Jan Zeyer

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1952   Čeští architekti-realisté devatenáctého století
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1933   Masarykův slovník naučný (Š - Ž), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2015   První dům Topičova salonu a jeho výstavní prostor, Topičův salon 1894-1899, , , 2015, 31-39
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy