Martin Mainer

institution, city
Česká pojišťovna, Praha(CZ)
České muzeum výtvarných umění, Praha(CZ)
Galerie hlavního města Prahy, Praha(CZ)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)(CZ)
Stedelijk Museum, Amsterdam(NL)