Janko Alexy

* 25. 1. 1894, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš), Slovensko (Slovakia)
† 22. 9. 1970, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
Pedagogue, Writer, painter, Publicist

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: jn20000600128
VIAF: 55546822

Janko Alexy
Pohreb
1921
malba
olej, lepenka
50 x 49 cm
Janko Alexy
Hlava muža
1928-1931
malba
pastel, karton
33 x 32 cm
Janko Alexy
Dve ženy v kroji
1929-1932
malba
pastel, papír
60 x 45 cm
Janko Alexy
Štúdia baču
1930
malba
olej, plátno
39 x 40 cm
Janko Alexy
Detvianka
1931-1932
malba
pastel, karton
48 x 31 cm
 

Janko Alexy

-
Alexy vstúpil do kultúrneho povedomia ako jedna zo zakladateľských osobností maliarskej moderny Slovenska. Bol kultúrne a spoločensky činný, okrem maliarstva písal literárne diela, zaoberal sa výtvarnou kritikou a esejisticky spracovával osudy slovenských umelcov. Bol jedným z iniciátorov vzniku Oddelenia kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, spolupracoval pri vzniku a budovaní zbierkových fondov Vlastivedného múzea v Liptovskom Mikuláši. Po vojne sa výrazne zaslúžil o záchranu a obnovu Bratislavského hradu. Patril tiež k zakladateľom slovenskej tapisérie a vytváral i dekoratívne monumentálne diela.
Alexyho výtvarný program určovala snaha o vytvorenie nového národného prejavu v maliarstve. Vďaka tomuto úsiliu sú začiatky jeho tvorby charakterizované najmä zmesou rôznych experimentov. Za umelcove vrcholné tvorivé obdobie možno považovať 30. roky 20. storočia, kedy v začiatkoch spolupracoval s Milošom Alexandrom Bazovským a so Zolom Palugyayom, neskôr sa pokúsil o založenie maliarskej kolónie v Piešťanoch a ku koncu sa definitívne usadil v Bratislave. Maliarovu zrelú tvorbu charakterizuje redukovaná farebnosť, zjednodušenie tvarov, vyrovnaná a pomerne statická kompozícia a jemná, ale dôležitá funkcia kontúry. V tomto období umelec veľmi často využíval pastel ako maliarsku techniku.
Študoval na AVU v Prahe (1919 – 1925, prof. J. Loukota, V. Bukovac, M. Pirner, M. Švabinský). Počas štúdií absolvoval študijný pobyt v Paríži a v roku 1921 vystavoval spoločne s Gustávom Mallým a Františkom Foltýnom v Bratislave. V rokoch 1924-1929 pôsobil ako učiteľ slovenčiny a kreslenia na gymnáziách v Bratislave. V roku 1926 získal čestný diplom za účasť na výstave dekoratívneho umenia v Paríži, 1937 dostal Kupeckého cenu mesta Bratislavy, 1944 mu bola udelená Štátna cena za publikačnú činnosť. Vystavoval v rámci 23. Bienále v Benátkach v roku 1942.
webumenia.sk, 4.4.2021
-
Patrí k zakladateľským osobnostiam slovenskej výtvarnej moderny a bol organizátorom kultúrneho života. Jeho literárna tvorba kotví v osobných zážitkoch z detstva a mladosti. Príznačná je pre ňu improvizačná ľahkosť, láskavý humor s jemnou dávkou sebairónie, úprimnosť a citová spontánnosť. Nájdeme v nej viacero portrétov detských postavičiek a aj sám rozprávač podáva svoje príbehy z aspektu rojčivého chlapca, ktorého sny o svete krásy, lásky a dobra narážajú na tvrdé hrany reálneho života (Kôň, Grétka, Slúžky a iné). Poviedka Ondrejko patrí k umelecky prenikavejším obrazom sociálnych krívd páchaných na deťoch v medzivojnovom období minulého storočia a manifestuje autorov súcit s ponižovanými a trpiacimi. Tento súcit však neprerastá do sentimentality. Ondrejko aj v biede a smrteľnej chorobe sníva o veľkom ľudskom zážitku. A tak umeleckou výslednicou tejto štúdie detskej duše je gogoľovsko-čechovský smiech cez slzy.
Jeho rozsiahle dielo obsahuje okolo 1 300 olejov, pastelov, tempier a kresieb inšpirovaných ľudovou tvorbou, legendami a krajinou. V 50. rokoch vytváral kompozície pre architektúru a tapisérie. Neskôr sa vrátil k inšpiráciám z ľudovej tvorby. Výrazne sa zaslúžil o rekonštrukciu Bratislavského hradu.
Jeho literárna činnosť pre neho nebola prvoradá, no napriek tomu bola sústavná a nezanedbateľná – vydal vyše 20 kníh. Spolu s Gejzom Vámošom vydával literárno-umelecký časopis Svojeť, ktorý založili v roku 1922. Hlavnou črtou jeho prozaických diel je autobiografickosť, bezprostrednosť zážitkov z detstva i štúdií, no i postavy a atmosféra bratislavského umeleckého prostredia. Životný optimizmus svojich diel sa snažil podoprieť i zážitkami z ciest po Slovensku.
sk.wikipedia.org, 2.7.2017

Janko Alexy

 

Janko Alexy

Janko Alexy
Pohreb
1921
malba
olej, lepenka
50 x 49 cm
Janko Alexy
Hlava muža
1928-1931
malba
pastel, karton
33 x 32 cm
Janko Alexy
Dve ženy v kroji
1929-1932
malba
pastel, papír
60 x 45 cm
Janko Alexy
Štúdia baču
1930
malba
olej, plátno
39 x 40 cm
Janko Alexy
Detvianka
1931-1932
malba
pastel, karton
48 x 31 cm
Janko Alexy
Rodina
1932
malba
pastel, karton
44,5 x 60,5 cm
Janko Alexy
Zátišie
1935
malba
olej, lepenka
42 x 51 cm
Janko Alexy
Hlava básnika Štefana Krčméryho
1937
malba
pastel, papír
44 x 35 cm
Janko Alexy
Dámska spoločnosť
1938
malba
pastel, papír
67 x 98 cm
Janko Alexy
Spoločnosť I.
1939
malba
pastel, papír
32 x 48 cm
Janko Alexy
Mojmírova smrť II.
1942
malba
pastel, papír
82 x 111 cm
Janko Alexy
Bitka pri Devíne
1942–1943
malba
pastel, papír
66 x 98 cm
Janko Alexy
Pri potoku
1944
malba
pastel, papír
29 x 48 cm
Janko Alexy
Čáčov
1945
malba
olej, deska
68 x 98 cm
Janko Alexy
Priemyselný motív
1945-1950
malba
pastel, papír
47 x 58 cm
Janko Alexy
1.máj v Liptovskom Mikuláši
1950
malba
pastel, karton
32 x 46 cm
Janko Alexy
Chlapci postavili máje
1960
malba
pastel, papír
68 x 98 cm
Janko Alexy
Rozprávkový motív
1960
malba
pastel, papír
58 x 45 cm
Janko Alexy
Hlava muža
1960–1965

pastel, papír
46,5 x 32,7 cm
Janko Alexy
Ženy
1962
malba
pastel, papír
45 x 31 cm
 

Janko Alexy

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1919 - 1925   Akademie výtvarných umění, Praha, Bukovac Vlaho, *1855
1919 - 1925   Akademie výtvarných umění, Praha, Pirner Maxmilián, *1854
1919 - 1925   Akademie výtvarných umění, Praha, Švabinský Max, *1873

Janko Alexy

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Itálie
???? - ????   Německo
???? - ????   Polsko
???? - ????   Rakousko
1920 - 1920   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)
1924 - 1927   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava), profesor kreslení na dívčím gymnáziu
1924 - 1927   Státní dívčí reálné gymnázium, Bratislava (Bratislava), profesor kresleni

Janko Alexy

from - to   student, school, city
???? - ????   Drahovský Martin, *1951, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)

Janko Alexy

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Tvorivá skupina Život, *
1921 - 1922   Koliba, obec umělecké tvorby na Moravě, *1919

Janko Alexy

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1950/11/16 - 1950/12/12   Janko Alexy: Súborná výstava, Galeria Práca, Bratislava (Bratislava)
1954/06/27 - 1954/08/22   Výtvarné dielo Janka Alexyho 1894-1954, Krajská galéria, Košice (Košice)
1961   Janko Alexy: Stará a nová Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1984/06 - 1984/08   Janko Alexy: Súborné dielo (1894 - 1970), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1987   Janko Alexy: Pastely, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1987/09/24 -   Janko Alexy: Z tvorby, Mestské kulturné stredisko, Tvrdošín (Tvrdošín)
1988/03/03 - 1988/04/30   Janko Alexy: Pastely, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1994/01/25   Jubilejný medailón pri storočnici narodenia akad. maliara Janka Alexyho, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2005/06/21 - 2005/09/17   Janko Alexy, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
2005/09/21 - 2005/10/27   Janko Alexy: Maľba, kresba, pastel, Galéria Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice (Turčianske Teplice)
2005/11/03 - 2006/01/08   Janko Alexy, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1927/09/24 - 1927/10/27   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1927/11/27 - 1927/12/12   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1927/12   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1935/11   Exhibition of the Arts of Czechoslovakia, Brooklyn Museum, Brooklyn, New York City (New York)
1937/04/18 - 1937/08/31   II. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1938/04/24 - 1938/08/31   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1942/06/21 - 1942/09/20   XXIII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1942), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1947/10/09 - 1947/11/16   II. celoslovenská výstava 1947, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1948/02/24 - 1948/03   Slovenští výtvarníci, Evropský literární klub (ELK), Praha
1948/06/09 - 1948/07/11   Umění a kýč, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1949/09/17 - 1949/10/17   Tjeckoslovakisk konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1955   Výstava československých gobelínů, Finsko, _
1955/05   Slovenské umenie 19. a 20. storočia - Desať rokov výtvarnej práce v osvobozenej vlasti, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1955/09/04 - 1955/10/09   Z díla Janka Alexyho a Ladislava Guderny, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Ilustrace, Palác Kinských, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna Praha, Praha
1956   Československá ilustrace, Museum der bildenden Künste Leipzig, Lipsko (Leipzig)
1957/01 - 1957/02   Současné textilní umění (První celostátní výstava československých textilních výtvarníků), Slovanský ostrov, Praha
1958/02/23 - 1958/04/08   Liptovskí umelci XIX. a XX. storočia, Krajská galéria, Košice (Košice)
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/06/19 -   Zakladatelé slovenského moderního umění, Mánes, Praha
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1960   Výběr ze sbírek Městské galerie, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1960/10/09 - 1960/11/13   Současné slovenské umění 1945-1960, Dům umění, Zlín (Zlín)
1960/12/18 - 1961/01/15   Současné slovenské umění 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/03/19 - 1961/04/24   Současné slovenské umění 1945-1960, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1963/03/24 - 1963/04/25   Zakladatelia slovenského moderného umenia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1963/05/11 - 1963/06/11   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1964/03/08 - 1964/04   Zakladatelé slovenského moderního výtvarného umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1964/06/26 - 1964/09   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Zámek Strážnice, Strážnice (Hodonín)
1964/10/04 - 1965/01/15   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1965/04/29 - 1965/07   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1965/05 - 1965/06   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/06/15 - 1965/08/17   Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1965, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/08/08 - 1965/09/12   Celoslovenská výstava kresieb a komornej plastiky, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1967/02/12 - 1967/03/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/11/06 - 1967/11/26   Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha
1968/05 - 1968/06   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968, Praha, Praha
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918–1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1969/02 - 1969/03   50 let československého malířství 1918–1968, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1969/05/13 - 1969/07/15   Slovenské tapisérie zo zbierok Slovenskej národnej galérie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/09/28 - 1969/10/28   Maľba, plastika, grafika 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1971/09 - 1972/12   Umenie Liptova, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1973/07/06 - 1973/08/02   Umenie Liptova, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/04 - 1974/06   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1974/06/14 - 1974/07/21   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/08 - 1974/09   Slovenské umění XX. století (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Městská knihovna Praha, Praha
1974/08 - 1974/09   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848 - 1948 (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1975/02/05 - 1975/03/05   Zo slovenskej maľby 20. storočia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/07/04 - 1975/07/31   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
1975/09   Czeska i słowacka tkanina artystyczna 1945-1975, Ośrodek Popagandy Sztuki, Park im. H. Sienkiewicza, Lodž (Łódź)
1975/09/02 - 1975/10   Výtvarné umění v socialistickém Československu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/10   Czeska i słowacka tkanina artystyczna 1945-1975, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1975/12/19 - 1976/01/11   Csehszlovák faluszönyegek 1945-1975, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1977/06/14 - 1977/07/15   Obraz krajiny v premene čias 1948-1977, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/07/21 - 1978/08/20   Storočie zápasov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/07/25 - 1978/08/25   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1978/09/08 - 1978/10/31   Umění a známka, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1980/02/08 - 1980/04/12   Sociálne motivy v dielach stredoslovenských výtvarných umelcov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/05   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX, Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections), Bukurešť (Bucureşti)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/10 - 1982/11   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1983/01 - 1983/02   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1983/06 - 1983/09   Zakladatelé moderního slovenského malířství ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě, II. část, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1984/08 - 1984/09   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1984/11 - 1985/01   Janko Alexy, Miloš A. Bazovský, Zolo Palugyay, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1985/05/28 - 1985/06/30   Janko Alexy, Miloš A. Bazovský, Zolo Palugyay. Výstava k nedožitým 90. narozeninám národního umělce Janka Alexyho, Městská knihovna Praha, Praha
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1989/07/06 - 1989/09/24   Slovenské malířství 20. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1990/09 - 1990/10   Jubilejná výstava zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade pri príležitosti 30. výročia vzniku, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1991/10/20 - 1992/01/20   Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok PGU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/04/14 - 1995/06   Alexy, Bazovský, Palugyay 1929 - 1937, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1995/06 - 1995/08   Alexy, Bazovský, Palugyay 1929 - 1937, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1996/02/09 - 1996/03/10   Alexy, Bazovský, Palugyay 1929 - 1937, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
1996/05/18 - 1996/07/20   Alexy, Bazovský, Palugyay 1929 - 1937, Novohradská galéria Lučenec, Lučenec (Lučenec)
2004/09/21 - 2004/11/20   Na periférii avantgárd či na križovatke kultúr? (Slovenské výtvarné umenie dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2005/09/29 - 2005/12/03   Slovenský mýtus, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
2005/09/29 - 2006/05/03   Slovenský mýtus, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/11/29 - 2006/03/05   Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/04/05 - 2006/06/04   Klenoty Slovenského moderního malířství 1910 - 1949 / Gems of Slovak Modern Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/12 - 2007/03   Tatry v umění / Tatras in Arts, Paços de Concelho, Sintra
2007/03/22 - 2007/04/29   Tatry v umění, Praha, Praha
2007/12/18 - 2008/02/03   Příběhy slovenskej moderny / Slovenské výtvarné umění 1900 - 1948 (Ze sbírek Galérie mesta Bratislavy), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/06/27 - 2008/10/05   111 diel zo zbierok / Works of Art from Collection, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/10/27 - 2009/03/01   Slovenský obraz (anti-obraz): 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/12/07 - 2013/03/03   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2014/02/04 - 2014/04/06   Nové diela v Nedbalke, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2018/04/27 - 2018/09/09   Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
2018/10/28 - 2019/06/30   Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, Národní muzeum, Praha
2021/10/01 - 2021/12/05   FOLK-LORE, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/12/13   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Rudolfinum, Praha
2004/04/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/12/03   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2008/04/20   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2015/04/21   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/06/14   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/11   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/22   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/25   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/04/17 - 2004/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/11/28 - 2005/12/02   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2015/04/14 - 2015/04/20   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/06/08 - 2016/06/13   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/05 - 2016/10/10   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/14 - 2016/11/21   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/18 - 2017/04/24   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/11/14   Janko Alexy (přednáška), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
2012/10 -   Slovenské moderné umenie: Stálá expozícia, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha

Janko Alexy

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Janko Alexy
  1961   Janko Alexy: Stará a nová Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1984   Janko Alexy: Súborné dielo (1894 - 1970), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1987   Janko Alexy: Pastely, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Svaz československého díla, Praha
  1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej, Towarzystwo przyjaciol sztuk pieknych w Krakowie, Krakov (Kraków)
  1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Varšava (Warszawa)
  1935   Exhibition of the Arts of Czechoslovakia, Brooklyn Museum, Brooklyn, New York City (New York)
  1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl), Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1938   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1947   II. celoslovenská výstava 1947, Blok slovenských výtvarníkov, Bratislava (Bratislava)
  1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění), Zemská osvětová rada v Brně, Brno (Brno-město)
  1948   Výstava slovenských výtvarníkov
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Tjeckoslovakisk konst, Victor Petterson Bokindustriaktiebolag, Stockholm
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1957   Současné textilní umění (První celostátní výstava československých textilních výtvarníků)
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Zakladatelé slovenského moderního umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1961   Současné slovenské umění 1945-1960, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1964   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Krajské středisko lidového umění ve Strážnici, Strážnice (Hodonín)
  1964   Zakladatelé slovenského národního umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let československého malířství 1918–1968, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1971   Umenie Liptova, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (K 30. výročí Slovenského národního povstání), Národní galerie v Praze, Praha
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií
  1974   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848-1948 (K 30. výročí Slovenského národního povstání), Národní galerie v Praze, Praha
  1975   Csehszlovák faluszönyegek 1945-1975
  1975   Czeska i słowacka tkanina artystyczna 1945-1975
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
  1978   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
  1978   Umění a známka, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1980   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX, Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections), Bukurešť (Bucureşti)
  1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1983   Zakladatelé moderního slovenského malířství ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě (II. část), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1984   Janko Alexy, Miloš A. Bazovský, Zolo Palugyay, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
  1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Umění na známkách (Praga 1988), Československá reklamní agentura Rapid, a.s., Ostrava (Ostrava-město)
  1989   Slovenské malířství 20. století (ze sbírek Slovenské národní galerie), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1990   30 rokov Tatranskej galérie, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  1995   Alexy, Bazovský, Palugyay 1929-1937, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2004   Na periférii avantgárd či na križovatke kultúr? (Slovenské výtvarné umenie dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Klenoty slovenského moderného maliarstva 1910 - 1949 / Gems of Modern Slovak Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2006   Slovenský mýtus, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2006   Tatry v umení / Tatras in Arts, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  2008   111 diel zo zbierok / works of art from collections (Slovenská národná galéria / Slovak National Gallery), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2008   Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture) (20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990–2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Czech-Slovak Exhibition / Slovak-Czech Exhibition, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  2018   Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
  2021   Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie / Slovakia in the Artworks of the Slovak National Gallery, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Profil slovenského výtvarného umenia, Matica slovenská, Martin (Martin)
  1944   Nové slovenské maliarstvo, Osvetové ústredie pri Ministerstve školstva a národnej osvety, Bratislava (Bratislava)
  1949   Janko Alexy, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1949   La Peinture Slovaque Contemproraine, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
  1958   Die bildende Kunst der Tschechoslowakei, Orbis, Praha
  1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
  1963   Československá gobelínová tvorba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Moderné slovenské maliarstvo (1945-1963), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1967   Moderná slovenská kresba, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1985   Slovenská národná galéria: Sto diel slovenského a svetového maliarstva, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1990   Bytia nášho korene... (S veršami slovenských básnikov), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2004   Koliba, Slezská univerzita, Opava (Opava)
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2021   ŠUR: Škola umeleckých remesiel Bratislava 1928–1939, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1994   Nový slovník československých výtvarných umělců (Dodatky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Výstava diela Janka Alexyho, Výtvarná práce
  1954   Akademický malíř Janko Alexy zasloužilým umělcem, Výtvarná práce
  1954   Maliar ľudu a jeho života, Výtvarná práce
  1955   Naše gobelíny ve Finsku, Výtvarná práce
  1955   Podzimní výstavy brněnského Domu umění, Výtvarná práce
  1955   Sviatok slovenskej kultúry, Výtvarná práce
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce
  1956   Ohlas výstavy československé ilustrace v Lipsku, Výtvarná práce
  1959   Zakladatelé slovenského moderního umění, Výtvarná práce
  1960   Bratislavské výstavy v dubnu a květnu, Výtvarná práce-10
  1962   Bratislavské výstavy, Výtvarná práce, 10, 11, 10
  1965   K výstave kresieb a komornej plastiky v Bratislave, Výtvarná práce, 13, 22
  1970   Zprávy (Zemřel Janko Alexy), Výtvarná práce
  1995   Hlavnú zásluhu na zreštaurovaní bratislavského hradu má bezosporu spisovateľ a maliar Janko Alexy..., Anekdotický slovník slovenských spisovateľov
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Janko Alexy (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Janko Alexy: Z tvorby, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  1988   Janko Alexy: Pastely, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
  1994   Jubilejní medailón pri storočnici narodenia akad. maliara Janka Alexyho
  2005   Janko Alexy: Maľba, kresba, pastel, Galéria Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice (Turčianske Teplice)
  2005   Janko Alexy: Maliar, spisovateľ, kultúny činovník, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Alexy, Bazovský, Palugyay (1929 - 1937), Novohradská galéria Lučenec, Lučenec (Lučenec)
  1995   Alexy, Bazovský, Palugyay (1929 - 1937), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1996   Alexy, Bazovský, Palugyay (1929 - 1937), Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
  2007   Príbehy slovenskej moderny (Slovenské výtvarné umenie 1900-1948 zo zbierok Galérie mesta Bratislavy), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2015   122. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   130. Jesenná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   131. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   134. Večerná aukcia SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   Janko Alexy: Súborná výstava, Galeria Práca, Bratislava (Bratislava)
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   Pohreb
  1928-1931   Hlava muža
  1929-1932   Dve ženy v kroji
  1930   Štúdia baču
  1931-1932   Detvianka
  1932   Rodina
  1935   Zátišie
  1937   Hlava básnika Štefana Krčméryho
  1938   Dámska spoločnosť
  1939   Spoločnosť I.
  1942   Mojmírova smrť II.
  1942–1943   Bitka pri Devíne
  1944   Pri potoku
  1945   Čáčov
  1945-1950   Priemyselný motív
  1950   1.máj v Liptovskom Mikuláši
  1960   Chlapci postavili máje
  1960   Rozprávkový motív
  1960–1965   Hlava muža
  1962   Ženy
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Slovenské moderní malířství (7 večerů o životě a díle velkých osobností moderního slovenského výtvarného umění), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   O slovenském moderním výtvarném umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Janko Alexy (Umelecké pohľadnice), Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Výstava slovenských umelcov
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Tisková zpráva (Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949)

Janko Alexy

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Osudy slovenských výtvarníkov, Štátné nakladateľství, Bratislava (Bratislava)

Janko Alexy

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Janko Alexy: Pastely, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Návrat (Antologie krátkých próz Hany Gregorové, Jégého, Janka Alexyho, Gejzy Vámoše, Jána Hrušovského, Mila Urbana, Petra Jilemnického, Dobroslava Chrobáka, Margity Figuli, Zuzky Zgurišky, Dominika Tatarky a Jána Bodenka), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  2007   Sochár Ján Koniarek, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Diskusný prispevok Janka Alexyho, Výtvarná práce, 10
  2007   Sochár Ján Koniarek, Sochár Ján Koniarek, 106-108

Janko Alexy

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Mikuláš Galanda (1895-1938), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Obrazárna, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha

Janko Alexy

institution, city  
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)

Janko Alexy

year of award   award name, type, notes
1926   čestný diplom, Diplom, Paříž
1937   Cena města Bratislavy, cena
1937   Krajinská cena, cena
1958   Zasloužilý umělec
1964   Národní umělec