Zdenek Seydl

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Eyhle Seydl
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1939   Muži nemilují andělů (Třináct povídek s dobrým koncem), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1940   Jarní almanach básnický 1940, František Borový, nakladatelství, Praha
1943   Zázrak s Julií, Alois Hynek, Praha
1944   Máta peprná, Ant. Děďourek, Třebechovice pod Orebem (Hradec Králové)
1944   Obrázky ze Slovácka, Jaroslav Podroužek, Praha
1944   O skrytém mudrci, Rudolf Kmoch, Praha
1944   Zahradník Hejduk, Alois Hynek, Praha
1945   Krasnoarmějci, František R. Žďárský, Praha
1946   Z bojů, František R. Žďárský, Praha
1946   Rudoarmějci, Svoboda, nakladatelství, Praha
1946   Zahradník Hejduk, Alois Hynek, Praha
1947   O mudrci Bidpajovi a jeho zvířatkách, Melantrich, nakladatelství, Praha
1947   Trest, Petr Frank, Tábor (Tábor)
1947   Bystroušek (Dobrodružství malého vorvaně), Svoboda, nakladatelství, Praha
1948   Tři do kornoutu (První pro větší, druhá pro menší, třetí pro všechny), František Borový, nakladatelství, Praha
1948   Okouzlený poutník, Družstvo Dílo, Praha 2
1948   Petrohrad a Moskva, Kruh krásné knihy, Praha
1948   Říkadla, Družstvo Dílo, Praha 2
1952   Píseň o Hiawathovi, Melantrich, nakladatelství, Praha
1952   Píseň o káře, Melantrich, nakladatelství, Praha
1953   Ditta, dcera člověka, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Tam, kde teče Sukpaj, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1955   Horká půda, Československý spisovatel, Praha
1955   Ptactvo Velké Prahy, Orbis, Praha
1955   Vojna (Lidová hra se zpěvy a tanci na text lidové poesie sebrané K. J. Erbenem), Orbis, Praha
1956   Jugoslávské kolo, Československý spisovatel, Praha
1956   V indiánském zajetí (Život a příběhy Johna Tannera. Podle vyprávění Johna Tannera, který žil třicet let mezi indány zapsal a v roce 1830 vydal Dr. Edwin James), Orbis, Praha
1956   Sud se zlatým dnem, Československý spisovatel, Praha
1956   Vzkříšení země, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1957   Přišel z hor, Československý spisovatel, Praha
1958   Byl jsem v Číně, Československý spisovatel, Praha
1958   Modré vánoce, Československý spisovatel, Praha
1958   Zál a Rúdábe, Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1958   Osmnáct básní na staré nápěvy (Podle doslovnéh opřekladu Josefa Hejzlara přebásnil Vítězslav Nezval), Československý spisovatel, Praha
1958   Žalozpěv za 77 297 obětí, Československý spisovatel, Praha
1959   Průvodce po Státním nakladatelství dětské knihy, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1959   Bajky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Císař chudých, Československý spisovatel, Praha
1959   Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1960   Menší zvířata, Československý spisovatel, Praha
1960   Oblohy, Československý spisovatel, Praha
1960   Abeceda, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1960   Na zemi vyšlo plno lamp (Čínská lidová poezie Velkého skoku), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1961   Znovuzřízení ráje (Neuvěřitelné, ale věrohodné zážitky architekta Pavla Galandy), Československý spisovatel, Praha
1961   Kouzelný slabikář, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1961   Italské prázdniny, Československý spisovatel, Praha
1961   Znělec, Československý spisovatel, Praha
1961   Dalskabáty, hříšná ves, aneb Zapomenutý čert (Komedie o osmi obrazech), Československý spisovatel, Praha
1961   Poslední máj, Československý spisovatel, Praha
1961   Říkadla, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1962   Živočichopis, Československý spisovatel, Praha
1962   Labyrint (Výbor západních vědecko-fantastických povídek ), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1962   O polovičním kohoutovi, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1962   Básnické dílo, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1962   Řecká sonatina, Československý spisovatel, Praha
1962   Československý balet, Orbis, Praha
1963   Panoptikum, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1963   Dřív než vyšel..., Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1964   Strakatý máslo, Československý spisovatel, Praha
1964   Semafor (Člověk z půdy, Taková ztráta krve, Jonáš a Tingl-tangl), Československý spisovatel, Praha
1964   Otvírání studánek, Československý spisovatel, Praha
1964   Zlatá reneta, Československý spisovatel, Praha
1964   Almanach 1949-1964 (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
1965   Co jsem viděl a slyšel v trávě (něco o něčem a nic o ničem), Československý spisovatel, Praha
1965   Monology, Československý spisovatel, Praha
1965   Motýl (Písničky), Československý spisovatel, Praha
1965   Hrátky s čertem (Komedie o deseti obrazech), Československý spisovatel, Praha
1965   Zelená husa, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Semafor (Člověk z půdy, Taková ztráta krve, Jonáš a Tingl-tangl), Československý spisovatel, Praha
1966   Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1966   Epigramy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1967   Cesta kolem světa ve dvou tisících verších, Československý spisovatel, Praha
1967   Veselí mrtví, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1967   Kočár do Vídně, Československý spisovatel, Praha
1967   Nový zlatý věnec (Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1968   Gargantua a Pantagruel, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   Král sedmi závojů (Italské pohádky), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1968   Za zvířátky do pohádky (Nejkrásnější ruské pohádky vypráví Alexej Tolstoj.), Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1969   Uletělo čapí pero, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1969   Prevít a zvířátka, Československý spisovatel, Praha
1969   Povídali, že mu hráli, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1970   První třída kašička (Z lidové tvorby písní, říkadel a hádanek vybrala, uspořádala a jazykovou úpravu provedla Olga Štruncová), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1970   Chuťový místopis (Československý místopis dobrého jídla a pití), Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
1970   Boty, botky, botičky, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1971   Ďáblův elixír (Listy, jež zanechal bratr Medard, kapucín, vydává autor Fantastických kusů po Callotově způsobu), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1971   Thyl Ulenspiegel (Hrdinné, veselé i slavné příběhy Thylberta Ulenspiegela a Lamma Goedzaka ve Flandřích i jinde, jak je vypisuje Charles de Coster), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1971   Bim, bam, bum, Československý spisovatel, Praha
1971   100 sonetů zachránkyni věčného studenta Roberta Davida, Československý spisovatel, Praha
1972   Kolečko, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1972   Stín zvuku, Československý spisovatel, Praha
1972   Krakonošův hernec, Československý spisovatel, Praha
1972   Ztřeštěné historky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1972   Třesky plesky, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1974   O sobě, Supraphon, n.p., Praha
1975   Malované písničky, Panton, vydavatelství Českého hudebního fondu, Praha 1
1976   Tanec živlů (Poezie starých Aztéků), Galerie Československý spisovatel, Praha
1976   Čaj pro návštěvu, Československý spisovatel, Praha
1977   Zdenek Seydl. Kostýmy, Divadelní ústav, Praha
1977   Co tu bylo, kdo tu byl? Co tu bude, kdo tu bude?, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1979   Dětství ve Slezsku, Československý spisovatel, Praha
1980   Zdenek Seydl. Kresby z Pražského povstání (5.5. / 12.5.1945), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1980   Malované písničky, Panton, vydavatelství Českého hudebního fondu, Praha 1
1982   Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1984   LeGrando Grando, Československý spisovatel, Praha
1986   Kupte strunu za korunu, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1988   Autoportrét, který si napsal a nakreslil Zdenek Seydl, Vladimír Sainer, Praha
1989   Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1993   Co jsem viděl a slyšel v trávě (Něco o něčem a nic o ničem), Nejmenší nezávislé nakladatelství, Praha
1994   Necínoví vojáci (Vyprávění o klucích a pro kluky, kteří se ještě holí jitrnicí, a také o dospělácích a pro dospěláky, kteří, přestože se již dlouho holí břitvou, přece nepřestávají být kluky), Pražská imaginace, Praha
2007   Živočichopis, Knižní klub, Praha
2008   Říkadla, Knižní klub, Praha
2015   Kouzelný slabikář, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1951   Probuzení. Písně nového Bengálska (Výbor z poesie současných pokrokových bengálských básníků), Melantrich, nakladatelství, Praha
1957   Deset novel (První desítka), Československý spisovatel, Praha
1968   Česká povídka 1918-1968, Československý spisovatel, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1958   Malíř a grafik Zdenek Seydl, Šerosvit, , , 1958, -
1965   Jazz, poezie, moderní umění, Knižní kultura, 2, 2, 1965/02/25, 50-55
1969   Malá antologie patafyziky v Československu, Světová literatura, 14, 5-6, 1969, 368-395
Almanach
published, title (subtitle)
1963   Almanach Klubu čtenářů 1962
Bibliophily
published, title (subtitle)
1980   Pražský máj 1945
Theatre Program
published, title (subtitle)
1959   Dalskabáty - hříšná ves aneb Zapomenutý čert
1969   Enrique Buenaventura: Na pravici Boha Otce
1978   Laterna magika Praha (Kouzelný cirkus)
nedatováno   Kouzelný cirkus (Laterna magika scéna Národního divadla)
nedatováno   Laterna Magika Praha (Kouzelný cirkus)
fonokarta
published, title (subtitle)
1960   Hodně úspěchů a radostí z krásných básní (P. F. 1961)
Folder
published, title (subtitle)
1953   Hádej, hádej, hadači (Lidové hádanky)
1959   Hádej, hádej, hadači (Lidové hádanky)
1968   Hádej, hádej, hadači (Lidové hádanky)
1974   Hádaj, hádaj, hádanku (Ľudové hádanky)
1974   Hádej, hádej, hadači (Lidové hádanky. Pro nejmenší)
1981   Hádej, hádej, hadači (Lidové hádanky)
Score
published, title (subtitle)
1945   Květiny (Cyklus písní pro vyšší hlas a klavír na slova Františka Vrby)
Periodical
published, title (subtitle)
1949/01/18   Korálky (B. M. Kulda: Jak švec do pekla šel)
1958/01   Květen (Literatura, umění, život)
1958/11   Květen (Literatura, umění, život)
1959   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1960/07   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1961/01   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1962/04   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1963/03   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1968/04   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1969   Umění a řemesla
1969   Umění a řemesla
1969   Umění a řemesla
1969   Umění a řemesla
1969   Umění a řemesla
1969   Umění a řemesla
Supplement
published, title (subtitle)
1958   Pět básní (Z netištěných básní V. Nezvala vybral Vlastimil Fiala)
1993   Všude najdeš poučení