František Ronovský

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Ještě poznámka k Výstavě mladých v Mánesu, Výtvarná práce, 1, 31, 1953/12/25, 2-
1954   Výsledky jiráskovské akce (Protokol poroty soutěže na výtvarná díla s thematem Postavy a krajiny Jiráskových románů), Výtvarná práce, 2, 26, 1954/12/17, 12-14
1955   K otázkám portrétu, Výtvarné umění, 5, 7-8, 1955/11/20, 298-313
1955   O jedné samoúčelné kritice, Výtvarná práce, 3, 25-26, 1955/12/31, 5-6
1959   F. Ronovský - O. Synáček, Výtvarná práce, 9, 19, 1961/09/28, 10-
1960   Miloslav Hejný (Pohled do dílny mladého sochaře), Výtvarné umění, 10, 2, 1960/05/10, 73-76
1963   Poznámky k portrétu v českém malířství let 1920 - 1962 (V generaci malířů narozených kolem roku 1900, jež...), Výtvarné umění, 13, 2, 1963/04/27, 49-60
1964   Odpověď Etapě, Výtvarná práce, 12, 9, 1964/06/20, 8-
1965   Tvůrčí programy českého malířství po roce 1945, Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 168-184
1965   V. bienále v San Marinu, Výtvarná práce, 13, 19, 1965/10/11, 7-
1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 12, 23, 1965/01/14, 3-
1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 1-1
1968   Úvaha nad naším současným malířstvím, Výtvarné umění, 18, 1-2, 1968/03/20, 29-44
1968   Aktuální tendence českého umění (Barvitá pražská přehlídka prací sedmdesáti pěti výtvarníků), Lidová demokracie, 22, 272, 1966/10/02, 5-
1968   V západním Berlíně připravují výstavu..., Výtvarná práce, 16, 3, 1968/03/02, 2-
1969   Výbor Svazu českých výtvarných umělců zvolený na sjezdu 25.4.1969, Výtvarná práce, 17, 5-6, 1969/07/28, 4-
1970   Questa mostra e realizzata..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18, 24, 1970/11/24, 5-
1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, , , 1971/01/06, 24-26
1971   Výstava obrazů z tvůtčího prostředí ateliérů, Výtvarná práce, 19, 4, 1971/02/16, 4-
1972   Město a lidé, Rudé právo, , , 1972/07/26, 5-5
1978   Umění vítězného lidu (Figurální malířství a malířský portrét), Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 1-12
1981   Umění epochy socialismu, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 10-18
1985   Malířství v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, , , 1985, 22-25
1988   Grafika a kresba na Salónu 88, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 10, 1988/08/02, 5-
1988   Divák v parku..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 12, 1988/08/30, 5-
1990   Velké společenské změny, k nimž ve svět v současnosti dochází..., Člověk v obraze, , , 1990, 0-0
1990   Člověk v obraze, Lidové noviny, , , 1990/10/16, 0-0
1990   Ejhle, člověk!, Večerní Praha, , , 1990/10/19, 7-7
1990   Pocta umělců Jindřichu Chalupeckému, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 0-0
1991   A po deseti letech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 6, 1991/03/21, 1-1
1991   Kam? Na Klenovou!, Práce, , , 1991/08/27, 0-0
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů... (České malířství druhé poloviny 20. století ze sbírek státních galerií), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 4, 1994/02/24, 1-4
1994   Imaginární setkání, Lidové noviny, , , 1994/12/02, 10-10
1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 20, 1994/09/29, 16-16
1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 8-19
1996   Kresba Mánesa (Semily, Muzeum a Pojizerská galerie, 2.8.-20.10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 23, 1996/11/07, 7-7
1997   Říkali, že su divné, Večerník Praha, , , 1997/05/23, 12-12
1997   O výstavě Kresba členů S. CV. U. Mánes a jejich hostů, Listy S.V.U. Mánes, 1, 4, 1997/12, 21-21
2013   Rekordní Horejc, Art + Antiques, , 6, 2013/06/07, 18-18
2019   Slavíčkovy Kosatce, Art + Antiques, , 6, 2019/06/07, 17-17
2019   Dlouhý, Šíma, Medek a nejen oni, Art + Antiques, , 11, 2019/11/12, 16-16
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové