Zdenek Seydl

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Zdenek Seydl
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1969   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
1973   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
1976   Typographia (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
1979   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
1986   Typographia 3 (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Úspěch naší grafiky v zahraničí (Drobné zprávy), Výtvarná práce, , 25, 1953/10/02, 7-7
1953   Jaké knihy dětem pod stromeček, Křesťanská žena, 6, 51, 1953/12/12, 5-
1955   Naši výtvarníci v SSSR, Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 9-
1956   Dvě výpravy v D 34, Výtvarná práce, 4, 8, 1956/05/11, 4-
1956   Funkce scénického výtvarníka, Výtvarná práce, 4, 8, 1956/05/11, 9-10
1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 2-
1957   Julius Zeyer: Dům u tonoucí hvězdy..., Výtvarná práce, 5, 12, 1957/06/21, 4-
1957   Zpráva o činnosti SČSVU v období od 1.IV.1957 do 30.VI.1957 (Předneseno úřadujícím místopředsedou arch. Josefem Saalem), Výtvarná práce, 5, 14, 1957/07/20, 9-10
1957   Nedávno se vrátili z..., Výtvarná práce, 5, 20, 1957/10/25, 12-
1958   Inscenace Doktora Fausta, Výtvarná práce, 6, 16, 1958/09/15, 7-
1959   Objevování země nesčetných krás, Obrana lidu, 18, 243 (4427), 1959/10/11, 7-7
1959   Knižnice "Otázky a názory", Výtvarná práce, 7, 1, 1959/01/31, 5-
1960   František Dvořák: František Tichý kresby (Recenze), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 138-138
1960   Z pražských výstav - druhá polovina září a prvá polovina října, Výtvarné umění, 9, 10, 1960/02/15, 462-464
1960   Kreslený film (K 15. výročí založení pražského studia Bratři v triku), Výtvarné umění, 10, 5, 1960/08/05, 215-224
1961   Pro krásu všech knih, Literární noviny, 10, 12, 1961/03/25, 4-4
1961   Le Prix Toulouse-Lautrec de l'affiche de Cinéma fait surgir l'imagerie de notre temps, Les Lettres françaises, , 865, 1961/03/02, 11-11
1961   Aby kreslený film..., Výtvarná práce, 9, 3, 1961/02/14, 6-
1962   Scénický textil, Acta scaenographica, 3, 5, 1962, 93-99
1963   Počátky Skupiny 42, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 1-
1965   Keramika moderních malířů a sochařů, Výtvarné umění, 15, 2, 1965/03/20, 74-81
1965   Duch písma, Plamen, 7, 11, 1965/11, -
1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 1-1
1967   EURO EX LIBRIS 1966, Výtvarná práce, 15, 1, 1967/01/12, 8-9
1967   Místo předmluvy (Motivy), Zdenek Seydl: Caprichos / comics, , , 1967, -
1968   Hollar 50, Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 11-
1969   Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, , 9/10, 1969, 14-17
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1971   Situace naší grafiky, Výtvarná práce, 19, 3, 1971/02/02, 1-3
1977   Podzim 1976: přehled výstav, soutěží a úkolových akcí v Praze (Kronika), Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, -
1977   Krajská galerie v Hradci Králové (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, -
1980   Stránky z deníku, který psala historie, Výtvarná kultura, 4, 3, 1980, 1-5
1980   Karikatura, humor a satira v současném českém výtvarném umění, Výtvarná kultura, 4, 4, 1980, 15-20
1981   Serigrafie na okraji města (Kronika), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, -
1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 2-9
1982   Pražské výstavy listopad, prosinec (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 6, 2, 1982, 7-8
1982   Písané na palete, Smena, , , 1982/08/03, -
1983   Pokrokové tradice české politické satiry a karikatury, Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 2-10
1989   Sedm v říjnu v kontextu válečné generace (K 50. výročí první výstavy), Výtvarná kultura, 13, 6, 1989, 50-54
1989   Český slabikář a jeho ilustrace (Kritické marginálie), Proměny, 26, 3, 1989, 146-148
1990   Výtvarníci animovaného filmu, , , , , 6-11
1999   Počátky Skupiny 42, Cestou necestou, , , 1999, 49-57
2000   Výstava Konec světa? naznačuje začátek nové historie (Pražský palác Kinských se stává ´vlajkovou lodí´ Národní galerie), Lidové noviny, 13, 127, 2000/06/01, 27-27
2003   Umění = abstrakce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 8, 2003/04/17, 1-
2011   Konec avantgardy?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 16-17, 2011/08/25, 1-2
2013   Orientální filozofie v poválečném umění Západu (Přisvojení si exotického jako nástroj depolitizace umění?), Umění a politika, , , 2013, 203-212
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1985   Fotografie Jaroslava Krejčího (Setkání s Bedřichem Stefanem, Zdenkem Seydlem, Janem Sládkem, Bohuslavem Reynkem a Janem Zrzavým)
2018   Ať žije republika (Výstava dokumentů k roku 1918)
Thesis
published, title (subtitle)
2012   Ilustrační dílo Heleny Zmatlíkové