Josef Škvorecký

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1945 - 1949   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, anglický jazyk),
1945 - 1949   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, filozofie),