-0
1991   Tvrdohlaví III (v Národní galerii), Mladá fronta Dnes, , , 1991/09/13, 0-0
1991   Postmoderna v Národní galerii, periodikum, , , 1991, 0-0
1991   Tvrdohlaví a Róna zvláště (Nechce se mi věřit...), Tvorba, , 38/39, 1991, 22-22
1991   Splněn tajný sen Tvrdohlavých: Dobytí Národní galerie, Rudé právo, , , 1991, 0-0
1991   František Skála jr., Výtvarné umění, , 1, 1991, 31-36
1991   Tvrdohlaví 1987 - 1990, Výtvarné umění, , 1, 1991, 41-44
1991   Cena Jindřicha Chalupeckého, Lidové noviny, , , 1991/04/16, 16-
1991   Pětatřicátníci (Mladí laureáti ve Špálově galerii), Lidové noviny, , , 1991, -
1992   Tvrdohlaví, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1992   Zvýšení a snížení (Laureáti Ceny J. Chalupeckého za rok 1991), Lidové noviny, , , 1992, -
1993   František Skála, Krajina / Landscape, , , 1993, 54-55
1993   Frantisek Skala, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 142-145
1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 210-217
1993   Biography, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 218-235
1993   Eva Skálová (Rodinný portrét v interiéru), Výtvarné umění, , 1, 1993, 69-69
1993   Odvahu nespatřuji v šokování (František Skála), Výtvarné umění, , 4, 1993, 4-17
1994   Dva prisoneři a dvojitej džajl na Pražskym hradě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 14-15, 1994/07/14, 5-5
1995   František Skála jr. (Galerie Labyrint 026), Labyrint revue, , 9 - 10, 1995, 25-28
1996   Snažím se zachytit neuchopitelné (Praha, Nová síň, František Skála, 4. 9. - 6. 10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 22, 1996/10/24, 7-7
1996   Mýtická mytologie (František Skála), Vesmír, 75, 12, 1996/12, 710-
1996   František Skála j.r. (Nová síň, Praha, 4. září až 6. října 1996), Detail, 1, 9-10, 1996/10, 25-
1997   Vysoká hra (Praha, Pražský hrad, Románské podlaží Starého královského paláce, 26. 11. 1996 - 2. 2 .1957), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 4-4
1997   Mystická generac?, UNI, 7, 1, 1997/01/22, 23-24
1997   Ha megróbáljuk egybevetni... / If we attempt to compare..., Chalupecký- díj / The Chalupecký Prize, , , 1997, 0-0
1997   František Skála (1956), Česká groteska / Czech Grotesque, , , 1997, 0-0
1997   3x sedm, Revolver Revue, , 36, 1997/12, 249-263
1997   Od sochy k interface (K situaci v současném českém sochařství), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 14, 1997/07/10, 2-2
1998   Bílý žebrák a Chudáčkové boží, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 1, 1998/01/08, 6-6
1998   TAKITAK, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 11, 1998/05/28, 9-9
1999   Tvrdohlaví chalupáři (Stará parta ve Valdštejnské jízdárně), Mladá fronta Dnes, , , 1999/04/15, 18-18
1999   Ale přece: Tvrdohlaví spolu vystavují po osmi letech, Mladá fronta Dnes, , , 1999/04/15, 18-18
1999   Tvrdohlaví (Místo prologu, Kalendárium skupiny 1987-1991, Místo epilogu), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 10-27
1999   František Skála, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 65-70
1999   František Skála (obrazová část), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 161-171
1999   Ohlédnutí za jedním zápasem (Praha, Valdštejnská jízdárna, Tvrdohlaví V., 16. 4. - 23. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 12, 1999/06/10, 1-1
1999   Tvrdohlaví ve Valdštejnu, Týdeník Rozhlas, , , 1999, -
1999   Tvrdohlaví se po letech sešli v Jízdárně Pražského hradu, Lidové noviny, , , 1999/04/17, -
1999   O Tvrdohlavých s odstupem deseti let, periodikum, , , 1999, -
2000   František Skála (1956), 101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, , , 2000, 107-108
2000   Mýtus / Myth (1987 - 1994), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 212-229
2000   Motiv létání v mýtech, pohádkách i snech (V horním sále pražského Mánesa vystavuje své práce Papiriál, volné tvůrčí sdružení neortodoxních výtvarníků), Lidové noviny, , , 2000/04/06, 17-
2001   Zachytit neuchopitelné, Rozhovory, , , 2001, 88-91
2001   Věci mají duší, Picasso byl monstrum, , , 2001, 168-177
2001   František Skála (...ve vztahu k technice... / I am conservative in my relation...), New Connection, , , 2001, 63-65
2001   K výstavě 100 + 1 uměleckých děl (Praha, ČMVU, Dům U Černé Matky Boží, 13. 12. 2000 - 11. 2. 2001), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 4, 2001/02/22, 12-12
2001   František Skála, Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000, , , 2001, 36-41
2002   Pět stupňů pod rovníkem (Praha, Galerie Kritiků, 1. 4. - 28. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 11, 2002/05/30, 12-
2002   Čeští výtvarníci na dalekých cestách, Lidové noviny, , , 2002/04/27, -
2002   Ti magoři si říkají Tros Sketos, Právo, , , 2002/07/15, 10-
2002   5° pod rovníkem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 11, 2002/05/30, 16-
2002   Čeští výtvarníci na dalekých cestách, Lidové noviny, 15, 99, 2002, 28-
2003   České muzeum výtvarných umění v Praze otevírá výstavou ´...o technice...´... / With the exhibition ´...about technology..., the Czech Museum of Fine Atrrs is opening..., ...o technice... / ...about technology..., , , 2003, 0-0
2004   Nové sochy v parku Hadovka (Sdílení cesty mezi architekturou a veřejným prostorem), Revue art, 1, 2, 2004, 2-5
2004   František Skála (aneb Fanda do kumštu), Art & Antiques, , 11, 2004/11, 46-57
2005   dvojitý Skála (recenze), Fotograf, 4, 5, 2005, 117-118
2005   Tros Sketos vystavují ve Varech (Tři výjimeční umělci české výtvarné scény vystavují spolu, jako trio, poprvé ), Mladá fronta Dnes, , , 2005/07/04, -
2005   Sketos zazářili s Alfabetickými kantátami, Mladá fronta Dnes, , , 2005/07/04, -
2005   František Skála (1956), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 254-259
2005   František Skála, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 483-484
2005   Pět pohledů na Skálu, Revue art, , 1, 2005/1, 16-17
2005   Double Skála (reviews), Fotograf, 4, 5, 2005, 117-118
2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 13-15
2007   Molitanový princ František Skála, Život, 3, 4, 2007, 43-
2007   Jak je na tom kýč? (Anketa), Revue Art, , 4, 2007, 4-9
2007   Tvořit jako příroda, Je třeba si vybrat, , , 2007, 172-175
2008   Skálové po meči, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 25-26, 2008/12/18, 1-
2008   František Skála: Šíp, Revue Art, , 1, 2008/1, 32-35
2008   František Skála: Skutečný příběh Cilka a Lídy / The Real Story of Cecil and Lucy, Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory, , , 2008, 38-39
2009   Tvrdohlaví po dvaceti letech, Revue Art, , 1, 2009, 20-25
2009   The incorporation in this small exhibition..., , , , , -
2009   Tros Sketos se vrací na místo činu, periodikum, , , 2009, -
2009   Manuál pro milovníky současného umění (Lekce 13. - Výtvarnické etudy I. (Muži)), Art + Antiques, , 11, 2009/11, 69-69
2009   Čtrnáct es, Flash Art, 3, 13, 2009, 52-
2010   Podivnost v české postmoderně, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 154-167
2010   Strangeness in Czech Post - Modernism, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 154-167
2010   Grrr!!!Žbuch! 1. festival komiksu v Jelení / Grrr!!!Žbuch! The 1st festival of comics at Jelení, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, , , 2010, 100-101
2011   Současná česká krajina, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 16-17, 2011/08/25, 5-5
2011   František Skála, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 16-17, 2011/08/25, 16-16
2012   Muzeum v muzeu, Art + Antiques, , 6, 2012/06/08, 10-15
2012   Skála František (7.2.1956 Praha), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., , , 2012, 361-362
2014   Cesty Františka Skály, Art + Antiques, , 3, 2014/03/10, 73-73
2014   Současné umění, Ročenka ART+, , , 2014, 61-62
2015   EXPO, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 1, 2015/01/08, 5-
2015   Hromadné cvičení, gymnastika, kulturistika (Síla spočívá v jednotě), Sport je umění / Sport is art, , , 2015, 168-207
2017   Propracovaná fantazie (Nový svět vytvořený ze starého na výstavě Františka Skály), A2: Kulturní čtrnáctideník, 13, 14, 2017/07/05, 14-14
2017   Čekání na kapitální kus (S Františkem Skálou o vystavování, cestování a konci světa), A2: Kulturní čtrnáctideník, 13, 14, 2017/07/05, 20-20
2017   Dvojí hra Františka Skály, Art + Antiques, , 4, 2017/04/10, 52-54
2018   František Skála (Pořád tvrdohlavý), Ročenka ART+, , , 2018, 54-56
2020   František Skála: Žižkov je unikátní a mám ho rád, Radniční noviny městské části Praha 3, , 12, 2020/11/27, 14-17
nedatováno   Výtvarník, performátor a hudebník František Skála: Ze slova poezie je mi zle, Pátek lidových novin, , , nedatováno, 22-26
WWW
published, title (subtitle)
  František Skála (www.artlist.cz)
  Tros Sketos (artlist.cz)
  Tvrdohlaví (artlist.cz)
  František Skála (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1986   František Skála: obrazy a plastiky
1987   František Skála
1989   František Skála: Plastiky / kresby / obrazy
1992   František Skála Jr.: Staré a nové práce
1992   František Skála: Šark
1993   František Skála: Práce z Headlands
1993   František Skála Jr.: Ilustrační tvorba
1994   František Skála: Práce z Headlands
1995   František Skála: Práce z Headlands
1995   František Skála: Mrtvý dech
1995   František Skála: Cesta do Benátek
1995   František Skála (instalace)
1996   František Skála
1996   František Skála Jr.: Nedokončený příběh (Výtvarné návrhy interiérů Divadla Pražská 5)
1997   František Skála Jr.: Pánská abeceda
1997   František Skála: Figury a tropy
1997   František Skála: Knižní ilustrace pohádkového světa
1998   František Skála: Slavnostní otevření dokončeného interieru vstupu Paláce Akropolis
2000   František Skála: Sochy a objekty
2000   František Skála
2001   František Skála: Božské substance / Bohovské substancie
2001   František Skála: Objekty
2003   Ilustrace
2003   František Skála: Výběr z tvorby
2004   Skála v Rudolfinu / Skála in Rudolfinum (František Skála: Fanda do kumštu)
2004   Skála v Rudolfinu / Skála in Rudolfinum (Tisková konference)
2004   František Skála: Špionážní fotografie
2005   Skála v Morgalu
2005   František Skála
2006   František Skála: K. Decay Laris a jeho příběh
2006   František Skála: Ilustrace
2007   František Skála: Tabulky
2007   František Skála: Skutečný příběh Cílka a Lídy (zahájení výstavy a křest knihy)
2007   František Skála: Skutečný příběh Cílka a Lídy
2007   František Skála: Skutečný přiběh Cílka a Lídy (Přijďte se podívat na výstavu)
2008   František Skála: Řeč těla
2009   Kytary Františka Skály
2010   František Skála: Zájmová činnost
2010   František Skála: Práce z 80. a 90. let
2012   František Skála: Headlands / Země hlav
2012   František Skála: Muzeum
2013   František Skála: Nimbus
2014   František Skála: EXPO
2014   František Skála: Cesty
2014   František Skála: Lobby
2015   František Skála: Podlesee
2015   František Skála: Tribal
2017   František Skála: Jízdárna / Riding School
2021   František Skála
2021   František Skála: Hnědá duha / Brown Rainbow
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1987   Umělecká skupina Tvrdohlaví: 1. společná skupinová výstava uměleckých děl (David, Diviš, Gabriel, Lhotský, Milkov, Nikl, Róna, Skála, Suška, Marhoul)
1988   Výstava patnácti
1988   Studio Atika: Interiérové objekty
1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu
1989   Umělecká skupina Tvrdohlaví
1989   Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (plány a představy - Otevřený dialog)
1990   De harde hoveder (Tvrdohalvi - 9 kunstmere fra Prag)
1991   Laureáti ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1990 (Vladimír Kokolia, Jan Ambrůz, František Skála jr.)
1992   Cena Jindřicha Chalupeckého (Laureáti za rok 1991: František Skála jr. Čestné uznání: Michal Gabriel, Petr Kvíčala)
1993   Šedá cihla 34/1993
1993   Cena Jindřicha Chalupeckého: Senzibility současnosti
1994   Práce Čestmíra Sušky a Františka Skály
1995   Setkání Tvrdohlavých (Sochy, objekty)
1999   La nature, en dix chapitres / Die natur in zehn Kapitel (Artistes contemporains tcheques / Zeitgenössische tschechische künstler)
1999   Hommage à Franz Kafka
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví
1999   4. výstava výtvarné skupiny Tvrdohlaví / 4. Exhibiton of Artistic Group Hardheads
1999   Die Natur in zehn Kapiteln (Zeitgenössische tschechische Künstler)
2000   Pohádkový svět komiksu
2000   ...a pooletíme dál...
2001   Barevná socha
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2002   Icing
2002   Art Safari 3
2003   Umělecká skupina Tvrdohlaví
2003   Survey ´03
2005   Les
2005   Bylo, nebylo... (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
2005   Florálie
2005   Tros Sketos Serios
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   ± 50 (Generace osmdesátých let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích)
2006   Rosteme s knihou aneb Svět knihy dětem (ilustrace a kniha: Výstava českých ilustrátorů)
2007   Světlo a stín
2007   Tvrdohlaví po 20 letech
2007   Art Safari 14
2008   Slovem i obrazem
2008   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   The Tvrdohlaví Group 20 Years on
2008   František Skála, František Skála, František Skála (Výtvarné práce tří generací)
2009   Čtrnáct S / fourteen S
2009   Moje Evropa / My Europe
2010   Saigon Team (František Skála & spol.)
2010   Czech Art (20 rokov po... / 20 Years after...)
2011   Duše krajiny, duch místa
2011   Současná česká krajina (Krajinomalba a jiné cesty ke krajině)
2013   Doteky hudby
2013   Století relativity / Century of Relativity
2014   Cesta / The Journey
2015   Art Safari 30 de luxe
2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
2022   Livres illustrés et livres-objets tchèques & livrres d´artistes collection pays-paysage
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2004   3. aukce moderního umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2006   Aukce umění
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Výtvarné umění
2014   Dobročinná aukce 2014
2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2020   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění
Thesis
published, title (subtitle)
2005   Osobnost Františka Skály a význam fotografie v jeho tvorbě
Biography
published, title (subtitle)
1996   František Skála Jr.
CD-ROM
published, title (subtitle)
2004   Skála v Rudolfinu
Postcard
published, title (subtitle)
1996   Auenkirche
2015   František Skála: Tribal
2020   František Skála: Dva roky prázdnin / Two Years' Vacation
2020   František Skála: Dva roky prázdnin / Two Years' Vacation
nedatováno   Komnata na zámku Mělník, 1994
nedatováno   František Skála
nedatováno   František Skála jr. Z cyklu "Bílý žebrák" 1993 (ležící)
nedatováno   František Skála jr. Z cyklu "Bílý žebrák" 1993 (klečící)
Email
published, title (subtitle)
2011   Houby, houbičky, atomové hřiby...
Film
published, title (subtitle)
2011   Cena Jindřicha Chalupeckého
Handout
published, title (subtitle)
2007   Art Safari 14
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
1992   František Skála jr., čestné ceny Michal Gabriel, Petr Kvíčala
nedatováno   Objednací kupón na komiks Vlase a Brady
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2004   Skála v Rudolfinu
2017   František Skála: Jízdárna / Riding School
2021   František Skála a jiné práce / František Skála and Other Works
2021   František Skála a jiné práce / František Skála and Other Works
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1990   Cesty k postmoderně (Průzkum osmdesátých let)
2003   ...o technice... / ...about technology...
2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti)
2010   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award (Finále 2010, Laureáti 20 let, Archiv Chalupecký / Final 2010, Prize-Winners 20 Years, Archive Chapupecký)
2015   Silver Lining (25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého / 25th Anniversary of Jindřich Chalupecký Award)
2016   Sportu zdar! / All Hail Sport! (Sport v umění / Sport in Art 1945-2016)
2018   Salm Modern #1: Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue (Sammlung Hoffmann, Staatliche Kunstsammlungen Dresden)
Calender
published, title (subtitle)
1999   Tvrdohlaví 1999
2006   Jindrovi
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2002   František Skála: Výběr z tvorby
2011   František Skála
2014   František Skála: Cesty (Saigon team / Headlands - Země hlav / Obálky / Skutečný příběh Cílka a Lídy)
2015   František Skála: Podlesee
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1993   Krajina v současném výtvarném umění / Landscape in Contemporary Art
1999   99CZ (Devadesátá léta)
2002   Možnosti proměny II. (České výtvarné umění 1980-2000 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
2000   František Skála
Collective Catalogue of Posters
published, title (subtitle)
2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
Colouring Picture
published, title (subtitle)
2020   František Skála: Brněnské typy, 2019
Periodical
published, title (subtitle)
1992/07   Revolver Revue (20/1992)
1996/10/17   Jitro kouzelníků
Poster
published, title (subtitle)
1988   Výstava patnácti
1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
1989   Úsměv, vtip a škleb
1993   Šedá cihla 34/1993
1999   Umění smrtí nekončí / Art does not end with death
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1995   Jiří Olič, František Skála, Ladislav Novák
2004   Skála v Rudolfinu / Skála in Rudolfinum
Work File
published, title (subtitle)
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
Occassional Print
published, title (subtitle)
2000   Happy New Year 2001
Program
published, title (subtitle)
2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
2006   Artfest.cz (Festival výtvarného umění)
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 červenec - srpen
2020   Fait Gallery
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
2020   20. století, 80.–90. léta / The 1980s and 1990s (1)
list of exhibitions/events
published, title (subtitle)
2006   Moravská galerie v Brně: Výstavy Březen - duben 2006
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Text
published, title (subtitle)
1988/01/18   Tvrdohlaví
2002   Český komiks (?) a výtvarné umění
2008   U příležitosti této výstavy..
2020   František Skála: Dva roky prázdnin
nedatováno   Od Tvrdošíjných k Tvrdohlavým a dál
Text News
published, title (subtitle)
2014   Cesta / The Journey
Press News
published, title (subtitle)
  Tros sketos a cabaret evening
1995   František Skála Jr.
1996   Výstava laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého
1997   Dílna 94 - 97 (Mikulovská sympozia)
2000   František Skála
2000   František Skála (tisková zpráva)
2000   Galerie umělecké skupiny Tvrdohlaví
2003   ...o technice...
2009   Po sametu: Současné české umění s přesahy do minulosti
2010   21. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého v centru DOX
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)