Stanislav Mareš

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Manhattan, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1967   Bethel Merridayová, Orbis, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1963   Poezie jako ustavičný výběr z evidence..., Světová literatura, 8, 4, 1963/07, 51-52
1966   Hemingwayova básnická pozůstalolost, Sešity pro mladou literaturu, 1, 1, 1966/05, 44-44
1966   Vigilie, Sešity pro mladou literaturu, 1, 2, 1966/06, 29-36
1968   Můj vážený a drahý odpůrce, dr. Ivan Jelínek,..., Sešity pro literaturu a diskusi, 3, 23, 1968/09, 56-56
1968   Klatba soucitu, Sešity pro mladou literaturu, 3, 20, 1968/04, 3-4
Almanach
published, title (subtitle)
1963   Almanach Klubu čtenářů 1962