Jan Novák

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Joska Skalník: Sny - situace - hry / Dreams - situations - plays
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Komouši, grázlové, cikáni, fízlové & básníci, Torst, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2012   Malá velká žena/ A little big woman (Pocta Anně Kvapilové/ A tribute to Anna Kvapilová), Knihovna Libri prohibiti, Praha