Aleš Haman

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2010   Medailony autorů, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 480-487
2013   Diskuse a materiály (1964-1969), Česká vizuální poezie, , , 2013, 250-289
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990)