Michaela Thelenová

Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2014   Fotografie + / = umění, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)