Lud. Johannesová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha