Milan Jungmann

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2012   Karel Nový (Nebezpečí schematismu), Český historický román v období protektorátu, , , 2012, 145-150