Jan Novák

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Miliónový jeep, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
1994   Co já vím? (Autobiografie Miloše Formana), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
1997   Komouši, grázlové, cikáni, fízlové & básníci, Torst, Praha
2015   Život mimo kategorie (Rozhovor Jana Nováka s Johnem Bokem), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha