Aleš Haman

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1966   Příběhy pod mikroskopem (Šest studií o současné próze), Československý spisovatel, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech (Konference 17. - 18. listopadu 1994), Nakladatelství Primus, Praha
1997   Hospody a pivo v české společnosti, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
2010   Mácha redivivus (1810-2010) (Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2013   Česká vizuální poezie (Teoretické texty), ,
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1964   Slovník českých spisovatelů
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1965   Tvář za zrcadlem řeči (Literatura), Tvář, 2, 10, 1965, 33-35
1965   Umění nebo řemeslo ? (Literatura), Tvář, 2, 10, 1965, 41-41
1965   Román-paradox, Tvář, 2, 2, 1965, 22-23
1965   Probém člověka nebo problém poznání, Tvář, 2, 2, 1965, 35-39
1965   Diletanství nebo anachronismus, Tvář, 2, 2, 1965, 39-
1965   Absurdní drama aneb Lyrické divadlo, Tvář, 2, 6, 1965, 30-31
1968/07   Rudolf Němec patří mezi..., Plamen, 10, 7, 1968/07, 0-0
1989   Hrabal a čtenáři, Hrabaliana, , , 1989, 35-39
2010   Mácha - 200, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 7-13
2010   Poněkud odvážná hypotéza o Máchově básni Aniž křičtě..., Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 360-367
2010   Ediční poznámka, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 479-479
2013   Experimentální poezie - katastrofa básnictví (1968), Česká vizuální poezie, , , 2013, 284-289
Almanach
published, title (subtitle)
2000   Almanach současné české literatury 1997-1999 (Almanach der zeitgenössischen tschechischen literatur 1997-1999)
Periodical
published, title (subtitle)
1969   Glosy ze Strahova (9/10)