Miroslav Adámek

* 18. 2. 1957, Vsetín (Vsetín), Česká republika (Czech Republic)
22. 1. 2002, Vsetín (Vsetín), Česká republika (Czech Republic)
graphic artist, glass artist, painter

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Miroslav Adámek se narodil ve Vsetíně. V letech 1976-80 studoval uměleckoprůmyslovou školu (grafický obor) v Uherském Hradišti u profesora Nikla, v letech 1980-6 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesora K. Součka a R. Koláře. Už v době studií se prosazoval jako zajímavý a originální malíř, v jehož vidění byla obsažena zkušenost každodenního života na valašském venkově, neobyčejný cit pro krajinu. Byl vstřícný a otevřený, jeho život i tvorba byly pevně srostlé s rodným Valašskem. Jeho hlavním a neustále rozvíjeným tématem byla příroda, i když se krátce po ukončení studií na pražské akademii věnoval i městským motivům. Díla Miroslava Adámka vyprávějí také o hledání rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Přírodu i člověka malíř proměnil v symboly. Zabýval se také monumentální tvorbou, s oblibou využíval skla a keramiky. Vytvářel a v architektuře veřejných budov uplatňoval skleněné vitráže, navrhoval interiéry. Výrazná byla také jeho restaurátorská činnost.
Vytvořil více než čtyřicet realizací pro různé interiéry, například keramický reliéf pro základní školu ve Francově Lhotě nebo vitráže v kulturním domě KOVO v Praze. Je také autorem cyklu obrazů pro hotel Tanečnica. Měl více než dvacet samostatných výstav, několik ve Vsetíně, dále například v Olomouci, Zlíně, Ostravě, Hodoníně, Novém Jičíně, Velkých Karlovicích, Rožnově pod Radhoštěm, Žďáru nad Sázavou, Valašském Meziříčí nebo Frenštátě pod Radhoštěm. Účastnil se řady kolektivních výstav u nás i za hranicemi. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách ministerstva kultury, ostravské Galerie výtvarného umění, Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně, v soukromých sbírkách v Česku i v zahraničí. Počátkem devadesátých let se věnoval i pedagogické činnosti, v letech 1990 až 1996 vyučoval figurální kresbu na zlínské katedře designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové Praha. Současně vedl malířské kurzy pro mládež i dospělé ve Vsetíně. Jako člen kulturní komise při Městském úřadě ve Vsetíně programoval a organizoval činnost nově vzniklé galerie Stará radnice, v níž představil originální osobnosti výtvarného světa Valašska v konfrontaci s tvorbou špičkových představitelů současného českého moderního umění. Sám pak intenzivně vystavoval.
mvk.cz, 1.12.2019

notes:
Figurální malbu z městského prostředí rozvíjí až reportážním způsobem do tematicky spřízněných celků. Maluje meditativní krajiny, vztah člověka k přírodě. Více než 50 realizací do interiéru.