Josef Hrubý

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Kontakte / Kontakty ´92 (Ausstellung Deutscher Tschechischer und Slowakischer Künstler / Výstava německých českých a slovenských umělců)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
2007   Jasná zpráva (Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku)
2008   Básnivá koláž
2010   Česká koláž
2010   Česká koláž
2012   Papír a hlína / Paper and clay (Daisy Mrázková, Pavla Aubrechtová, Josef Hrubý)
2015   20 let Artotéky města Plzně (Výběr z kolekce současného výtvarného umění v majetku města Plzně (1996-2016))
2015   Báseň a krajina. Josef Hrubý: Básně, Jiří Kubový: Obrazy
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2014   Vizitkář západočeských spisovatelů a výtvarníků, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Slovníček autorů Plže, Sdružení Pro libris, Plzeň (Plzeň-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2010   O autorech, Marginálie 2010, , , 2010, 299-306
2012   Papír a hlína, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 6, 2012/03/22, 6-
WWW
published, title (subtitle)
  Josef Hrubý (slovnikceskeliteratury.cz)
  Josef Hrubý (básník) (cs.wikipedia.org)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2000   Výstava pro Ladislava Nováka
published, title (subtitle)
2011   Josef Hrubý: PF 2011 (Z Koterovské (báseň))