Jan Zeyer

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1866 - 1871   K. k. Deutsche technische Hochschule in Prag (Německá vysoká škola technická v Praze) , Praha , Zítek Josef
1866 - 1871   Český polytechnický ústav, Praha ,