Milan Jungmann

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2005   2005 F. X. Š.
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
WWW
published, title (subtitle)
  Milan Jungmann (cs.wikipedia.org)
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990)