Jiří Bursík

* 5. 1. 1927, Klaipėda, Litva (Lithuania)
† 14. 4. 1966, Praha, Česká republika (Czech Republic)
painter, graphic artist, Draghtsman

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01020435

Jiří Bursík

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Praha, Praha

Jiří Bursík

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961   Jiří Bursík: Kresby z Polska, Polské kulturní a informační středisko, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1945/11/11 - 1945/12/02   Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1951/05 - 1951/09   I. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1955/03/15 - 1955/03   První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha
1965/04/27 - 1965/05/19   Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha
1966   Nejkrásnější knihy roku 1965, Památník národního písemnictví, Praha
1966/06/24 - 1966/09/20   2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)

Jiří Bursík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Jiří Bursík: Kresby z Polska
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1945   Výstava studentů výtvarníků
  1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951, Orbis, Praha
  1955   První celostátní výstava užité grafiky
  1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Československé nejkrásnější knihy 1965, Československé ústředí knižní kultury, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  2002   Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953 (Bibliografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů,...)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Pražské výstavy, Výtvarná práce
  1971   Česká knižní typografie a grafika po roce 1945, Glosy ze Strahova, 13/14, 26-30
  1993   Knižní výtvarníci fy Borový, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, 26-32

Jiří Bursík

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   K článku v časopise "Hollar", Výtvarné umění, 1, 6, 286-286
  1950   Portrét národního hrdiny Julia Fučíka od Maxe Švabinského, Výtvarné umění, 1, 6, 252-253
  1950   Sovětská grafika náš velký vzor, Výtvarné umění, 5, 198-208
  1951   Nové úspěchy sovětského výtvarného umění (Všesvazová výstava výtvarného umění 1950), Výtvarné umění, 2, 1, 38-39
  1951/6   Několik poznámek ke grafice, Výtvarné umění, 1, 9-10, 427-432
  1951/6   Vyznamenaní bojovníci za mír, Výtvarné umění, 1, 9-10, 467-468

Jiří Bursík

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951, Orbis, Praha
  1956   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Armádní výtvarné studio, Praha
  1961   Jaroslav Baumruck, Věra Merhautová (Výstava obrazů a plastik), Výstavní ústředí Svazu československých výtvarných umělců, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Botostroj, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1947   To nebylo nic..., Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1948   Adrián a Olivér, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1948   Lidové humorky, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1948   Manželství a rodina budoucnosti, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1948   Nejskromnější umění, František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   V řadě, František Borový, nakladatelství, Praha
  1950   Alitět odchází do hor (I), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1950   Dobyvatel Arktidy (Georgij Sedov), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1950   Jak se kalila ocel, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Proti všem (List z české epopeje), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1950   Výbor z díla, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1951   Bojový příklad sovětské grafiky, Orbis, Praha
  1951   Sovětské výtvarné umění v období intervence a občanské války, Orbis, Praha
  1951   Výbor poesie, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1951   Výbor z díla, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1952   Máj, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1952   Sergej Dmitrijevič Merkurov, Orbis, Praha
  1952   Staročeská satira, Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, Praha
  1955   Za mistrovství v malířském umění, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Západ a východ, Svět sovětů, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Mezi dvěma plameny (Nová anglická poesie), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950/01/15   Výtvarné umění (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců), 1, 1, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1950/02   Výtvarné umění (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců), 1, 2, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1950/04   Výtvarné umění (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců), 1, 3, 97-144, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1950/08   Výtvarné umění (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců), 1, 4, 145-192, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1950/10   Výtvarné umění (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců), 1, 5, 193-240, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1950/12   Výtvarné umění (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců), 1, 6, 241-288, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1951/01   Výtvarné umění (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců), 1, 7-8, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1951/06   Výtvarné umění (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců), 1, 9-10, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1951/07   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), 2, 1, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1951/09   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), 2, 2-3, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1951/11   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), 2, 4, 121-168, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1952/04   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), 2, 5-6, 169-264, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1952/07   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), 2, 7-8, 265-360, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1952/12   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců), 2, 9-10, 361-456, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Písně a říkadla Mikoláše Alše, Orbis, Praha

Jiří Bursík

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   A co básník, Československý spisovatel, Praha

Jiří Bursík

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Program kursu kresby na sovětských vysokých uměleckých školách, Výtvarné umění, 2, 1, 25-26
  1951   Úvod k albu akademických kreseb ruských umělců, Výtvarné umění, 2, 1, 13-14

Jiří Bursík

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha