Michaela Thelenová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1993   Michaela Thelenová
1994   Michaela Thelenová
1996   Michaela Thelenová: Oblékání
2001   Michaela Thelenová
2002   Michaela Thelenová: Fotografie
2004   Michaela Thelenová: Fotografie 2000 - 2003
2005   Michaela Thelenová: Krajiny
2005   Michaela Thelenová
2006   Michaela Thelenová
2019   Michaela Thelenová: Přes kopec
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1993   Narušená rovnováha (Mladí výtvarníci ze severu Čech)
1994   Identifikácia v priestore a čase
1995   Prostory časů
1996   Bienále mladého umění Zvon '96
1997   Sever
1997   I. Zlínský salon mladých
1998   Snížený rozpočet
1998   Tělo a fotografie / Body and Photography (1. ročník bienále festivalu Foto Praha - Kolín / The First Biannual Festival Foto Praha - Kolín)
1998   Black & Blue
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Ostrava - Ústí
2000   Devadesátka pokračuje
2000   Melancholie
2001   Kolmo k ose II.
2002   IV. Bienále mladého umění Zvon 2002 /Fourth Biennial of Young Artists Zvon 2002
2002   SMS - Short Message Strategy
2002   Iluminace
2003   Nejmladší / The youngest (Přehlídka výtvarného umění nejmladší generace z let 1995-2003 / Exhibition of the youngest Generation Art from 1995-2003)
2003   Cena Jindřicha Chalupeckého (Finále 2003)
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   2 + 18 (10 let ateliéru Fotografie Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
2005   Širší proud (Čtrnáct osobností současného vizuálního umění ze severu Čech)
2005   Intercity: Berlin - Praha (07 fotografie)
2007   Hrubý domácí produkt / Gross Domestic Product
2008   Rebus Sic Stantibus
2008   Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept
2008   Image, communication, style, function, concept
2008   Ja a tí druhí
2009   Velmi křehké vztahy (Obraz rodiny v současném umění)
2009   Formáty transformace 89 - 09 / Formats of transformation 89 - 09 (Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu / Seven views on the new Czech and Slovak identity)
2009   On the Tectonics of History
2009   Behind the Velvet Curtain (Seven Women Artists From the Czech Republic)
2009   Via Lucis 1989-2009 (Česká společnost ve fotografii / Czech Society in Photographs)
2010   Tvoření světů / Making Worlds
2010   Inter-view
2010   Prague Biennale 5 Prague/Biennale Photo 2
2011   Domácí práce (Ateliér Digitální média Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
2011   Paralelní historie (Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2009)
2012   Začátek století / The Beginning of the Century
2012   Fotograf festival (Mimo formát / Off Limits)
2012   Univerzita Předlice (Výstava studentů a pedagogů Fakulty umění a designu UJEP věnovaná jednomu místu a jeho obyvatelům)
2012   Ř! Česká národní identita v současném umění
2012   Univerzita Předlice
2013   Pavel Baňka: Jejich fotografie
2014   Někdy v sukni (Umění 90. let)
2014   Ze středu ven (Umění regionů 1985-2010)
2016   Reflexe (Jam session Pavla Baňky a jeho hostů)
2016   Prach v medzerách / Dust in the Gaps
2016   Hommage à Zbyněk Sedláček (Výstavy v kapli svatého Izidora v Kovárech)
2017   Nový zlínský salon 2017 / New Zlin Salon 2017 (Trienále současného umění / Triennale of Contemporary Art)
2017   Interiéry duše (Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur)
2018   Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art
2019   Stará bydliště / Old Adresses
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005   Okraj obrazu (Sociální kontext v českém a ústeckém výtvarném umění devadesátých let 20. století), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2010   Výstava Velmi křehké vztahy, obraz rodiny v současném umění (Kurátorský a marketingový přístup k výstavě), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2014   Mezera (Mladé umění v Česku 1990-2014), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Od břehů k horám (Severočeská literární a umělecká scéna 90. let), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
2001   Galerie Suterén 1991 - 2001, Galerie Suterén, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2012   Svědectví: Ženským hlasem / Testimonies: In a Female Voice, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 (XVII. Šte - Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1993   Michaela Thelenová - kresby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 5, 1993/03/04, 6-
1997   Sever, Týdeník Sever: České regionální noviny, 1, 29, 1997/09/05, -
1997   Michaela Thelenová, Detail, 2, 1-2, 1997/02, 53-
1998   Duše fotografie - Foto Praha - Kolín, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 16-17, 1998/08/27, 6-
1999   Politizace soukromí nebo privatizace politiky? Rod a umění v dob trans-formace, Aspekt, , 1, 1999, 160-165
2003   Michaela Thelenová (profile), Fotograf, 2, 3, 2003, 4-7
2003   Svatováclavská legenda Michaely Thelenové, Posel z Budče, , 20, 2003/09/27, 40-41
2003   Michaela Thelenová (Profil), Fotograf, 2, 3, 2003, 4-7
2004   Artprojekt (Michaela Thelenová), Art & Antiques, , , 2004/01/02, 86-87
2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 13-15
2007   Michaela Thelenová, Pandora / Experiment, , 14, 2007/08, 112-115
2007   Michaela Thelenová, Art & Antiques, , 6, 2007/06, 28-29
2010   Thelenová v galerii Hunt Kastner, Art + Antiques, 9, 10, 2010/10, 74-74
2011   Michaela Thelenová, Paralelní historie, , , 2011, 112-112
2011   Trpělivé, soustavné směřování Michaely Thelenové..., Paralelní historie, , , 2011, 113-113
2012   There is Nothing There, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 10, 2012/05/17, 8-
2015   Na konci světa, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 1, 2015/01/08, 4-
2016   V nekonečném dialogu mezi minulostí a současností, Prostor Zlín, 23, 3, 2016, 24-27
WWW
published, title (subtitle)
  Michaela Thelenová (artlist.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1994   Michaela Thelenová: Instalace
1996   Michaela Thelenová: Oblékání
1996   Michaela Thelenová
2001   Michaela Thelenová: New Fashion
2001   Michaela Thelenová
2002   Michaela Thelenová: Fotografie
2002   Michaela Thelenová: Fotografie
2002   Michaela Thelenová: Zprávy
2003   Michaela Thelenová: HOAX
2003   Michaela Thelenová: Víkend (barevné fotografie a tisky)
2005   Michaela Thelenová: Krajiny
2005   Michaela Thelenová: Upozornění
2005   Michaela Thelenová: Upozornění
2006   Innenansicht Prag 06
2009   Michaela Thelenová: Úvahy manželky
2014   Michaela Thelenová: Na konci světa
2019   Michaela Thelenová: Přes kopec
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1993   Narušená rovnováha
1997   Sever
2002   Icing
2003   Cena Jindřicha Chalupeckého laureátu pro rok 2003 + V. Výtvar: Plesání výtvarníků a milovníků
2003   Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 2003 + Mario Chromý, vítěz ceny Oskara Čepana 2003
2004   E55 - zur Situation der Sexarbeiterinnen (Fotografie, Video, Computerinstallation)
2005   Insiders, Michaela Thelenová
2005   Intercity: Berlin - Praha (07 fotografie)
2006   K tektonice dějin / Zur tektonik der Geschichte
2006   HumOrg - Lidský organismus
2007   Hrubý domácí produkt / Gross Domestic Product
2007   Hot Destination / Marginal Destiny IV.
2009   Rebus Sic Stantibus
2009   Velmi křehké vztahy
2009   Formáty transformace 89 - 09 (Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu)
2010   Tvoření světů / Making Worlds
2012   Paralelní historie / Parallel History (Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2012 / Actual Visual Arts in Ústí nad Labem Between Years 1990-2012)
2013   Pavel Baňka: Jejich fotografie
2014   Ze středu ven (Umění regionů 1985 - 2010)
2014   Někdy v sukni / Umění 90. let
2014   Někdy v sukni / In a Skirt - Sometimes (Umění 90. let / Art of the 1990s)
2016   Reflexe (Jam session Pavla Baňky a jeho hostů)
2016   Meziprostory: 2. mezinárodní sympozium absolventů vysokých uměleckých škol
2017   Interiéry duše (Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur)
2017   Nový zlínský salon 2017
2018   Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art
Exhibition Documentation
published, title (subtitle)
2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška
Postcard
published, title (subtitle)
1997   Sever
2018   Michaela Thelenová: Sudetská reneta / Sudeten Reinette
Handout
published, title (subtitle)
2012   Začátek století. České umění prvního desetiletí 21. století
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2002   IV. Bienále mladého umění Zvon 2002 /Fourth Biennial of Young Artists Zvon 2002
2017   Interiéry duše (Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur)
2018   Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2006   Michaela Thelenová: About Freedom
2010   Michaela Thelenová: Až se vrátíš domů z práce, bude krásně uklizeno.../ When you return home from work, it will all be nicely tidied up...
Map/Plan
published, title (subtitle)
2010   Tvoření světů / Making Worlds
Poster
published, title (subtitle)
2009   Velmi křehké vztahy
2010   Tvoření světů / Making Worlds
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1999   Umění pro nemocnici: Seznam vystavených děl
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
nedatováno   Výkvět
Text
published, title (subtitle)
1997   Sever ve Špálově galerii (Co na to Východ, Západ a Jih?)
Press News
published, title (subtitle)
2006   Michaela Thelenová: About Freedom
2007   Hrubý domácí produkt
2009   Velmi křehké vztahy (Obraz rodiny v současném umění)
2009   Something of Myself: 23 autoportrétů
2009   Something of Myself: 23 self-portraits
2010   Tvoření světů
2010   Michaela Thelenová: When you return home from work, it will be nicely tidied up... / Až se vrátíš domů z práce, bude krásně uklizeno... (Česká verze)
2010   Michaela Thelenová: When you return home from work, it will be nicely tidied up... / Až se vrátíš domů z práce, bude krásně uklizeno... (Anglická verze)
2018   Michaela Thelenová: Sudetská reneta
2019   Labyrinth